Ograniczenia w organizowaniu imprez

W związku z wzmożonym zagrożeniem epidemiologicznym na terenie miasta Sopotu wprowadzamy ograniczenia w organizowaniu imprez. Na terenie naszego oddziału Grodzisko w Sopocie przyjmowane będą grupy do 10 osób.

Przed wizytą prosimy o zapoznanie się z nowym regulaminem zwiedzania, w którym znajdują się podstawowe zasady bezpieczeństwa przed COVID-19 (zakładka: Godziny otwarcia).

Nagrody dla uczestników "Weekendu z Archeologią 2020"

Podajemy wyniki losowania w konkursie wieńczącym "Weekend z Archeologią 2020". Konkurs był przeznaczony dla uczestników imprezy, którzy zdobyli "Dyplom Młodego Archeologa".

Dyplom Młodego ArcheologaWylosowane liczby oznaczają numery dyplomów:

87

91

129

140

146

Laureaci mogą odbierać swoje nagrody w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku przy ul. Mariackiej 25/26, w godzinach otwarcia muzeum. Uwaga, aby odebrać nagrodę, należy okazać "Dyplom Młodego Archeologa" oznaczony zwycięskim numerem!

Termin odbioru nagród upływa 20 września 2020 r.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 58 322 21 50 albo 58 322 21 00.

Nowa książka Mariana Kwapińskiego: "Świadomość mityczna wobec śmierci. Kanopy pomorskie"

Marian Kwapiński "Świadomość mityczna wobec śmierci" - okładkaW sklepie internetowym Muzeum Archeologicznego w Gdańsku pojawiła się nowa książka: "Świadomość mityczna wobec śmierci. Kanopy pomorskie" Mariana Kwapińskiego, wydana wspólnie przez MAG oraz wydawnictwo słowo/obraz terytoria. Zachęcamy do zapoznania się z fragmentem publikacji.


Aby zamówić "Świadomość mityczną...", wejdź na stronę: sklep.archeologia.pl


Książka jest poświęcona interpretacji komunikatów magicznych przedstawionych na urnach wytwarzanych przez lud prahistorycznej kultury pomorskiej. Urny te nazywa się kanopami. Kluczowe znaczenie dla proponowanej interpretacji ma mit, jako światopoglądowy przekaz zbudowany według norm sprawstwa magicznego, zracjonalizowanego w późniejszym rozwoju naszej kultury. Słowo magia przywołuje dzisiaj na myśl czary-mary, iluzję, imaginację itp., ale nie jest to odpowiedź na pytanie: jak wyglądał świat nie zracjonalizowany? Komunikaty na urnach dokumentują ów świat, tym bardziej, że pojęcia teoretyczne – idee – racjonalizujące normy magicznego sprawstwa, w tych czasach dopiero rodziły się w głowach greckich poetów i filozofów, od Homera po Platona.

Nauka perswaduje, że prawdziwą twarzą świata są zjawiska, natomiast mity, wierzenia, wartości są jego maską, przez którą trzeba przeniknąć. Zatem demaskowanie magicznych   przedstawień prowadzi do opisu fizycznego, jakim jest zracjonalizowany opis archeologiczny, który te urny nazywa twarzowymi. Chcąc jednak poznać świat niezracjonalizowany, potrzebna jest ogólna teoria dziejów myślenia (podobnie jak fizykowi potrzebna jest ogólna teoria względności). By zrozumieć komunikaty magiczne, obrałem metodę interpretacji wypracowaną przez szkołę filozoficznej antropologii, zwaną od tytułów dzieł Kanta – Krytyczną. Poglądy tej szkoły pozwoliły wypracować model kultury operującej sferą wartości generujących i norm realizujących działania komunikacyjne. Ich domeną jest głównie język, ale też obyczaje i ceremoniały. Sfera ta jest nazywana kulturą sensu stricto.

By sprostać wymogom naukowej rzetelności należało zdać sprawozdanie z aktualnych poglądów na badany temat. Jednak koncepcja kultury sensu stricto nakazuje aktualność traktować względnie. Wiadomo bowiem, że język, obyczaje itd. zmieniają się w czasie, że mają historię. Aktualność jakiejś wypowiedzi, także naukowej, zależy od jej zakorzenienia w historycznym stanie kultury. Ta zasada jest znakomicie czytelna na przykładzie dziejów interpretacji urn pomorskich. Średniowieczny garncarz zinterpretował po swojemu pomorską urnę reprodukując ją we właściwej jego czasom technice ceramiki stalowoszarej. Renesansowy historiograf, Joachim Pastorius, zinterpretował grób z popielnicami pomorskimi poświęcając im panegiryk z morałem: A teraz Kamenami gardź, Barbarzyńskie Plemię, wieńczącymi wawrzynem,/ Sądząc, że żadnej nie ma wartości w zapiskach. Bez nich wszak z imienia ginie dzielność królów./Czy tych Książąt sam popiół też nie zaginie, nie wiadomo. Interpretacją kanopy z Kierwałdu był gest wręczenia jej, zamiast kluczy do miasta, wizytującemu Gdańsk Hitlerowi. Czy w sytuacji, gdy urnom można imputować dowolne znaczenia, możliwe jest rzetelne poznanie ich świata?

