GRUDZIEŃ 2019

Grzebień rogowy z Gdyni Oksywia

plakat grudzienTen oryginalny zabytek został odkryty w obiekcie gospodarczym na terenie osady wczesnośredniowiecznej, w pobliżu brzegu morskiego na północ od grodziska w Gdyni Oksywiu. Badania archeologiczne były tam prowadzone w lipcu 1987 roku przez Barbarę Spigarską z Muzeum Miasta Gdyni.

Grzebień charakteryzuje się wystawieniem płytek skrajnych i środkowej nad grzbiet okładziny. Sama okładzina ma łukowaty grzbiet i takąż podstawę z prostymi bokami. Płytki są zdobione stylizowanymi głowami zwierzęcymi (końskimi?) oraz otworami; płytka środkowa jest silnie profilowana. Grzebień ma długość 256 mm i szerokość 28 mm. Wykonany jest z 13 płytek zębatych, które umocowano między okładzinami za pomocą 12 nitów żelaznych na środkach płytek i na 5 stykach między nimi. Płytki zębate miały długość od 15 do 30 mm i grubość 1,5 mm. Okładzina jest bogato zdobiona, wyróżniają ją pojedyncze żłobki przykrawędne oraz podwójny żłobek ulokowany na środku grzbietu. Oba końce okładziny zdobione są skośnymi żłobkami, złożonymi z dwóch pasm położonych między żłobkami wzdłużnymi, a ich szczyt skierowany jest na zewnątrz. Środek okładziny ozdabiają trzy motywy z dwuzwojowej plecionki, w którą wpasowano po 4 ryte oczka. Z uwagi na znaczną długość grzebieniowi zapewne nie towarzyszyła pochewka, może i z tego powodu został odkryty we fragmentach, z których starannie odtworzono obecną formę.

Badacze zajmujący się zagadnieniem rogownictwa, zwłaszcza grzebieniami, umieszczają zabytek w grupie IB, typ VII, odmiany 9b grzebieni pomorskich. To pozwala określić jego chronologię na czasy drugiej połowy XI wieku. Należy podkreślić, że omawiany eksponat jest dość rzadki, dotychczas odkryto nie więcej niż 40 sztuk podobnych zabytków na terenie Pomorza. Ponadto forma motywu ornamentującego występująca na okładzinie grzebienia jest niespotykana. Grzebień został zapewne wykonany na terenie Pomorza, może w średniowiecznych pracowniach gdańskich.


Kurator: Adam Ostasz
Tekst: Adam Ostasz
Zdjęcie: Joanna Szmit
Opracowanie graficzne: Lidia NadolskaZabytek Miesiąca można zobaczyć w Domu Przyrodników przy ul. Mariackiej 25/26 w Gdańsku.

• Mapa: https://archeologia.pl/dom-przyrodnikow/kontakt

• Godziny otwarcia: https://archeologia.pl/dom-przyrodnikow/godziny-otwarcia

Zapraszamy!

LISTOPAD 2019

Gwizdek pielgrzymi z XV wieku

MAG - Zabytek Miesiąca - listopad 2019 - gwizdek pielgrzymi z XV w.Unikatowy w skali światowej średniowieczny gwizdek pielgrzymi (GKPP 1168) pochodzi z wykopalisk gdańskich. Jest doskonale zachowany i zdobiony plastycznymi skrzydełkami, a w dodatku nadal gwiżdże. Tuż nad otworem akustycznym znajduje się ruchomy wiatraczek, zaś pod spodem gwizdka –sztywne kółko do zawieszania.

Gwizdki pielgrzymie produkowano w wielu średniowiecznych sanktuariach. Bywały pamiątkami z odbytej pielgrzymki, podobnie jak rogi czy dzwoneczki, a także upominkami dla dzieci. Gwizdków używano przede wszystkim do popularnych praktyk religijnych (szczególnie w trakcie procesji), ale też do odstraszania żarłocznego ptactwa na polach uprawnych oraz do odpędzania złych duchów. Średniowieczni ludzie wierzyli, że w przenikliwych dźwiękach gwizdków zawarte są moce z sanktuariów i relikwii.

Z roku 1407 pochodzi wzmianka o zachowaniu pielgrzymów:

[…] Swymi śpiewami, gwizdkami, dzwonkami z Canterbury, szczekaniem swoich psów czynią więcej hałasu, niż gdyby król przybył tutaj z daleka ze wszystkimi swymi fanfarami i minstrelami...

