powitanie lata 1

24 czerwca 2017 (sobota), godz. 12.00-15.00
 
Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 63

Zapraszamy do wspólnego plecenia wianków, do udziału w turnieju rzutu wiankiem do celu (zabawa nie tylko dla panien) i puszczania wianków na grodowym stawie. Ponadto proponujemy pokazy obróbki krzemienia w osadzie z epoki kamienia oraz zwiedzanie wystawy stałej i wystaw czasowych. Jak zawsze zapłonie ognisko, na którym będzie można upiec kiełbaski (prowiant we własnym zakresie).

Wstęp wolny

 

co dalej po lot

21 czerwca 2017 (środa), godz. 17.30
 
Dom Przyrodników, ul. Mariacka 25/26
 
Od wielu miesięcy toczy się żywiołowa dyskusja nad kierunkami zagospodarowania terenu po budynku dawnej siedziby LOTu przy ulicy Wały Jagiellońskie w Gdańsku. Z jednej strony słychać głos zwolenników architektury tradycyjnej, którzy opowiadają się za rekonstrukcją przedwojennej zabudowy argumentując, że przywrócenie Danzinger Hofu zrównoważy bryłę banku oraz skieruję uwagę na najważniejszy punkt - Bramę Wyżynną. Z drugiej zaś nie pozostają dłużni przeciwnicy odbudowy, którzy z kolei prezentują odmienne stanowisko wychodząc z założenia, że nie odbudowuje się budynków historycznych, że to fałszowanie historii, brak odwagi do wyjścia poza to, co było i co jest po prostu znane.

Niezależnie od tego, w którym kierunku zdecyduje się „pójść” inwestor, uważamy, że każda świadoma decyzja dotycząca tak wrażliwych kwestii jak zagospodarowanie historycznej części Gdańska, powinna być poprzedzona szerokimi konsultacjami oraz uwzględniać sposób, w jaki sami mieszkańcy postrzegają obiektywne elementy zabudowy tej części miasta. Dlatego też wierzymy, że niniejsza debata poświęcona kierunkom zagospodarowania terenu po dawnym budynku LOTu będzie cennym głosem w tej dyskusji, pozwoli wsłuchać się w głos mieszkańców, przywrócić równowagę pomiędzy poszczególnymi aktorami gry o tę przestrzeń, a jednocześnie przyczyni się do ograniczenia liczby konfliktów między nimi i złagodzi ich przebieg.

Przyjęta formuła debaty (dyskusja wśród gości z udziałem publiczności) ma umożliwić każdemu uczestnikowi zabranie głosu.

Wstęp wolny

 

czy gdansk został odbudowany

7 czerwca 2017 (środa), godz. 19.00
 
Dom Przyrodników, ul. Mariacka 25/26

Odbudowa śródmieścia Gdańska ze zniszczeń wojennych jednym wydawała się czymś oczywistym, inni uważali ją za pomysł szalony. Odbudowa Głównego Miasta w historycznych kształtach była czymś jeszcze bardziej kontrowersyjnym. Proces podnoszenia z ruin tak dużego obszaru rozpoczęty bezpośrednio po wojnie trwa do dzisiaj i mimo upływu dekad i udziału w nim całych pokoleń, budzi podobne emocje jak przed siedemdziesięciu laty. Wykład porusza kwestie ścierania się idei i koncepcji dotyczących odbudowy oraz realizacji, które powstały dotąd. Prezentuje również perspektywy kontynuacji procesu leczenia ran i blizn ciągle widocznych w miejskiej tkance.
Prelegent – Aleksander Masłowski jest znawcą historii Gdańska, autorem wykładów monograficznych, felietonów i opracowań z zakresu szczegółowej historii miasta, a także licencjonowanym przewodnikiem turystycznym.
 
Wstęp wolny

 

Wszystko co wiemy

3, 10, 24 czerwca 2017 (sobota) godz. 11:00
 
Piwnica Romańska, pl. Dominikański 1

WSZYSTKO, CO WIEMY to spotkania artystyczne dla rodzin z dziećmi inspirowane postacią Daniela Chodowieckiego i sztuką XVIII wieku. Pomysłodawczynią jest Maja Miro-Wiśniewka. Ich organizatorem - Fundacja SILVA RERUM wraz z Partnerem - Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Fundacja współpracuje także z Metropolitalną Kartą do Kultury. Spotkania dofinansowane są ze środków Miasta Gdańska.
Spotkania zainspirowane zostały ilustracjami Daniela Chodowieckiego do książki Elementarwerk (1774) Johanna Bernharda Basedowa. Dzieło zawierało całokształt XVIII-wiecznej wiedzy o świecie, podanej w sposób przystępny dla młodych czytelników. Najważniejsze dla Basedowa było oparcie rozwoju dziecka na jego naturalnych zainteresowaniach oraz wychowanie w miłości do człowieka i przyrody. 
Wraz z zaproszonymi artystami wybraliśmy ilustracje pod kątem trzech interesujących tematów: metody podróżowania, taniec i inne sztuki oraz sposoby na spędzanie wolnego czasu. Na warsztatach spróbujemy razem zrozumieć, jak wyglądały one dawno temu, a jak wyglądają dziś. Będziemy mogli posłuchać muzyki na instrumentach z czasów Daniela Chodowieckiego, zobaczyć dawne tańce oraz stworzyć własne, aktualne ilustracje do naszego elementarza wiedzy o świecie. 
 
