mkidn

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe

Nazwa priorytetu: Ochrona zabytków

Całkowita wartość zadania: 1.200.000 zł

W tym: wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 600.000,00 zł (50% całkowitych kosztów)

Termin realizacji: 1 maja 2016 – 15 października 2016

Celem zadania jest zatrzymanie procesu degradacji wyjątkowego obiektu zabytkowego spichlerza „Błękitny Baranek” usytuowanego przy ul. Chmielnej 53 w Gdańsku. „Błękitny Baranek” jest jedynym ocalałym w tak dobrym stanie spichlerzem spośród kilkuset, które funkcjonowały do roku 1945 na gdańskiej Wyspie Spichrzów. Budynek znajduje się w układzie urbanistycznym miasta Gdańska uznanym przez Prezydenta RP za Pomnik Historii. 

W latach 1995-2008 spichlerz został poddany gruntownej konserwacji oraz adaptacji do funkcji muzealnej. Jednakże, warunki ekspozycji spichlerza tj. wysoki poziom wód gruntowych oraz zaburzone pierwotne środowisko architektoniczne powodują, że stan zachowania obiektu uległ w ostatnich latach gwałtownemu pogorszeniu. Ekspertyzy wskazały na postępujący proces skręcania konstrukcji budynku na skutek nierównomiernego osiadania fundamentów.
Zadanie stanowi I etap prac – eliminację obszarów najbardziej zagrożonych tj. wzmocnienie fundamentów ściany wewnętrznej oraz ściany zewnętrznej od strony nabrzeża Motławy, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz prace naprawcze murów. Wykonanie tych prac pozwoli na zniwelowanie zagrożenia stateczności budynku, a tym samym zachowanie tego cennego zabytku dla przyszłych pokoleń.