Gwizdek kupiony w sanktuarium i poświęcony przy okazji religijnych ceremoniałów mógł skuteczniej pełnić funkcje apotropaiczne (magicznie chronić przed złem). Wydaje się, że ten atrybut pielgrzyma był najbardziej popularny w Anglii oraz w obecnych krajach Beneluksu; nie znamy go z odkryć archeologicznych na terenie Niemiec. Dotychczasowe znaleziska gwizdków pielgrzymich w Europie w łącznej liczbie około 50 egzemplarzy koncentrują się na terenie Francji, Anglii, Holandii oraz Belgii. W Gdańsku natomiast odkryto 13 średniowiecznych gwizdków pielgrzymich, wszystkie w rejonie dawnego portu, czyli na Wyspie Spichrzów (8 egz.), z czego aż 7 przy ul. Jaglanej 3/5, na Starym Przedmieściu (4) oraz Szafarni (1).

Jedyną analogią dla znaleziska z Gdańska jest gwizdek z Paryża, także datowany na XV wiek i wyposażony w wiatraczek kręcący się podczas dmuchania w instrument. Jednak tylko zabytek z Gdańska zachował się tak doskonale i nadal gwiżdże.

Kurator wystawy: dr Henryk Paner
Tekst: dr Henryk Paner
Zdjęcia: Adam Kamrowski
Opracowanie graficzne: Lidia Nadolska


Zabytek Miesiąca można zobaczyć w Domu Przyrodników przy ul. Mariackiej 25/26 w Gdańsku.

• Mapa: https://archeologia.pl/dom-przyrodnikow/kontakt

• Godziny otwarcia: https://archeologia.pl/dom-przyrodnikow/godziny-otwarcia

Zapraszamy!

PAŹDZIERNIK 2019

Dzbany z gdańskiej tawerny

Dzbany z gdańskiej tawerny - plakatW obrębie średniowiecznego portu gdańskiego w XIV–XVI wieku funkcjonowały liczne tawerny, goszczące przybywających do Gdańska żeglarzy i kupców. To tam odpoczywali podróżni wracający z zamorskich podróży. Tam kupcy oblewali świeżo zawarte kontrakty. Tamże przy dźwiękach skocznej muzyki brać marynarska przepijała dopiero co zarobione wypłaty.

Opowieść biorącą początek w tawernie przy Moście Krowim podaje legenda o Skwierku, który dzięki grze na skrzypcach uszedł z życiem przed brytanami pilnującymi nocą Wyspy Spichrzów. Podobna tawerna funkcjonowała zapewne w XV w. na moście przed Bramą Kogi, wznoszącą się wówczas w miejscu obecnej Zielonej Bramy. Potwierdzają to wyniki badań archeologicznych prowadzonych w latach 2000–2002 w piwnicach Zielonej Bramy, gdzie w namułach Motławy natrafiono na sterty różnego rodzaju dzbanów i kufli, wrzucanych niegdyś z mostu do rzeki.

Do szczególnie interesujących znalezisk należą kamionkowe dzbany pochodzące z nadreńskiego Siegburga. W głębi Polski występują one rzadko, niemal wyłącznie w zamożnych siedzibach rycerskich, zamkach i klasztorach. W średniowiecznym Gdańsku, wzrastającym do roli najbogatszego portu nad Bałtykiem, kamionkowe dzbany były w powszechnym użyciu. Moda na nadreńską kamionkę panowała zresztą we wszystkich nadmorskich miastach należących, podobnie jak Gdańsk, do związku miast hanzeatyckich. Handel wyrobami kamionkowymi odbywał się z pewnością drogą morską, o czym przekonują szczególnie liczne znaleziska z nawarstwień Wyspy Spichrzów, pełniącej rolę przestrzeni magazynowej i przeładunkowej części towarów sprowadzanych do Gdańska.

