Biblioteka Fachowa z Czytelnią


W związku z remontem Domu Przyrodników, Biblioteka Fachowa z Czytelnią jest nieczynna.


 

Jest czym się chwalić!

Biblioteka posiada ok. 18 tys. książek i ponad 11 tys. czasopism polskich i zagranicznych (głównie niemieckich, skandynawskich, czeskich i słowackich) o tematyce archeologicznej i historycznej.

Jak korzystać z biblioteki?

Z zasobów księgozbioru biblioteki można korzystać wyłącznie w czytelni lub wypożyczać w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Kiedy korzystać z biblioteki?

W związku z remontem Domu Przyrodników biblioteka jest nieczynna.

Kontakt

Biblioteka Fachowa z Czytelnią
Joanna Ossowska
biblioteka@archeologia.pl
tel. (58) 322-21-13

Regulamin biblioteki

1. Prawo do wypożyczania książek mają wyłącznie pracownicy Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz osoby współpracujące z Muzeum lub w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych.
2. Pozostałe osoby mogą korzystać z zasobów księgozbioru Biblioteki wyłącznie w Czytelni. Godziny otwarcia czytelni ustala się na 9:00-15:00, przy czym Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zastrzega sobie prawo do zmian dni i godzin otwarcia Czytelni. Zabrania się wynoszenia zbiorów bibliotecznych poza obręb Czytelni.
3. W Bibliotece należy zachować ciszę, nie wolno palić tytoniu, zażywać środków odurzających i spożywać posiłków.
4. Na prośbę kierownika Biblioteki pracownik lub osoba współpracująca powinien zwrócić wypożyczoną publikację najdalej w ciągu 3 dni.
5. Pracownicy MAG wypożyczający książki lub czasopisma z Biblioteki ponoszą za nie pełną odpowiedzialność.
6. W razie zgubienia, uszkodzeniem lub zniszczenia książki lub czasopisma Biblioteka w porozumieniu z Dyrekcją MAG ma prawo:

1) zażądać naprawy uszkodzonej książki,
2) zażądać odkupienia zgubionej lub zniszczonej książki lub innej publikacji wskazanej przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku o wartości nie wyższej niż zgubiona lub zniszczona książka, według oszacowania Biblioteki,
3) zażądać od pracownika lub osoby współpracującej zwrotu wartości zgubionej lub zniszczonej książki według oszacowania Biblioteki.

7. W przypadku braku poszukiwanej pozycji w księgozbiorze Biblioteka na życzenie pracownika może sprowadzić ją drogą wypożyczeń międzybibliotecznych z innej biblioteki. Za książkę lub czasopismo wypożyczone z innej Biblioteki odpowiedzialność materialną ponosi zainteresowany czytelnik. Termin zwrotu określa biblioteka, której własnością jest dana publikacja.
8. W przypadku rozwiązania stosunku pracy lub zakończenia współpracy z osobami współpracującymi, osoby te są zobligowane do niezwłocznego zwrotu wypożyczonych książek, nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od dnia ustania stosunku pracy lub współpracy.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Nach oben scrollen

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.