3 czerwca 2017 (sobota) ), godz. 11:00 / O podróżowaniu
10 czerwca 2017 (sobota), godz. 11:00 / O tańcu
24 czerwca 2017 (sobota), godz. 11:00 / O czasie wolnym
 
Szczegóły: https://www.facebook.com/SilvaRerum.arte.and.fund
Bilety: 5 zł

 

Festiwal Literatury 2017

1 czerwca 2017, godz. 11.30-13.00
 
Piwnica Romańska, pl. Dominikański 1

W związku ze spotkaniem Grażyny Bąkiewicz – autorki książki „Mówcie mi Bezprym” z czytelnikami w ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci, od godziny 11.30 do 13.00 w czwartek wystawy będą zamknięte dla zwiedzających.

 

zIMG 5888 male

31 maja 2017 (środa), godz. 13.00
 
Dom Przyrodników, ul. Mariacka 25/26

W ramach finisażu wystawy czasowej „Ukraina przed wiekami” zapraszamy na spotkanie z jej autorem Radosławem Liwochem z Muzeum Archeologicznego w Krakowie, który wygłosi wykład pt. „Ostatni poganie, pierwsi chrześcijanie. Wczesne średniowiecze na zachodzie współczesnej Ukrainy”.
 
Ale ludzie na Rusi i w ziemi Iauan [Bizancjum] są zapewne bardzo pobożni,
gdyż robią na swych wrotach i na drzwiach swych domów
i na ścianach swych domów „znaki innowierców” [krzyże i ikony].
rabbi Eliezer ben Natan (ok. 1080-1150 r.)
 
Zapisane zaledwie półtora wieku po chrzcie księcia kijowskiego Włodzimierza słowa Eliezera ben Natana z Moguncji, w których przyrównuje on pod względem pobożności Rusinów do Bizantyjczyków, świadczą o stosunkowo szybkim przyswojeniu sobie przez wschodnich Słowian kultury chrześcijańskiej. Referent postara się przedstawić pokrótce – opierając się na źródłach pisanych i zabytkach archeologicznych – proces przejścia od wierzeń pogańskich do chrześcijaństwa w odmianie bizantyjskiej i nieco go wyprzedzającą zmianę ustroju politycznego z plemiennego na państwowy, które nastąpiły nad Dnieprem i Dniestrem ok. tysiąca lat temu. Omówi i pokaże drobne pamiątki osobistej prawosławnej pobożności z wczesnego średniowiecza (krzyżyki, ikonki oraz, co może zaskakiwać, lunule), a także ówczesną zachodnioruską architekturę sakralną. Jednak zacznie od rozważań na temat Światowida ze Zbrucza, który jest symbolem pogańskiej przeszłości Słowian oraz współczesnych ruchów rodzimowierczych, a przypuszczać można, że był niegdyś swego rodzaju traktatem mitologicznym i teologicznym – nieskuteczną odpowiedzią schyłkowego pogaństwa na napór ideologiczny chrystianizmu.
 
Po wykładzie zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie.
 
Wstęp wolny

 

dzien dziecka 2017

3 czerwca 2017 (sobota), godz. 12.00-16.00
 
Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 63

Zapraszamy dzieci na pokazy i warsztaty, zachęcamy do udziału w turniejach.
Czeka na was garncarz i łowca z epoki kamienia. Nauczycie się lepić naczynia z gliny, rzucać oszczepem i strzelać z łuku. Dorosłym proponujemy zagranie z dziećmi w gry planszowe, również te dawne, i wspólne układanie puzzli. Na sopockim Grodzisku jak zwykle zapłonie ognisko, dając gościom możliwość posilenia się upieczonymi na nim kiełbaskami (kiełbaski przynosicie sami).

Grodzisko
12.00 - 16.00 ognisko dla zwiedzających (możliwość upieczenia kiełbasek zorganizowanych we własnym zakresie)
12.00 - 13.00 trening łuczniczy
13.00 - 13.30 turniej łuczniczy dla dzieci z nagrodami
14.30 - 16.00 pokazy i warsztaty garncarskie

Obozowisko z epoki kamienia
12.00 - 16.00 prezentacja narzędzi z epoki kamienia, warsztaty z obróbki krzemienia, nauka miotania oszczepem
14.00 - 14.30 turniej miotania oszczepem dla dzieci z nagrodami

Ponadto: gry i zabawy z nagrodami (m.in. przeciąganie liny w parach, gry planszowe, układanie puzzli), mierzenie elementów pancerzy wojów, animator w stroju Klauna, skręcanie baloników w formie warsztatu, puszczanie baniek mydlanych ze specjalnych sznurków, malowanie twarzy, gry ruchowe np. rzut do celu bądź piniata wypełniona cukierkami, zamykanie w bańce (jeśli warunki atmosferyczne pozwolą).

Wstęp wolny

 

SNAP prostokat

30 maja 2017 (wtorek), godz. 12.00
 
Dom Przyrodników, ul. Mariacka 25/26

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich/Oddział w Gdańsku i Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zapraszają na wykład dr Katarzyny Ślusarskiej z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego pt. Popielnice pomorskie. Próba interpretacji w kategoriach społecznych.

anegdota archeologiczna

26 maja 2017 (piątek), godz. 16.00
 
Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 63

Spotkanie archeologów i muzealników będzie poświęcone wielkim postaciom polskiej archeologii, jesteśmy bowiem przekonani, że warto przypominać ich sylwetki i działalność. Mamy nadzieję rozpocząć dyskusję a następnie działania, mające na celu przywrócenie pamięci o ludziach i zdarzeniach, które powoli stają się coraz dalszą przeszłością. Temat spotkania – anegdota archeologiczna ma skłonić uczestników do wspomnień, które złożą się na historię archeologii opowiedzianą przez barwne wizerunki ludzi i ich zmagań z rzeczywistością.

Na zdjęciu profesorowie Józef Kostrzewski, Konrad Jażdżewski i Jerzy Kmieciński na stanowisku w Węsiorach w roku 1961.