Używane w średniowiecznym Gdańsku naczynia kamionkowe to w zdecydowanej większości naczynia stołowe z nadreńskiego Siegburga, rzadziej z nadreńskich warsztatów w Langerwehe i Raeren. Były to najczęściej proste dzbany na falistych, rozgniatanych stopkach, zdobione jedynie żłobkami, większe do podawania piwa i wina oraz mniejsze do picia; w tym: popularne smukłe dzbany typu Jakobakanne, baniaste dzbany z cylindryczną szyjką, a także duże dzbany zasobowe i małe czarki. W miarę bogacenia się mieszkańców Gdańska w XIV w. importowane naczynia stają się powszechne, wypierając produkty miejscowe, czyli wypalane na siwo gliniane dzbany, kubki i pucharki. Począwszy od 2. połowy XV w. i początku XVI w., proste kamionkowe naczynia do picia zaczynają tracić na popularności. Są zastępowane przez naczynia bardziej wyrafinowane, również kamionkowe, ale bogato zdobione aplikacjami plastycznymi. W zamożniejszych sferach popularność zyskują szklane puchary i szklanice.

Prezentowane naczynia to najbardziej typowe dzbany z kamionki siegburskiej z XIV i XV w. Oba cienkościenne, wytoczone z jasnej glinki i wypalone w temperaturze około 1300 stopni Celsjusza. Smuklejszy – typu Jakobakanne, o pojemności 0,35 litra – służył najpewniej do picia wina; baniasty – o pojemności około 1 litra – stanowił rodzaj kufla do picia piwa.

Kurator wystawy: Bogdan Kościński
Tekst: Bogdan Kościński
Zdjęcia: Zofia Grunt
Opracowanie graficzne: Lidia Nadolska

Zabytek Miesiąca można zobaczyć w Domu Przyrodników przy ul. Mariackiej 25/26 w Gdańsku.

• Mapa: https://archeologia.pl/dom-przyrodnikow/kontakt
• Godziny otwarcia: https://archeologia.pl/dom-przyrodnikow/godziny-otwarcia

Zapraszamy!

WRZESIEŃ 2019

Dysk bursztynowy z epoki kamienia

Dysk bursztynowy z epoki kamienia - plakatBursztyn – złocisty, lekki surowiec, zbierany nad brzegiem Morza Bałtyckiego – towarzyszy człowiekowi od tysięcy lat. Podobnie jak przed wiekami, także współcześni ludzie noszą bursztynową biżuterię, a niektórzy wciąż wierzą w jej magiczną moc.

Już 6 tysięcy lat temu z bursztynu wykonywano figurki zwierząt, między innymi: dzika, jelenia, konia, ptaków wodnych. Były one związane z magią plemion łowieckich i rybackich zamieszkujących tereny Pomorza. W następnych tysiącleciach rozwinęła się wytwórczość bursztyniarska. Potwierdzają to odkrywane przez archeologów wyspecjalizowane pracownie i skarby ozdób bursztynowych.

Wśród licznie znajdowanych ozdób zwracają uwagę bursztynowe dyski zwane tarczkami. Jeden z takich dysków jest w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Wykonany został z bryły surowca o średnicy 7 cm; średnica otworu wynosi 2,7 cm, waga – 38,84 g. Powierzchnie starannie wygładzono. Jedna z nich została ozdobiona czterema rzędami nakłuć, rozchodzących się promieniście od środka dysku. Większość badaczy przypuszcza, że ornament ten jest symbolem kultu słońca, wyznawanego przez plemiona zamieszkujące strefę umiarkowaną Europy.

Ornamentowane tarczki bursztynowe znajdowane były najczęściej na nadmorskich terenach Litwy i na Pojezierzu Mazurskim. Gdański okaz znaleziony został nad brzegiem morza. Dyski mogły być noszone w formie diademu. Przypuszcza się, że zakładano je w czasie świąt (ceremonii), a ich występowanie w grobach wskazuje na rytualny charakter.

Rekonstrukcja sposobu noszenia biżuterii według prof. dra hab. Ryszarda Feliksa Mazurowskiego

Około 5 tysięcy lat temu w okolicach Gdańska powstawały pracownie obróbki bursztynu, produkujące na potrzeby społeczności lokalnej oraz na wymianę handlową z innymi regionami, takimi jak Kotlina Karpacka (Panońska). W obróbce bursztynu wykorzystywano narzędzia z krzemienia i kamienia. Wśród nich znajdowały się miniaturowe siekierki krzemienne, a także dłuta i wiertniki wykonane z krzemienia i rogu, przy pomocy których oczyszczano i cięto wybrane fragmenty surowca. Otwory wiercono krzemiennym wiertłem. Ostatnim etapem produkcji ozdób było polerowanie powierzchni i zdobienie. Używano do tego ostro zakończonych, drobnych fragmentów krzemieni. Powierzchnie polerowano przy użyciu kawałka skóry lub niekiedy wiechcia skrzypu polnego.

