Barrierefreiheitserklärung

Potrzebujesz wsparcia w dostępie do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku? Skontaktuj się z koordynatorem do spraw dostępności:

Marcin Fedoruk
e-mail: m.fedoruk@archeologia.pl
tel.: (+48) 508 037 234

 

Barrierefreiheitserklärung
Archäologisches Museum in Gdańsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.archeologia.pl.

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej
Data publikacji strony internetowej: 2009.10.15 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.08.23 r.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, za wyjątkiem elementów opisanych niżej.
Filmy opublikowane w serwisie YouTube, a następnie osadzone na stronie Muzeum nie mają transkrypcji; zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności.
Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

Wersja mobilna strony
Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Została zaprojektowana w technice Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

Skróty klawiszowe
Przycisk czytania treści przez lektora: Alt + P
Przycisk zatrzymania czytania: Alt + S
Przycisk zwiększania czcionki: Alt + O
Przycisk zmniejszania czcionki: Alt + U
Przycisk resetowania: Alt + R
Domyślny przycisk wysokiego kontrastu: Alt + H
Przejście do kolejnego elementu: Tab
Przejście do poprzedniego elementu: Shift + Tab

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.02.04 r., na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@archeologia.pl lub telefoniczny: 58 322 21 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Archäologisches Museum in Gdańsk
ul. Mariacka 25/26
80-833 Gdańsk
tel.: 58 322 21 00
fax: 58 322 21 11
e-mail: sekretariat@archeologia.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Brak dostępności tłumacza migowego.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Haus der Naturforschenden Gesellschaft, ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk

e-mail: sekretariat@archeologia.pl, tel. 58 322 21 00

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do Domu Przyrodników (siedziby Muzeum) znajduje się przy ul. Mariackiej, obok Bramy Mariackiej. Prowadzą do niego schody przy przedprożu.
Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi – w holu, po prawej stronie – znajdują się kasa biletowa oraz szatnia.
Drugie wejście do Muzeum, od ul. Dzianej, jest zamknięte na co dzień, wykorzystuje się je tylko okazjonalnie, np. podczas Europejskiej Nocy Muzeów.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Na terenie Muzeum nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych wzdłuż sąsiednich ulic z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania.

Toalety
Toalety dla gości umieszczone są w piwnicy, do której prowadzą dwuetapowe schody z klatki schodowej, poprzez hol (wyjście naprzeciw recepcji, oznaczone jako droga ewakuacyjna).
Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępna jest wystawa stała „Tajemnice Doliny Nilu”, zlokalizowana na parterze budynku (wejście z holu po 5 niskich stopniach). Częściowo dostępne są także wystawy na 1. i 2. piętrze, gdzie można się dostać przy użyciu windy zlokalizowanej w holu; jednak na drodze do windy trzeba pokonać kilka wysokich stopni schodów. Winda nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ani dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
W przestrzeni wystawienniczej, w kilku miejscach na wszystkich piętrach, ustawiono ławki do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Na sale wystawiennicze nie wolno wchodzić z wózkami ani z nosidłami na stelażach metalowych.
Brak toalety z przewijakiem.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolicy znajduje się wiele punktów gastronomicznych.

Spichlerz Błękitny Baranek, ul. Chmielna 53, 80-748 Gdańsk

e-mail: blekitnybaranek@archeologia.pl, tel. 58 320 31 88
Z powodu prac budowlanych i konserwatorskich oddział Spichlerz Błękitny Baranek jest nieczynny do odwołania.

 

Piwnica Romańska, pl. Dominikański 1, 80-844 Gdańsk

e-mail: piwnicaromanska@archeologia.pl, tel. 508 816 502

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do Piwnicy Romańskiej znajduje się na placu Dominikańskim, przy Gdańskiej Hali Targowej, nieopodal ceglanego ogrodzenia kościoła św. Mikołaja, około 20 m na południe od ul. Pańskiej.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych znajdują się w pasie ul. Pańskiej.

Wejście do budynku
Do Piwnicy Romańskiej wchodzi się przez pawilon oznaczony szyldem. Następnie schodzi się do podziemi. Wyjście znajduje się w drugim pawilonie, do którego prowadzi podziemna trasa.

Toalety
Brak toalet dla zwiedzających.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Brak możliwości wstępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedowidzących.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Można zwiedzać z psem przewodnikiem.

Udogodnienia dla osób starszych
W oddziale znajdują się krzesła, na których można odpocząć.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Brak udogodnień dla rodzin z małymi dziećmi.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolicy znajduje się wiele punktów gastronomicznych.

 

Grodzisko w Sopocie, ul. Jana Jerzego Haffnera 63, 81-715 Sopot

e-mail: grodzisko@archeologia.pl, tel. 58 340 66 00

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście na teren Grodziska prowadzi przez budynek pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego, od strony przy ul. Jana Jerzego Haffnera. Ulica została wyremontowana w 2018 r., więc dojście do budynku nie stanowi problemu.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Wzdłuż ul. Haffnera, na wysokości pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego, znajduje się wydzielony parking dla autobusów, który od października do kwietnia jest ogólnodostępny (od maja do września jest zarezerwowany wyłącznie dla autobusów).
Na terenie Grodziska, za ogrodzeniem, jest parking wewnętrzny, który może być udostępniony dla zwiedzających – w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami – po zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie lub bezpośrednio w portierni.

Wejście do budynku
Wejście nie jest specjalnie przystosowane dla niepełnosprawnych, ale też nie stanowi bariery architektonicznej (brak stopni).

Toalety
Na parterze budynku jest toaleta dla niepełnosprawnych.
Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Nie ma specjalnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na wzgórze ze skansenem prowadzi szeroka, piaszczysta droga. Wystawa w pawilonie na pierwszym piętrze jest niedostępna lub trudno dostępna ze względu na brak windy.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedowidzących. Pracownicy Grodziska chętnie udzielają pomocy po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Można zwiedzać z psem przewodnikiem.

Udogodnienia dla osób starszych
Brak udogodnień dla osób starszych. Pracownicy Grodziska chętnie udzielają pomocy po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Zarówno do pawilonu, jak i do skansenu można wejść z małymi dziećmi. W Grodzisku nie ma wydzielonej przestrzeni, gdzie można by zostawić dziecko na czas zwiedzania.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W najbliższej okolicy brak punktów gastronomicznych.

Museum In Gniew, ul. Zamkowa 2, 83-140 Gniew

e-mail: muzeumgniew@archeologia.pl tel. 58 535 35 29

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście na teren zamku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na dziedziniec prowadzi szeroka rampa.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Na wzgórzu zamkowym są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku
Osoba niepełnosprawna ruchowo dostanie się bez przeszkód na dziedziniec zamkowy, jednak na 2. piętro zamku, gdzie znajdują się wystawy, prowadzą strome i wysokie schody.
Brak windy.

Toalety
Toalety dla gości umieszczone są na 2. piętrze.
Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedowidzących.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Można zwiedzać z psem przewodnikiem.

Udogodnienia dla osób starszych
Brak udogodnień dla osób starszych.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Ze względu na strome schody odradzamy zwiedzanie z wózkiem.

Gastronomia
Na wzgórzu zamkowym jest restauracja hotelowa. Sezonowo są też dostępne małe punkty gastronomiczne na wolnym powietrzu.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.