12 listopada 2018 roku Muzeum będzie nieczynne

Flaga Polski na maszcie - zdjęciePrezydent podpisał Ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 12 listopada 2018 roku będzie dniem wolnym od pracy. W związku z tym wszystkie oddziały Muzeum Archeologicznego w Gdańsku będą nieczynne.

„Wszystko, co wiemy” – spotkania artystyczne dla dzieci

Wszystko, co wiemy - baner

„Wszystko, co wiemy” – spotkania artystyczne dla dzieci

Piwnica Romańska (pl. Dominikański 1, Gdańsk)

terminy: 20 października, 27 października, 3 listopada 2018 r. – o godz. 12:00

 

Jak wyglądał świat dawno temu? Czym różni się od świata, jaki znamy dzisiaj? Opowie Daniel Chodowiecki, wybitny malarz i rysownik, urodzony w XVIII-wiecznym Gdańsku. Spytacie, jak to możliwe? Otóż Daniel Chodowiecki pojawi się pod postacią marionetki, ożywającej w rękach aktorów Marcina Marca i Sławomira Banasia.

Na każdym spotkaniu będziemy uczestniczyć w małym koncercie, słuchając muzyki wykonywanej na instrumentach z czasów Chodowieckiego.


Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2241256532760137/


Jesteśmy przekonani, że spotkania z cyklu „Wszystko, co wiemy” spodobają się każdemu, kto jest wrażliwy na muzykę, taniec i sztukę. Spotkania odbywają się w nastrojowych wnętrzach Piwnicy Romańskiej, dlatego prosimy – ubierzcie się ciepło.

Bilet wstępu: 5 zł za dziecko (opiekunowie wchodzą bezpłatnie)

 

IMG 5172 960px

 

Chodowiecki Basedow Tafel 13 bWydarzenie zostało zainspirowane ilustracjami Daniela Chodowieckiego do książki „Elementarwerk” (1774 r.) Johanna Bernharda Basedowa. Dzieło to podzielone było na 10 ksiąg i zawierało całokształt XVIII-wiecznej wiedzy o świecie, podany w sposób przystępny dla młodych czytelników. Istotną częścią „Elementarwerk” stało się 300 scen, wybitnych pod względem artystycznym ilustracji Daniela Chodowieckiego. Dzięki nim także współczesny czytelnik może się przenieść do XVIII-wiecznego świata, oglądając dawne obyczaje, ubiory i inne przejawy kultury.

 

„Wszystko, co wiemy” współtworzą:
Maciej Szyszka – archeolog
oraz artyści:
Marcin Marzec, Sławomir Banaś – aktorzy teatru lalek,
Anna Korbolewska – tancerka specjalizująca się w choreografiach historycznych,
zespół instrumentów dawnych SILVA RERUM arte w składzie:
Maja Miro-Wiśniewska (pomysłodawczyni warsztatów) – flet traverso,
Danuta Zawada – skrzypce barokowe,
Małgorzata Skotnicka – szpinet.

 

IMG 5208 960px

 

Organizator: Fundacja SILVA RERUM

Partnerzy: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Metropolitalna Karta do Kultury

Dofinansowano ze środków Miasta Gdańska.

 

„Goci. Mity i rzeczywistość” – konferencja naukowa

Goci - plakat„Goci. Mity i rzeczywistość” – konferencja naukowa

26 października 2018 r., godz. 11:00

Grodzisko w Sopocie, ul. Jana Jerzego Haffnera 63

wstęp wolny


Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/543688789386618/


PROGRAM

11:00 | PRZYWITANIE GOŚCI

11:20 | O MITACH W BADANIU PRZESZŁOŚCI

Prof. dr hab. Jerzy Kmieciński

Jako jeden z zastępców prof. K. Jażdżewskiego uczestniczył w badaniach wczesnośredniowiecznego Gdańska. Kierował ekspedycjami archeologicznymi między innymi w Odrach, Węsiorach i Raciążu. W latach 1972–1992 kierował Katedrą Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 1993–1997 Katedrą Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1994 r. stworzył na UŁ Ośrodek Badań i Studiów Wschodu, który wkrótce został przekształcony w Katedrę, a następnie w Instytut Studiów Międzynarodowych, zaś w 2000 r. w Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologii.

11:50 | GOCI W NAJSTARSZEJ LITERATURZE ARCHEOLOGICZNEJ

Prof. dr hab. Tadeusz Grabarczyk

W 1978 r. obronił rozprawę doktorską „Metalowe rzemiosło artystyczne na Pomorzu w okresie rzymskim”, zaś w 1997 r. uzyskał habilitację na podstawie pracy „Kultura wielbarska na Pojezierzu Krajeńskim i Kaszubskim”. W latach 2009–2014 kierował Katedrą Prahistorii w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Długoletni badacz cmentarzyska kurhanowego z kręgami kamiennymi w Odrach.