Read more ...

Wirtualne Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Przerwa w archeologii? Nie ma bata!

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Facebook - logoMuzeum Archeologiczne w Gdańsku prowadzi cztery strony na Facebooku:

Dom Przyrodników – główny fanpage, pierwsze i największe źródło informacji;

Błękitny Baranek – fanpage poświęcony edukacji archeologicznej i najnowszym odkryciom ze świata archeologii;

Grodzisko w Sopocie – strona skansenu archeologicznego, podająca m.in. ciekawostki o Słowianach, wikingach i wczesnym średniowieczu;

Piwnica Romańska – strona o zabytkowej pozostałości po XIII-wiecznym Klasztorze Dominikanów, z serca historycznego centrum Gdańska.

Instagram - logoInstagram: muzeum.archeologiczne.gdansk

 

Pinterest - logoPinterest: https://pl.pinterest.com/muzeumarcheologicznegdansk/

 

YouTube - logo

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCMFlgBOfrPfqV472xVngBrg

 

 

ARCHEOPORTAL
http://archeoportal.pl/

Archeoportal - dzbanZdigitalizowane kolekcje zabytków oraz archiwalne zasoby Muzeum Archeologicznego w Gdańsku:

Gdańska Kolekcja Pamiątek Pielgrzymich,

cykl Zabytek Miesiąca,

diapozytywy i szklane negatywy,

⚫ [NOWOŚĆ] "Każdy krok zostawia ślad" - 131 zabytków z wystawy czasowej oraz bogato ilustrowany katalog do pobrania,

⚫ [NOWOŚĆ] "Gdańsk w Europie, Europa w Gdańsku. Kontakty handlowe i kulturowe Gdańska w XVI wieku w świetle wykopalisk archeologicznych" - zabytki z wystawy czasowej i skrócony katalog do pobrania,

⚫ [NOWOŚĆ] "Kultura funeralna nowożytnego Gdańska" - zabytki i katalog wystawowy.

⚫ [NOWOŚĆ"Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku" - zabytki i katalog.

 

WIRTUALNY SPACER PO GRODZISKU W SOPOCIE
https://visitpoland.online/sopot/spacery/grodzisko/

Wirtualny spacer po Grodzisku w Sopocie 

Read more ...

Śladami pradziejowych rolników na Pomorzu

Jakie były początki najstarszego stałego osadnictwa na Pomorzu Gdańskim? Jak wyglądało życie codzienne ludzi z młodszej epoki kamienia? Muzeum Archeologiczne w Gdańsku realizuje dwuletni (2019–2020) projekt badawczy pn. „Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim”, którego autorem i koordynatorem jest Olgierd Felczak.

Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstaje interdyscyplinarne opracowanie, tworzone na podstawie analizy kilkudziesięciu tysięcy znalezisk pozyskanych w efekcie badań wykopaliskowych na osiedlach i cmentarzyskach z młodszej epoki kamienia. Z okresu między 5000 a 3000 lat p.n.e. odkryto m.in. relikty najstarszych domostw drewnianych oraz naczynia gliniane, narzędzia kamienne i inne przedmioty używane przez mieszkańców osad.

Współczesna nauka daje większe możliwości odczytywania informacji związanych z egzystencją człowieka w młodszej epoce kamienia. Dotyczy to szczególnie przeprowadzenia analizy odcisków na ceramice i polepie oraz licznych ekspertyz fizyko-chemicznych. Cennych danych powinna dostarczyć analiza mikroszczątków organicznych zawartych w strukturze wewnętrznej ścianek naczyń glinianych. Dzięki tego typu badaniom dowiemy się, co jadali mieszkańcy osiedli z młodszej epoki kamienia.

Ostateczne wyniki badań zostaną przedstawione pod koniec 2020 roku. 

 

Najstarsza (4900–4700 lat p.n.e.) całkowicie zachowana amfora gliniana na Pomorzu Gdańskim, odkryta w Brodach Pomorskich

Najstarsza (4900–4700 lat p.n.e.) całkowicie zachowana amfora gliniana na Pomorzu Gdańskim, odkryta w Brodach Pomorskich.

 

Read more ...

