IV Pomorska Sesja Sprawozdawcza za rok 2016

Archäologisches Museum in Gdańsk
Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku
Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich; Oddział w Gdańsku
Fundacja Ochrony Zabytków w Gdańsku
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków; Delegatura w Słupsku

IV Pomorska Sesja Sprawozdawcza
za rok 2016
(27-28 października 2016 r)

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku we współpracy ze Stowarzyszeniem Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku, Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich; Oddział w Gdańsku. Fundacją Ochrony Zabytków w Gdańsku, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków; Delegaturą w Słupsku, organizuje w dniach 27-28 października 2016 r., IV Pomorską Sesję Sprawozdawczą za rok 2016.
Zostaną na niej przedstawione referaty oraz komunikaty z badań terenowych (systematycznych, ratowniczych, sondażowych), w obrębie aglomeracji miejskich, jak również prac wykopaliskowych prowadzonych na trasach autostrad, obwodnic miast oraz badań na inwestycjach liniowych a także badań konserwatorskich i naukowych prowadzonych przez instytuty PAN i uniwersyteckie.

Do prezentacji dopuszczone będą wystąpienia omawiające wyniki badań ratowniczych i wykopaliskowych wyłącznie z terenu województwa pomorskiego.
Przewiduje się, że czas prezentacji referatu nie może przekroczyć 30 min., natomiast komunikatu 15 min. W przypadku zgłoszenia dużej ilości wystąpień ich czas może ulec skróceniu. Wystąpienia będą prezentowane w ciągu chronologicznym od epoki kamienia do czasów nowożytnych.
Konferencja odbywać się będzie w budynku Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ul. Mariackiej 25/26, lub przy ul. Chmielnej 53. Szczegółowy program sesji zostanie wysłany wyłącznie tym osobom, które w nie przekraczalnym terminie do dnia 30 września 2016 r., r., nadeślą wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa (w załączeniu). W spotkaniu będą mogły wziąć udział wyłącznie te osoby, które zarejestrują się i znajdą na liście uczestników.
Z uwagi na rozpoczęcie w październiku roku akademickiego studenci i doktoranci będą mogli się zapisywać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 października.
Wszystkie materiały z sesji zostaną wydrukowane. Organizatorzy proszą o dostarczenie tekstu na płycie CD oraz ilustracjami również na płycie.
W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż przewidywana, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia jej do jednego dnia.
Do uczestnictwa w sesji zapraszamy archeologów prowadzących badania wykopaliskowe na terenie województwa gdańskiego jak też wszystkich archeologów i studentów archeologii interesujących się tym regionem kraju a także specjalistów ze wszystkich dziedzin współpracujących z archeologią.
Koszt uczestnictwa w sesji wynosi 40 zł. Wpłaty prosimy przekazywać na konto Muzeum Archeologicznego w Gdańsku: Bank BGŻ BNP Paribas 83 2030 0045 1110 0000 0424 9830 z dopiskiem: IV Pomorska Sesja 2016, imię i nazwisko oraz nazwa i adres zakładu pracy lub zamieszkania, w terminie do 15 października 2016 roku lub bezpośrednio w kasie Muzeum w dniu rozpoczęcia spotkania. Osoby chcące otrzymać fakturę prosimy o podaniu numeru NIP zakładu pracy.
Planowane jest zorganizowanie po pierwszym dniu sesji spotkania koleżeńskiego.
Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu, pobytu i noclegów uczestnikom sesji, nie dokonują też rezerwacji miejsc hotelowych. Do zaproszenia na stronie internetowej muzeum: www.archeologia.pl będzie załączona lista trójmiejskich hoteli. Organizatorzy sesji zastrzegają, że nie ponoszą odpowiedzialności za jakość świadczonych tam usług.

Dyrektor Muzeum Archeologicznego
w Gdańsku
Ewa Trawicka

 

Pliki do pobrania:

PROGRAM
ZASADY DRUKU

ZGŁOSZENIE – REFERENT
ZGŁOSZENIE – GOŚĆ
LISTA HOTELI

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Nach oben scrollen

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.