12:10 | LEŚNO. MIĘDZY KULTUTRĄ POMORSKĄ A KULTURĄ WIELBARSKĄ

Dr hab. Krzysztof Walenta

Od 1965 r. aż do przejścia na emeryturę pracował jako nauczyciel akademicki w Katedrze, a później w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1975 prowadził badania w Leśnie, gdzie odkrył i zbadał cmentarzysko grobów książęcych z okresu rzymskiego, wielokulturowe cmentarzysko kurhanowe i wielokulturową osadę. Oprócz działalności badawczej angażuje się w działalność społeczną. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Aktualnie jest prezesem Zarządu Głównego SNAP.

12:30 | CZARNÓWKO, POWIAT LĘBORSKI – NOWE ELITY GOTÓW

Prof. dr hab. Jan Schuster

W latach 1989–1996 studiował archeologię prahistoryczną, historię średniowiecza oraz archeologię klasyczną na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W 2005 został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Friedricha Wilhelma w Bonn. Od 2008 pracuje w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Zajmuje się okresem wpływów rzymskich, okresem wędrówek ludów, grobami książęcymi i kontaktami ponadregionalnymi.

12:50–13:20 | DYSKUSJA

13:20–14:00 | PRZERWA, POCZĘSTUNEK

14:00 | NIE TYLKO KURHANY. CMENTARZYSKO PŁASKIE KULTURY WIELBARSKIEJ W BRZYNIE NA WYSOCZYŹNIE ŻARNOWIECKIEJ

Dr Anna Strobin

Adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka i współautorka prac poświęconych tematyce okresu przedrzymskiego i rzymskiego. Członek Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica.

14:20 | CMENTARZYSKO Z KRĘGAMI KAMIENNYMI W PŁAWNIE, GM. CZAPLINEK

Mgr Andrzej Kasprzak

Kustosz w Dziale Archeologii Muzeum w Koszalinie, gdzie zajmuje się młodszym okresem przedrzymskim, okresem wpływów rzymskich i okresem wędrówek ludów. Od wielu lat prowadzi badania wykopaliskowe (wspólnie z A. Cieślińskim) na rozległym cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu. Od 2015 r. kieruje badaniami cmentarzyska z kręgami kamiennymi w Pławnie, niedaleko Czaplinka.

14:40 | KULTURA WIELBARSKA A GRUPA DĘBCZYŃSKA

Prof. dr hab. Henryk Machajewski

Kierownik Zakładu Europy Barbarzyńskiej Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w problematyce schyłku starożytności w basenie Morza Bałtyckiego. Autor 8 książek i wielu artykułów. Laureat (1996 r.) nagrody im. Ryszarda Wołągiewicza za wyniki badań nad okresem rzymskim na Pomorzu.

15:00 | DYSKUSJA

15:30 | POCZĘSTUNEK


Konferencja towarzyszy wystawie „Odry, Leśno, Węsiory. Święte miejsca Gotów – mity i rzeczywistość”. W nowoczesnym pawilonie wystawienniczym Grodziska w Sopocie prezentowane są między innymi wyjątkowe znaleziska z grobów książęcych i grobu szamana z Leśna. Wystawę można oglądać do 31 października 2018 roku. Więcej informacji na stronie: https://archeologia.pl/wystawy/czasowe/623-odry-wesiory-lesno-swiete-miejsca-gotow-mity-i-rzeczywistosc


Spotkanie z cyklu Archiwum Pamięci Archeologii Pomorza poświęcone Leonowi Janowi Łuce

Archiwum Pamięci Archeologii Pomorza - plakatNajbliższe spotkanie z cyklu Archiwum Pamięci Archeologii Pomorza będzie poświęcone Leonowi Janowi Łuce (1918–1983), twórcy i wieloletniemu dyrektorowi Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Zapraszamy do Domu Przyrodników (ul. Mariacka 25/26) 12 października 2018 roku o godzinie 12:00.

Głównym punktem wydarzenia będzie promocja książki – zeszytu otwierającego nową serię wydawniczą: „Archiwum Pamięci Archeologii Pomorza”.

- Jako pomysłodawca projektu jestem przekonany, że wydanie pierwszego zeszytu "Archiwum Pamięci Archeologii Pomorza" jest nie tylko wywiązaniem się ze zobowiązania wobec przeszłości, ale również ważnym elementem budowy instytucji odpowiadającej na wyzwania współczesności. Jest głosem w dyskusji na temat roli pamięci w kulturze - mówi Krzysztof Godon, pomysłodawca projektu, kierownik Grodziska w Sopocie (oddziału Muzeum Archeologicznego w Gdańsku).

Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiony jest dorobek naukowy dra hab. Leona Jana Łuki. W drugiej zawierają się wspomnienia o Dyrektorze, spisane przez jego przyjaciół i współpracowników. Część trzecią stanowią przedruki dwóch artykułów opublikowanych oryginalnie w czasopiśmie „Z Otchłani Wieków” w 1983 roku: „O górnych i chmurnych pradziejach archeologii gdańskiej” prof. Konrada Jażdżewskiego oraz „Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w służbie społeczeństwa (1953–1983 r.)” Leona Jana Łuki.

Dzieje Sopotu

8 października 2018 (poniedziałek)
Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 63

Wraz z Muzeum Sopotu zapraszamy na konferencję naukową dotyczącą dziejów Sopotu. Często spotykamy się z pytaniami od zwiedzających na temat historii Sopotu. Organizowana przez nas konferencja ma na celu zgromadzenie materiałów, które w przyszłości, po opublikowaniu, będą doskonałym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim naszym znakomitym gościom, którzy zgodzili się wziąć czynny udział w konferencji.
Wstęp bezpłatny

Program konferencji:

11.00 – Przywitanie Gości

11.20 – „Uwarunkowania środowiskowe początków osadnictwa w rejonie Sopotu”
prof. dr hab. Szymon Uścinowicz – od 41 lat pracownik Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku. Główne zainteresowania badawcze: historia Morza Bałtyckiego, zmiany poziomu morza i ewolucja wybrzeży południowego Bałtyku w Holocenie.

11.40. – „Pradzieje Sopotu ”
Aleksandra Szymańska-Bukowska – archeolog, muzealnik, honorowy Starszy Kustosz Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Wieloletnia badaczka m.in. grodziska w Sopocie – inicjatorka powołania Skansenu oraz budowy Pawilonu Wystawienniczo-Edukacyjnego. Autorka książki „Sopot w zamierzchłej przeszłości. Grodzisko wczesnośredniowieczne”. Specjalizuje się w zakresie studiów nad przeszłością Pomorza Gdańskiego w starożytności i we wczesnym średniowieczu. Dorobek naukowy – około 75 publikacji.

12.00. – „Sopot w świetle kontraktów w Liber Contractuum opactwa oliwskiego z XVIII wieku”
Prof. dr hab. Sławomir Kościelak – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuję się w historii nowożytnej Pomorza Gdańskiego (Prus Królewskich), Kujaw i Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem stosunków wyznaniowych, historii Kościoła, reformacji i kontrreformacji.

12.20. – „Sopot -Riwiera Północy w XIX i pierwszej połowie XX wieku"
Prof. dr hab. Tadeusz Stegner – pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się dziejami polskiej myśli politycznej, kwestiami narodowo-wyznaniowymi w Europie środkowo-wschodniej oraz zagadnieniami życia codziennego i historii turystyki. Ma w swoim dorobku ponad 100 publikacji.

12.40-13.20 – Przerwa –poczęstunek

13.20. – „Sopot wojenny – kurort w latach pierwszej oraz drugiej wojny światowej”
Dr Jan Daniluk – historyk, badacz dziejów przede wszystkim Gdańska i Sopotu (XIX-XX w.) oraz II wojny światowej; obecnie kieruje pracami nowego Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego.

13.40. – „Rola festiwali w powojennych dziejach Sopotu”
Wojciech Korzeniewski – animator kultury, impresario, dziennikarz, organizator, producent koncertów, targów i festiwali. Dwukrotnie odznaczony za zasługi dla polskiej kultury przez Ministerstwo Kultury i Sztuki  i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymał „Bursztynowego Słowika” za zasługi z okazji 30-lecia festiwalu w Sopocie. Autor i współautor książek i wydawnictw dot. historii festiwali i polskiego rocka. Współtwórca ruchu muzycznego MMG/Muzyka Młodej Generacji/ i festiwalu MMG w Jarocinie.

14.00. – „Sopocianie 1945-1948”
Karolina Babicz-Kaczmarek – historyk, muzealnik, absolwentka wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletni pracownik Muzeum Sopotu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii Sopotu i Pomorza Gdańskiego schyłku XIX i połowy XX wieku. Zajmuje się przede wszystkim historią społeczna i mikrohistorią. Autorka i współautorka  licznych wystaw. Od lat prowadzi projekt naukowo-badawczy „Sopocianie” poświęcony losom mieszkańców; edycja projektu dotycząca lat 1945-1948 została nagrodzona nagrodą główną w Konkursie na Wydarzenie Muzealne roku 2013

14.20. – „Przyszłość Sopotu”
Dr Jacek Karnowski – polityk i samorządowiec, doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Od 1990 roku radny i wiceprezydent Sopotu, a od 1988 roku prezydent Sopotu. W latach 1990-1998 radny Sejmiku Województwa Gdańskiego, przewodniczący  Komisji Ochrony Środowiska. Od 2007 roku Wi9ceprezes Związku Miast Polskich. Delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy. Współprzewodniczący Zespołu ds. Rządu i Samorządu Terytorialnego.