Odkrycia archeologiczne na Kaszubach i Kociewiu – powstaną nowe opracowania

Zespół poklasztorny w Pelplinie w 1994 r. Fot. Wiesław StępieńMuzeum Archeologiczne w Gdańsku zdobyło dofinansowanie na realizację zadań w programie „Ochrona zabytków archeologicznych”. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w łącznej kwocie ponad 150 tys. zł. Dzięki temu w latach 2019–2020 Muzeum opracuje badania: „Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim” oraz „Między Słupią a Wierzycą – cmentarzyska kultury pomorskiej z obszaru Kaszub i Kociewia”. Końcowym efektem tej pracy będzie wydanie książek

Działalność Muzeum Archeologicznego w Gdańsku obejmuje nie tylko gromadzenie i konserwowanie zabytków czy organizowanie wystaw. Ta samorządowa instytucja kultury podejmuje także działania naukowe, współpracując ze specjalistami z kraju i zagranicy. Począwszy od lat 60-tych XX wieku Muzeum wydało ponad 150 publikacji, które służą polskim archeologom w pracy badawczej.

Read more ...

“Galloping Through the Ages. 40 000 Years of Man and Horse’s History.” – A New Exhibition at the Naturalists’ House.

Zaproszenie zmodyfikowane 600x800pxGALLOPING THROUGH THE AGES

40 000 Years of Man and Horse’s History

Exhibitions opens: 29 December 2018 at 13:00

Naturalists’ House, Mariacka Street 25/26 Gdańsk

Please note that the exhibition is presented in Polish.

For centuries, the horse has been man’s companion, however, its function changed in time. For this reason, the exhibition at the Archaeological Museum in Gdańsk is more than a chronological tale, an epoch after epoch. Chosen topics are presented accompanying chosen historic artefacts and precious archaeological sources.


  • Famous horses in history. From Incitatus and Bucephalus to First Marshal Piłsudski’s
  • Evolution of the horse. Starting with the Hyracotherium, which measured 25-50 cm in withers.
  • The horse as a food source. In the distant past when huntsmen hunted herds of wild horses.
  • Domestication of the horse. About how nomadic communities dwelling on the steps of Eurasia spread their culture by travelling on horseback.
  • Changes in bone structure. About the traces of degeneration identified in both animal remains as well as the backbones of riders.
  • The horse motif in art. From 30 000 year old cave paintings, through horse statues in antiquity, to the canvases of Kossak.
  • The horse motif in literature. Is it true that for you / A white horse will come flying? / A horse which digs through burial mounds, / And shines with a ruby eye; / An odd hell horse / They say an immortal?
  • The horse motif in cinematography. Since 1878 when Eadweard Muybridge took a series of photographs presenting the phases of movement of a galloping horse: Sallie Gardner at a Gallop

The “Galloping Through the Ages” exhibition can be viewed at the headquarters of the Archaeological Museum in Gdańsk, at the Naturalists’ House on Mariacka Street 25/26. The opening of the exhibition has been planned to take place on December 29th, 2018 at 13:00. Free admission to the opening. Later available with a ticket according to ticket prices: https://archeologia.pl/en/dom-przyrodnikow/ticket-prices?fbclid=IwAR31APkwadlOvxzx92Atk4lXJpD2loL6HYEJYJO8VyrmaNN2rrmaksWr2nE


Join the event on Facebook: https://www.facebook.com/events/556577838147777/


The exhibition will be open until the end of June 2019. Opening hours of the Naturalists’ House can be found at: https://archeologia.pl/en/dom-przyrodnikow/opening-hours?fbclid=IwAR2XwFUGvrbh7rj7B_48748xuctQEg7kM3Hh3-LnRcGcslyr5FIHRVRVNNU


 

Digitalizacja zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

digitalizacja

Od 29 grudnia 2017 roku udostępniamy kolejną kolekcję online, zawierającą 1300 archiwalnych diapozytywów dokumentujących badania archeologiczne prowadzone w latach 70-tych na terenie Pomorza Gdańskiego. 
Internetowe kolekcje muzealne to wygodny, a nierzadko jedyny możliwy sposób dotarcia do zasobów archiwalnych czy wybranych interesujących zabytków, zwłaszcza tych przechowywanych na co dzień w magazynach. Rozwijanie działalności Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w tym kierunku jest jednym ze strategicznych priorytetów, mających na celu popularyzację dziedzictwa kulturowego Pomorza szerszej publiczności.
Proces digitalizacji i udostępniania zbiorów w Muzeum trwa od 2015 roku. W ramach pierwszego projektu „Digitalizacja gdańskiej kolekcji pamiątek pielgrzymich”, dofinansowanego z Programu MKiDN, w katalogu online zamieszczono zbiór średniowiecznych plakietek pielgrzymich, wcześniej tworząc od podstaw pracownię fotografii i digitalizacji, i wyposażając ją w specjalistyczny sprzęt. Zaprojektowano wówczas i uruchomiono system bazodanowy Archeoportal, który posiada narzędzia do zarządzania zabytkami i dokumentacją archeologiczną oraz udostępniania zbiorów w katalogu online.
Prezentowana dziś kolekcja została zdigitalizowana dzięki finansowemu wsparciu projektu przez MKIDN z Programu Kultura Cyfrowa.
 
Z kolekcją można zapoznać się poprzez zakładkę zbiory online lub na stronie www.archeoportal.pl.

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. polityka prywatności