DIGITALIZACJA GDAŃSKIEJ KOLEKCJI PAMIĄTEK PIELGRZYMICH

mkidnProjekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Wieloletni Program Rządowy Kultura +

Nazwa priorytetu: Digitalizacja

Całkowita wartość zadania: 338 963,69 zł

W tym: wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 258 409,00 zł (76.24% całkowitych kosztów)

Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2015

Przedmiotem projektu jest wyposażenie Działu Cyfryzacji Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w niezbędny sprzęt, a następnie digitalizacja i udostępnienie niezwykle cennej kolekcji 700 zabytkowych pamiątek pielgrzymich, wraz z dokumentacją powstałą w trakcie prac wykopaliskowych, konserwatorskich i ewidencyjnych.
W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt do pracowni fotografii oraz pracowni digitalizacji, a następnie wykonany zostanie program bazodanowy – system do ewidencji przestrzennej zabytków Archeoportal. Cyfryzacja kolekcji pamiątek pielgrzymich obejmie wykonanie wizerunków zabytków, skanów, danych tekstowych oraz map, które następnie zostaną zapisane w systemie do ewidencji zabytków, który, jako aplikacja, zamieszczony zostanie na stronie internetowej Muzeum. Całość zasobu cyfrowego zostanie udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej Muzeum.
Przeznaczona do digitalizacji kolekcja znaków pielgrzymich jest zwartą, jednorodną, doskonale opracowaną grupą zabytków. Te średniowieczne relikty kultury dotychczas nie były udostępnione, digitalizacja jest pierwszą okazją ich szerokiego pokazania. Powstały i wyposażony w ramach projektu Dział Cyfryzacji, w skład którego wejdą pracownie fotograficzna i digitalizacji, po zakończeniu projektu będzie oferował usługi w zakresie digitalizacji podmiotom zewnętrznym – innym muzeom z regionu.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Nach oben scrollen

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.