Z uwagi na remont prowadzony w oddziale "Błękitny Baranek" informujemy, że wystawy na ul. Chmielnej 53 w Gdańsku będą zamknięte do 31 października 2017 roku. Zapraszamy do pozostałych oddziałów Muzeum.

 

WARSZTATY 

 

PRZEDSZKOLA 

 

KLASY I-III szkoły podstawowe 

 

KLASY IV-VI szkoły podstawowe 

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE