KOMPLEKSOWE BADANIA ARCHEOLOGICZNE GRODZISKA WCZESNOŚREDNIOWIECZNEGO W CHMIELNIE

009chmielnoProjekt współfinansowany przez Urząd Gminy w Chmielnie

Termin realizacji: październik 2015 - wrzesień 2017


Celem projektu jest precyzyjne ustalenie kontekstu i okoliczności powstania grodu oraz rozpoznanie jego rozwiązań konstrukcyjnych i organizacji przestrzennej. Projekt realizowany będzie w trzech etapach.

Etap I (2015 rok) to inwentaryzacja grodziska z wykorzystaniem najnowszych nieinwazyjnych technik dokumentacyjnych włącznie z fotografią lotniczą i metodą elektromagnetyczną. Do głębszego rozpoznania obiektu (w tym jego socjotopografii) dodatkowo posłuży kwerenda archiwalnych źródeł kartograficznych i historycznych oraz badania i odwierty geomorfologiczne.

W etapie II (2016 rok) zaplanowano przeprowadzenie badań wykopaliskowych uzupełniających, uściślających oraz rozszerzających wiedzę o grodzisku i życiu codziennym jego mieszkańców. Wykonana zostanie również seria datowań dendrochronologicznych, radiowęglowych, pobrane zostaną próbki botaniczne.

Etap III (2017 rok) uwieńczy syntetyczne opracowanie wyników wszystkich badań w formie publikacji.

 

 

Link do filmiku: [obejrz]

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. polityka prywatności