„Muzeum progresywne. Między utopią a rzeczywistością” – ogólnopolska konferencja w Sopocie, 10–11 października 2019 roku

Muzeum Progresywne - baner

Grodzisko w Sopocie (oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku) we współpracy z Muzeum Sopotu organizuje konferencję „Muzeum progresywne. Między utopią a rzeczywistością”. Będzie to wydarzenie dwudniowe, trwające od 10 do 11 października 2019 r. Udział w konferencji wezmą wybitni muzealnicy, naukowcy i badacze kultury z całej Polski.

Tematem rozważań będą wyzwania, jakie współczesna cywilizacja stawia przed muzealnictwem; a po części może nawet szerzej – przed instytucjami kultury w ogóle.

• Muzeum progresywne, czyli jakie?

• Etyczne aspekty muzeum progresywnego.

• Czy muzeum musi się zmieniać?

• Czy w muzealnictwie istnieją szczególnie ważne kierunki rozwoju?

• O pożytkach z utopii.

• Muzeum idealne – jakie warunki powinno spełniać?

• Wyznaczniki sukcesu w muzealnictwie – jakie są, a jakie powinny być?

• Czy brak pieniędzy jest podstawową bolączką muzealników?

• Co w największym stopniu ogranicza rozwój muzeów?

• Dominujące procesy w polskim muzealnictwie oraz konsekwencje przyjętych trendów.

• Progres czy regres? Diagnoza muzealnictwa na przykładach.

Głównym celem wydarzenia „Muzeum progresywne. Między utopią a rzeczywistością” jest otwarcie dyskusji nad stanem i przyszłością polskiego muzealnictwa, zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Wspólnie stworzymy forum wymiany myśli, a następnie podejmiemy próbę zebrania postulatów, wokół których można by budować model muzeum idealnego – muzealnej utopii.


Dodatkowych informacji o konferencji udzielają:

Krzysztof Godon, kierownik oddziału Grodzisko w Sopocie, e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, tel.: 512 757 424, 58 340 66 00 oraz Paweł Pogodziński, kustosz w oddziale Grodzisko w Sopocie, e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, tel.: 58 340 66 00. Prosimy o kontakt w godzinach pracy Grodziska w Sopocie: 9:00–17:00.


Aby wziąć udział w konferencji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (nie dotyczy zaproszonych gości). Ilość miejsc na konferencji jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Propozycje tematów i abstrakty można przysyłać do 10 sierpnia 2019 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego albo mailowo na adres: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! lub Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!. Decyzję o włączeniu referatu do refleksji konferencyjnej organizatorzy prześlą w terminie do 15 sierpnia 2019 r. Planowane jest wydanie materiałów z konferencji, w formie recenzowanej monografii.

Organizatorzy zapewnią uczestnikom konferencji posiłki i napoje. W programie wydarzenia zostaną uwzględnione przerwy kawowe i obiadowe.

Dla referentów oraz zaproszonych gości przewidziano noclegi w hotelu, obiadokolację, a także spotkanie towarzyskie w Grodzisku w Sopocie.

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO: https://forms.gle/YL1Fr1pavURQ3t2n6


Patronat honorowy: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

 Prezydent Miasta Sopotu Jacek Karnowski - patronat honorowy

Honorowy patronat nad konferencją "Muzeum Progresywne" objęli: Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Jacek Karnowski, Prezydent Miasta Sopotu.

XXVI Ogólnopolska Konferencja Nubiologiczna

(Gdańsk – Sobieszewo, 14-16 czerwca 2019 r.)

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zaprasza do udziału w XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Nubiologicznej, która odbędzie się w dniach 14-16 czerwca 2019 r. w Gdańsku-Sobieszewie. Konferencja poświęcona jest szeroko pojętym badaniom archeologicznym prowadzonym przez polskich archeologów we współpracy ze specjalistami różnych innych dziedzin (geologii, historii sztuki, papirologii, antropologii, zoologii, archeometrii, etnografii, konserwacji, etc.) na terenie Nubii sudańskiej i egipskiej. Celem konferencji jest przede wszystkim prezentacja najnowszych wyników badań, ale także przekrojowych opracowań różnych zagadnień, wymagających wielu lat studiów nad materiałem.


Na tytuły wystąpień konferencyjnych czekamy do 5 czerwca 2019 r. Wypełniony formularz zgłoszenia prosimy przesłać na adres e-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!


Koszt udziału w konferencji wynosi 410,00 zł od osoby (pełne wyżywienie, noclegi).


Wpłaty prosimy przelewać na konto nr:
Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. Oddział w Gdańsku – 83 2030 0045 1110 0000 0424 9830 z dopiskiem: „XXVI Nubiologiczna” oraz imieniem i nazwiskiem, w terminie do 13 czerwca 2019 roku.


Osobami odpowiedzialnymi za organizację konferencji są: Henryk Paner – kierownik Oddziału Afrykanistycznego (tel. 58 320 31 88, email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!) i Elżbieta Kołosowska – kierownik Pracowni Kultur Pozaeuropejskich (tel. 58 322 21 37, email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!).

 

POBIERZ PROGRAM W FORMACIE PDF

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

V POMORSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA ZA ROK 2018

(22-23 LISTOPADA 2018 R.)

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutem Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków - Delegaturą w Słupsku, Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich - Oddział w Gdańsku oraz Fundacją Ochrony Zabytków w Gdańsku, w dniach 22-23 listopada 2018 r. organizują V Pomorską Sesję Sprawozdawczą za rok 2018.