Kurator: Danuta Król
Tekst: Danuta Król, Olgierd Felczak
Zdjęcie: Zofia Grunt
Opracowanie graficzne: Lidia Nadolska


Zabytek Miesiąca można zobaczyć w Domu Przyrodników przy ul. Mariackiej 25/26 w Gdańsku.

• Mapa: https://archeologia.pl/dom-przyrodnikow/kontakt
• Godziny otwarcia: https://archeologia.pl/dom-przyrodnikow/godziny-otwarcia

Zapraszamy!

SIERPIEŃ 2019

fallus - Muzeum Archeologiczne w Gdańsku - plakatXVIII-wieczna zabawka erotyczna z Podwala Przedmiejskiego w Gdańsku

Podczas badań archeologicznych przy ul. Podwale Przedmiejskie w Gdańsku w jednej z latryn natrafiono na nietypowy zabytek – skórzaną zabawkę erotyczną w formie męskiego członka z jądrami. Znalezisko jest unikatowe, to jedyny tego typu skórzany przedmiot na świecie!

Przedmioty erotyczne są obecne w kulturze od zarania dziejów. Niektóre z nich miały znaczenie symboliczne (magiczne), inne zaś były używane praktycznie, do zaspokajania potrzeb seksualnych.

Na przestrzeni wieków pojawiały się dilda wykonane z różnych materiałów, np. z kamienia, kości albo szkła. Pierwsza pisemna wzmianka o sztucznych penisach ze skóry pochodzi ze starożytnej Grecji. Miasto Milet było nie tylko ośrodkiem kultury i gospodarki greckiej, ale też popularnym miejscem wyrobu i sprzedaży sztucznych fallusów. Grecy używali ich dla uciechy i nazywali olisbos. Przedmioty te były wykonane z kamienia, drewna i wygarbowanej skóry.

Ilustracja do książki Nicolasa Choriera "Aloisiae, Sigaeae, Toletanae..."W ikonografii z XVII–XVIII w. znajdujemy liczne przedstawienia, na których widnieją zabawki erotyczne. Szczególnie interesująca jest rycina z francuskiego podręcznika seksualnego dla kobiet, pióra Nicolasa Choriera: „Aloisiae Sigaeae, Toletanae, Satyra sotadica de arcanis amoris et Veneris” (ok. 1690 r.). Ilustracja pokazuje sklep z dildami, podobnymi do tego odkrytego w Gdańsku. Ze względu na realistyczne odwzorowanie oraz rzemieślniczy kunszt można powiedzieć, że wysokiej jakości sztuczne penisy były towarami luksusowymi.

Gdański fallus został wykonany z jednego kawałka skóry, uformowanego w prącie oraz dwa jądra. Wypchany jest w całości włosiem zwierzęcym. Żołądź uformowano z tkaniny – aksamitu, który zapewne miał potęgować doznania erotyczne.

Zabytek znaleziono w podwórkowej latrynie na obszarze podmiejskiej dzielnicy. Dlaczego trafił do ubikacji? Czy ktoś go wyrzucił, a może wypadł podczas erotycznych uciech? Nie wiadomo.

Jednym z hipotetycznych miejsc pochodzenia przedmiotu jest pobliska szkoła fechtunku, albowiem nieopodal, w kolejnej latrynie odnaleziono dwa drewniane florety ćwiczebne. Źródła historyczne umiejscawiają budynek szkoły po przeciwnej stronie ulicy. Latryny znajdowały się na tyłach kamienic, które mogły służyć szermierzom za prywatne lokum.

Okolica znana była również z prostytutek. To właśnie stąd wzięła się nazwa ul. Zbytki. Kobiety lekkich obyczajów szukały klientów także po drugiej stronie Podwala Przedmiejskiego, na Żabim Kruku.

Nie można też wykluczyć, że przedmiot należał do jakiejś bogatej mieszczanki, mieszkającej w przyległej kamienicy.

Kurator: Anna Jędrzejczak-Skutnik
Tekst: Anna Jędrzejczak-Skutnik
Zdjęcie: Joanna Szmit
Opracowanie graficzne: Beata Müller


Zabytek Miesiąca można zobaczyć w Domu Przyrodników przy ul. Mariackiej 25/26 w Gdańsku.