14.40 – Zakończenie konferencji

15.00 – Poczęstunek na grodzisku

Współorganizator: Muzeum Sopotu
Dofinansowanie: Urząd Miasta Sopotu
Strona fb wydarzenia: https://www.facebook.com/events/535122130261529/

Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego "Jestem archeologiem - rozwiązuję zagadki przeszłości"

Konkurs "Jestem archeologiem...", zorganizowany przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, trwał od 17 lipca do 9 września 2018 roku. Nadesłane zdjęcia zostały sprawdzone pod względem zgodności z regulaminem konkursu, a następnie ocenione przez pięcioosobową komisję. Każdy członek komisji przyznał 3, 2 oraz 1 punkt trzem wybranym przez siebie zdjęciom. Oceniane były pomysłowość, zaangażowanie i jakość wykonania.

Czytaj więcej...

Tysiące uczestników "Weekendu z Archeologią". Nowe spojrzenie na dziedzictwo archeologiczne

Wydarzenie "Weekend z Archeologią. Zagadki przeszłości" (8-9 IX 2018) zakończyło się sukcesem. W ciągu dwóch dni na plac przy ulicy Rycerskiej w Gdańsku przybyło kilka tysięcy osób.

– Wychodzimy z założenia, że mamy pewną misję do spełnienia, jaką jest wychowanie nowego pokolenia, które zupełnie inaczej będzie patrzyło na dziedzictwo archeologiczne – mówi Ewa Trawicka, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Cyt. za: www.gdansk.pl

 

 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku​ dziękuje: 

• uczestnikom wydarzenia, którzy nadają sens naszej pracy i motywują nas do rozwoju,

• wspaniałym gościom, którzy uświetnili imprezę: Elżbiecie Cherezińskiej, Marcie Guzowskiej, Magdalenie Sprenger, Oldze Kowalskiej (Wielki Buk)​, dr. Jerzemu Markowi Łapo (Obwoźne Muzeum Bąków​), zespołowi Tryzna, pracowni Garncarnia, rekonstruktorom Gdańskiej Roty Mieszczańskiej,

• instytucjom partnerskim, które współtworzyły program wydarzenia: Muzeum Gdańska​, Faktorii Handlowej Pruszcz Gdański​, Muzeum Historyczno-Archeologicznemu w Ostrowcu Świętokrzyskim, Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,

• wolontariuszom i studentom z Koła Naukowego Studentów Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, którzy z pięknymi uśmiechami na twarzach pomagali nam w realizacji wydarzenia,

• dziennikarzom, którzy wsparli nas w informowaniu o imprezie i opublikowali relacje medialne: Co Jest Grane24​, Radio Gdańsk​, Trojmiasto.pl​, TVP3 Gdańsk, gdansk.pl​,

• sponsorom, którzy ufundowali nagrody i gadżety: Prospero, Rebel, Wydawnictwo Marginesy​, Zysk i S-ka Wydawnictwo,

• patronowi, na którego zawsze możemy liczyć, czyli Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Pomorskiego.

 

"Weekend za pół ceny" w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku: 5-7 października 2018 roku

Polska - zobacz więcej

W dniach 5-7 października 2018 roku obchodzimy jesienną edycję ogólnopolskiej akcji "Polska zobacz więcej. Weekend za pół ceny".

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku przyłącza się do kampanii turystycznej i obniża o 50% ceny biletów w następujących oddziałach.

• Dom Przyrodników (ul. Mariacka 25/26, Gdańsk) - bilet normalny: 4 zł, ulgowy: 3 zł, na wieżę widokową: 2,5 zł; sobota jest dniem bezpłatnego wstępu.

• Piwnica Romańska (pl. Dominikański 1, Gdańsk) - bilet normalny: 4 zł, ulgowy: 2,5 zł; niedziela jest dniem bezpłatnego wstępu.

• Grodzisko w Sopocie (ul. Haffnera 63, Sopot) - bilet normalny: 4 zł, ulgowy: 3 zł; sobota jest dniem bezpłatnego wstępu.

Podane ceny są po obniżce i obowiązują w dniach 5-7 października 2018 roku.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. polityka prywatności