Zostaną na niej przedstawione referaty oraz komunikaty z badań terenowych (systematycznych, ratowniczych, sondażowych) w obrębie aglomeracji miejskich, jak również prac wykopaliskowych prowadzonych na trasach dróg oraz badań na inwestycjach budowlanych i liniowych a także badań konserwatorskich i naukowych prowadzonych przez instytuty uniwersyteckie. Do prezentacji dopuszczone będą wystąpienia omawiające wyniki badań ratowniczych i wykopaliskowych wyłącznie z terenu województwa pomorskiego, pochodzące z bieżącego roku. Do uczestnictwa w sesji zapraszamy także specjalistów ze wszystkich dziedzin współpracujących z archeologią.
Przewiduje się, że czas prezentacji referatu nie może przekroczyć 30 minut, natomiast komunikatu 15 minut. W przypadku zgłoszenia dużej ilości wystąpień ich czas może ulec skróceniu. Wystąpienia będą prezentowane w ciągu chronologicznym od epoki kamienia do czasów nowożytnych.

Konferencja odbywać się będzie w Domu Przyrodników, przy ul. Mariackiej 25/26 w Gdańsku. Szczegółowy program sesji zostanie wysłany wyłącznie tym osobom, które w terminie do dnia 12 października 2018 r. nadeślą wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa (w załączeniu). W spotkaniu będą mogły wziąć udział wyłącznie te osoby, które zarejestrują się i znajdą na liście uczestników.

Wszystkie materiały z sesji zostaną wydrukowane. Organizatorzy proszą o dostarczenie tekstu oraz ilustracji na płycie CD lub za pomocą programu WeTransfer.

W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż przewidywana, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia jej do jednego dnia.

Planowane jest zorganizowanie po pierwszym dniu sesji spotkania koleżeńskiego.

Opłata konferencyjna: 80 zł brutto

Wpłaty: Bank BGŻ BNP Paribas 83 2030 0045 1110 0000 0424 9830 z dopiskiem: V Pomorska Sesja 2018 oraz imieniem i nazwiskiem, w terminie do 19 października 2018 r. Osoby chcące otrzymać fakturę prosimy o podanie numeru NIP zakładu pracy.

Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu, pobytu i noclegów uczestnikom sesji, nie dokonują też rezerwacji miejsc hotelowych.
Kontakt: wypełniony formularz uczestnictwa, zgłoszenia, pytania itp. prosimy kierować na adres:

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk


Koordynator: Piotr Fudziński, email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! tel. 58 320 21 88, wewn. 23

Pliki do pobrania:
V Pomorska Sesja Sprawozdawcza zaproszenie.pdf
V Pomorska Sesja Sprawozdawcza formularz zgłoszenia.docx
V Pomorska Sesja Sprawozdawcza formularz zgłoszenia.pdf
PROGRAM V Pomorskiej Sesji Sprawozdawczej [PDF]

XXV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NUBIOLOGICZNA

Gdańsk – Sobieszewo, 25-27 maja 2018 r.

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zaprasza do udziału w XXV Ogólnopolskiej Konferencji Nubiologicznej, która odbędzie się w dniach 25-27 maja 2018 roku w Gdańsku-Sobieszewie. Konferencja poświęcona jest szeroko pojętym badaniom archeologicznym prowadzonym przez polskich archeologów we współpracy ze specjalistami różnych dziedzin na terenie Nubii sudańskiej i egipskiej. Celem konferencji jest przede wszystkim prezentacja najnowszych wyników badań, ale także przekrojowych opracowań różnych zagadnień, wymagających wielu lat studiów nad materiałem.

Weiterlesen ...

XXIV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NUBIOLOGICZNA

2-4 czerwca 2017 roku

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zaprasza do udziału w XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Nubiologicznej, która odbędzie się w dniach od 2 do 4 czerwca 2017 r. w Gdańsku Sobieszewie, w Ośrodku Wypoczynkowym „Fala” przy ul. Falowej 3.

Weiterlesen ...

IV Pomorska Sesja Sprawozdawcza za rok 2016

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich; Oddział w Gdańsku
Fundacja Ochrony Zabytków w Gdańsku
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków; Delegatura w Słupsku

Weiterlesen ...

XX SESJA POMORZOZNAWCZA ZA LATA 2014-2015

18-20 listopada 2015 roku

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, we współpracy z Muzeum Zamkowym w Malborku, Muzeum w Lęborku, Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach, Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, Instytutem Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Stowarzyszeniem Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku oraz Pracownią Archeologiczno-Konserwatorską Renata Wiloch - Kozłowska w Gdańsku organizuje w dniach 18-20 listopada 2015 roku jubileuszową XX Sesję Pomorzoznawczą za lata 2014-2015.

Weiterlesen ...

XXIII OGÓLNOPOLSKA NAUKOWO-EDUKACYJNA KONFERENCJA NUBIOLOGICZNA

3-5 czerwca 2016 roku 

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zaprasza do udziału w XXII Ogólnopolskiej Naukowo-Edukacyjnej Konferencji Nubiologicznej, która odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2016 r. w Gdańsku Sobieszewie, w Ośrodku Wypoczynkowym „Fala” przy ul. Falowej 3.

Weiterlesen ...

KONFERENCJA NAUKOWA "MIĘDZY GDAŃSKIEM A SANTIAGO"

14 marca 2015 roku 

Konferencja zorganizowana jest w ramach obchodów 600-lecia konsekracji kościoła św. Jakuba w Gdańsku. Składają się na nią cztery sesje naukowe zaplanowane w nowym gmachu Biblioteki Gdańskiej PAN i w kościele św. Jakuba.

Weiterlesen ...

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. polityka prywatności