• Mapa: https://archeologia.pl/dom-przyrodnikow/kontakt
• Godziny otwarcia: https://archeologia.pl/dom-przyrodnikow/godziny-otwarcia

Zapraszamy!


 


Konserwacja i rekonstrukcja zabytku

LIPIEC 2019

Naczynie Chorrera z Ekwadoru - plakatGwiżdżące naczynie ceramiczne kultury Chorrera z Ekwadoru

Prekolumbijska kultura Chorrera rozwijała się w latach 1300–300 p.n.e. w północno-zachodniej części Ameryki Południowej, na terenie dzisiejszego Ekwadoru, zarówno na nizinach wzdłuż wybrzeża Pacyfiku, jak i na wyżynach andyjskich, w dorzeczu rzeki Guayas. Do jej stopniowego upadku przyczynił się wybuch wulkanu Pululagna w 467 r. p.n.e., który spowodował pokrycie popiołem wulkanicznym zachodniej części Ekwadoru, a w konsekwencji – dezorganizację polityczną i gospodarczą.

Osiedla ludności związanej z kulturą Chorrera lokowano najczęściej wzdłuż brzegów rzek, stanowiących naturalną drogę ekspansji. Zwykle zakładano małe osady, liczące 100–200 osób. Mieszkańców łączyły więzi pokrewieństwa i powinowactwa. W strukturze społecznej ludności wyróżniano: rybaków, rolników, kapłanów i uzdrowicieli. Nie zachowały się żadne ślady po budynkach mieszkalnych.

Podstawą gospodarki w kulturze Chorrera było rolnictwo. Do głównych roślin uprawnych należały: fasola, kukurydza, maranta, rośliny dyniowate i paciorecznikowate (udomowione w Andach 2,5 tys. lat temu; ich bogate w skrobię kłącza do dziś stanowią pożywienie ludzi i zwierząt; do tego gatunku należą kanny, znane u nas jako rośliny ozdobne). Dietę roślinną uzupełniano zbieractwem owoców dzikich drzew, palm i turzycy. Ważną funkcję odgrywało myślistwo. Polowano przede wszystkim na: gryzonie, jaszczurki, jelenie wirginijskie, kaczki, mazamy (gatunek ssaka z rodziny jeleniowatych), pancerniki, pekari i żaby. W rejonach nadmorskich zajmowano się ponadto rybołówstwem, a także zbieractwem skorupiaków i mięczaków.

Ludziom należącym do kultury Chorrera przypisuje się zapoczątkowanie wydobycia i obróbki metali w rejonie dzisiejszego Ekwadoru. Głównym przedmiotem produkcji była biżuteria wykonywana z miedzi, srebra i złota.

W kręgu kultury Chorrera prowadzono wymianę handlową z sąsiednimi terytoriami, w tym z Peru, korzystając ze szlaków handlowych rozwiniętych przez wcześniejsze kultury: Machalilla (2000–1500 r. p.n.e.) i Valdivia (4000–1000 r. p.n.e.). W obrocie znajdowały się m.in.: muszle ostryg z rodzaju Spondylus i innych małży (wymieniane na obsydian pozyskiwany w basenie Quito w Andach), biżuteria, ozdoby, instrumenty, złoto.

Wyroby ceramiczne kultury Chorrera były wysmakowane i prezentowały wysoki poziom technologiczny. Z gliny wytwarzano zarówno naczynia, jak i puste w środku figurki. Lepionym ręcznie wyrobom nadawano najczęściej formę antropomorficzną lub zoomorficzną (przedstawiano leśne ssaki, gady, różne gatunki ptaków i zwierząt morskich), motywy zdobnicze czerpano także ze świata roślin. Wyszukane kształty powstawały dzięki zastosowaniu form do odciskania. Gładką, połyskliwą powierzchnię ceramiki, najczęściej czerwoną, czarną lub beżową, uzyskiwano poprzez wygładzanie i polerowanie. Część naczyń pełniła podwójną funkcję, były to jednocześnie pojemniki na płyny i gwizdki. Dźwięk wydawano dmuchając w szyjkę naczynia.

