blekitny baranek kBłękitny Baranek, ul. Chmielna 53, Gdańsk


Zapraszamy do zwiedzenia zrekonstruowanej uliczki hanzeatyckiego miasta z przełomu XIV i XV wieku. Odnajdziemy na niej mieszkańców dawnego Gdańska w strojach z epoki, zajrzymy do ich domów, miejsc pracy i do karczmy.

Poznamy ich codzienne zajęcia – będziemy mieli możliwość zajrzenia do warsztatu m.in. bednarza, cyrulika, szewca, odwiedzenia sklepu hanzeatyckiego kupca i dawnej łaźni. Wystawa oddziałuje na zmysły, będąc na uliczce poczujemy zapachy dawnego miasta (dzięki specjalnie skomponowanym i rozpylanym aromatom) i usłyszymy jego odgłosy.