Znakomitym przykładem produkcji garncarskiej kultury Chorrera jest prezentowany zabytek, podarowany w 1971 r. Muzeum Archeologicznemu w Gdańsku przez kapitana Żeglugi Wielkiej Rościsława Choynowskiego. Jest to antropomorficzne naczynie na płyny będące jednocześnie gwizdkiem. Brzuścowi nadano kształt korpulentnej siedzącej postaci, grającej na instrumencie dętym w typie fletu. Na głowie widać stożkowatą czapkę świadczącą o wysokim statusie społecznym. Długa, wąska szyjka uformowana z tyłu postaci połączona jest z nakryciem głowy taśmowatą listwą, pozwalającą na przenoszenie naczynia.

Kurator: Elżbieta Kołosowska
Tekst: Elżbieta Kołosowska
Zdjęcie: Zofia Grunt
Opracowanie graficzne: Beata Müller


Zabytek Miesiąca można zobaczyć w Domu Przyrodników przy ul. Mariackiej 25/26 w Gdańsku.

• Mapa: https://archeologia.pl/dom-przyrodnikow/kontakt
• Godziny otwarcia: https://archeologia.pl/dom-przyrodnikow/godziny-otwarcia

Zapraszamy!

CZERWIEC 2019

Zabytek Miesiąca - czerwiec 2019Kamienie probiercze z cmentarzyska w Ciepłem

Prezentowane zabytki pochodzą z wyjątkowej nekropoli z okresu wczesnośredniowiecznego w Ciepłem. Cmentarzysko jest znane przede wszystkim z elitarnych pochówków datowanych na początek XI w., wyposażonych w elementy uzbrojenia, oporządzenia jeździeckiego i inne luksusowe przedmioty.

W dwóch z siedmiu okazałych grobów (42 i 43/2009) wśród elementów wyposażenia grobowego odkryto kamienne zabytki, które ze względu na kształt określono jako „osełki”, czyli przedmioty służące do ostrzenia narzędzi metalowych. Wykonane są z drobnoziarnistego łupku fyllitowego o barwie ciemnoszarej.

Badania składu chemicznego „osełek” przeprowadzone w Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej przy użyciu mikroskopu skaningowego metodą SEM-EDS wykazały na powierzchni „osełki” z grobu 42 obecność metali szlachetnych i innych metali kolorowych. Z kolei zabytek z grobu 43 nie miał podobnych śladów. Na jego powierzchni są nieliczne pozostałości żelaza, nie jest jednak w żaden sposób wyrobiony, czego można by spodziewać się po osełce. W związku z tym istnieją dowody, że przedmioty te nie są osełkami, lecz kamieniami probierczymi.

Kamienie probiercze to przedmioty służące do oznaczenia próby metalu szlachetnego, przede wszystkim złota i srebra. Na kamieniu probierczym wykonuje się narys stopem złota, srebra czy innego metalu, którego próbę chce się oznaczyć. Już po samej barwie możliwe jest dość precyzyjne określenie zawartości metali w badanym stopie. Badanie na kamieniu probierczym jest najstarszą metodą chemiczno-metalurgiczną związaną z jubilerstwem. Ten sposób badania jakości metali i ich stopów był znany w starożytności i średniowieczu.

Odkrycie nowej funkcji „osełek”, zmieniające ich znaczenie, jest również istotnym wskaźnikiem wysokiej pozycji społecznej zmarłych pochowanych w grobach 42 i 43/2009. Kamienie probiercze świadczą o dostępie do metali szlachetnych, a także o udziale w wymianie handlowej (w jednym z grobów odkryto też wagę szalkową z zestawem odważników) i zapewne w czynnościach fiskalnych na rzecz władzy.

Kurator: Sławomir Wadyl
Tekst: Sławomir Wadyl
Zdjęcie: Joanna Szmit
Opracowanie graficzne: Beata Müller


Zabytek Miesiąca można zobaczyć w Domu Przyrodników przy ul. Mariackiej 25/26 w Gdańsku.

Mapa: https://archeologia.pl/dom-przyrodnikow/kontakt
Godziny otwarcia: https://archeologia.pl/dom-przyrodnikow/godziny-otwarcia

Zapraszamy!

MAJ 2019

Zestaw Walezego

Zestaw WalezegoMaj, rok 1573 – w wyniku pierwszej wolnej elekcji Królem Polski i Wielkim Księciem Litwy zostaje Edward Aleksander z francuskiego rodu Walezjuszów, zwany Henrykiem. Rok później umiera król Francji. Francuska korona przechodzi na Henryka, który wkrótce, w tajemnicy, porzuca Rzeczpospolitą.

Z Henrykiem Walezym wiąże się pewna anegdota. Widelce i nocniki były popularne w dużej części Europy, jednak nie we Francji. Toteż Henryk był nader nieukontentowany, kiedy w Polsce zalecono mu używanie widelca. Jeszcze większym oburzeniem zareagował, gdy poproszono, by korzystał z nocnika (zamiast z kominka). Na szczęście szybko przekonał się do tych „wynalazków”. Opuszczając Polskę, zabrał ze sobą m.in. właśnie widelec i nocnik. Próbował upowszechnić je na dworze francuskim, lecz szło to opornie.

Ile prawdy jest w tej opowieści? Wiadomo, że na dworze Ludwika XIV (XVII/XVIII w.) preferowano jedzenie palcami, zaś używania noży zakazano ze względów bezpieczeństwa. Nie da się też ukryć, iż w pałacu wersalskim nie było wówczas toalet, a potrzeby fizjologiczne załatwiano po kątach…

Widelec odkryty podczas badań w 2016 r. przy ul. Długie Ogrody w Gdańsku datowany jest na czasy Walezego. Ten wykonany z mosiądzu egzemplarz stanowi przykład sztućca z XVI-wiecznej Polski. Wcześniejsze widelce były prostsze, miały tylko dwa długie szpikulce. Pod koniec średniowiecza zęby zaczęto skracać i pojawiły się egzemplarze z trzema, a później z czterema kolcami. W XVIII w. widelce stały się bardziej wygięte i taśmowate, podobne do używanych współcześnie.

Już starożytni Grecy używali widelców do przytrzymywania mięsa przy porcjowaniu, jedli jednak ręką lub nożem. Przypuszczalnie najwcześniej widelec został sztućcem w Bizancjum. Cesarzowa Teofano (X w.), pochodząca z Bizancjum żona Ottona II, korzystała z widelca podczas posiłku, wywołując tym niemałe poruszenie. Kiedy w XI w. okazało się, że bizantyjski sztuciec nadaje się do jedzenia spaghetti, Włosi stali się jego głównymi propagatorami. W XIII-wiecznej Polsce z widelca korzystała m.in. św. Kinga, żona Bolesława Wstydliwego. Jednak dla większości Europejczyków widelec jako sztuciec pozostał fanaberią aż do XVIII/XIX w.

Cynowy nocnik odkryto podczas badań w 2009 r. przy ul. Świętego Ducha w Gdańsku. Nie zachowała się pokrywka. Królewski nocnik był bez wątpienia bardziej majestatyczny; ten egzemplarz jest przykładem nocników stosowanych w XVI i XVII w. Wyrabiano jeszcze nocniki ceramiczne i szklane (rzadko używano metali szlachetnych), a porcelanowe pojawiły się w XVIII w. Większość tych naczyń miała podobną formę: wylew wychylony na zewnątrz, stabilna podstawa, solidne ucho oraz pokrywka.

Starożytni Rzymianie znali toalety połączone z kanalizacją, ale często ustęp znajdował się daleko od domu i dlatego zaczęli korzystać z nocników, które mogli mieć zawsze pod ręką. We wczesnym średniowieczu system sanitarny podupadł. Głównie Bizancjum zachowało tę ideę, która powoli wracała do reszty Europy. W Polsce toalety upowszechnili Jagiellonowie, wychowani w kulturze będącej pod wpływem bizantyjskim. Trudno wyjaśnić, dlaczego w zachodniej Europie w epoce renesansu toalety i nocniki straciły na popularności. Źródła historyczne wspominają, że nawet na dworach królewskich załatwiano potrzebę gdzie popadnie. Z czasem trend ten zaczął się odwracać, aż wreszcie w XVIII w. nocniki stały się powszechne. Szczęśliwie w XIX w. udoskonalono kanalizację oraz domowe toalety.

Kurator: Marek Kuik
Tekst: Marek Kuik
Zdjęcie: Joanna Szmit
Opracowanie graficzne: Beata Müller


Zabytek Miesiąca można zobaczyć w Domu Przyrodników przy ul. Mariackiej 25/26 w Gdańsku.

Mapa: https://archeologia.pl/dom-przyrodnikow/kontakt
Godziny otwarcia: https://archeologia.pl/dom-przyrodnikow/godziny-otwarcia

Zapraszamy!

KWIECIEŃ 2019

Gliniana miseczka z cmentarzyska kultury wielbarskiej w Kamienicy Szlacheckiej

Gliniana miseczka (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku)Cmentarzysko kultury wielbarskiej z okresu wpływów rzymskich w Kamienicy Szlacheckiej położone jest w centrum Pojezierza Kaszubskiego. Znajduje się w pobliżu znanej nekropolii z kurhanami i kręgami kamiennymi w Węsiorach, ale w przeciwieństwie do niej jest to tzw. cmentarzysko płaskie, bez widocznych konstrukcji naziemnych. Stanowisko znajduje się w północno-wschodniej części wsi, na wyniesieniu, obecnie już znacznie zabudowanym. Zostało ono częściowo zniszczone podczas wydobywania żwiru i prowadzenia prac budowlanych w latach 70. i 80. XX w.; jego pozostałość zbadali w latach 1987–1998 pracownicy Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Odkryto wówczas 106 obiektów, z czego 83 stanowiły groby - szkieletowe i ciałopalne (popielnicowe i jamowe).

Wśród przedmiotów znalezionych w grobach na uwagę zasługują: zapinki do spinania szat wykonane z brązu i srebra – niejednokrotnie ornamentowane pozłacanymi foliami – różnorodne okucia pasa, ostrogi, srebrne aplikacje zdobiące ubiór, bogate kolie złożone z paciorków szklanych i bursztynowych, a także naczynia gliniane. Te ostatnie pełniły funkcję popielnic, do których zsypywano prochy zmarłych po spaleniu zwłok na stosie; służyły też jako tzw. przystawki, czyli dary składane zmarłym chowanym do grobów w obrządku szkieletowym (inhumacyjnym).

Uwagę zwraca wielka staranność w wykonaniu i zdobieniu kamienickich naczyń. Wydaje się, że lokalny warsztat garncarski zatrudniał wyjątkowo uzdolnionych rzemieślników (być może profesją tą parały się kobiety). Warto pamiętać, iż w tamtych czasach naczynia gliniane były wykonywane ręcznie, bez użycia koła garncarskiego. Odkryte okazy są różnej wielkości: większe garnki bezuche lub uchate, wazy, situle, misy, puchary, dzbany oraz mniejsze czarki, pucharki, miseczki i kubki.

Prezentowane naczynie to brunatnoszara, baniasta miseczka o wychylonym na zewnątrz wylewie, przechodzącym łagodnie w szyjkę wyodrębnioną „uskokiem” od strony brzuśca. Załom brzuśca został ozdobiony ornamentem pól na przemian gładkich i chropowatych, wydzielonych za pomocą rytej zygzakowatej kreski. Partia powyżej kreski aż po wylew jest wygładzona, zaś poniżej – delikatnie schropowacona; przy samym dnie powierzchnia jest również gładka. Ornament jest charakterystyczny dla naczyń glinianych kultury wielbarskiej, jednak zazwyczaj występuje na dużych okazach, najczęściej na dwuuchych garnkach; tutaj nietypowo zdobi niewielką miseczkę. Wykonawca mógł się wzorować na podobnych w kształcie miseczkach szklanych, które trafiały na nasze ziemie z terenów prowincji rzymskich.

Miseczka ma wysokość 6,9 cm; średnica otworu wynosi 9,8 cm; śr. brzuśca: 9,3 cm; śr. dna: 5,5 cm.

Kości szkieletów na kamienickiej nekropoli zachowały się bardzo słabo. W grobie, z którego pochodzi miseczka, były tylko zęby. Na tej podstawie antropolog mógł stwierdzić, że pochowano tam osobę dorosłą, natomiast brak ozdób w wyposażeniu zmarłego (w miejscu pochówku znaleziono jedynie naczynko i brązowe okucie końca pasa) sugeruje, że mógł to być mężczyzna. Grób i pozostałe obiekty znalezione na cmentarzysku pochodzą z II lub III w. naszej ery.

Kurator: Małgorzata Tuszyńska
Tekst: Małgorzata Tuszyńska
Zdjęcie: Joanna Szmit
Opracowanie graficzne: Lidia Nadolska


Zabytek Miesiąca można zobaczyć w Domu Przyrodników przy ul. Mariackiej 25/26 w Gdańsku.

Mapa: https://archeologia.pl/dom-przyrodnikow/kontakt
Godziny otwarcia: https://archeologia.pl/dom-przyrodnikow/godziny-otwarcia

Zapraszamy!

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. polityka prywatności