Deklaracja dostępności

Potrzebujesz wsparcia w dostępie do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku? Skontaktuj się z koordynatorem do spraw dostępności:

Marcin Fedoruk
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: (+48) 508 037 234

 

Deklaracja dostępności
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.archeologia.pl.

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej
Data publikacji strony internetowej: 2009.10.15 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.08.23 r.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, za wyjątkiem elementów opisanych niżej.
Filmy opublikowane w serwisie YouTube, a następnie osadzone na stronie Muzeum nie mają transkrypcji; zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności.
Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

Wersja mobilna strony
Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Została zaprojektowana w technice Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

Skróty klawiszowe
Przycisk czytania treści przez lektora: Alt + P
Przycisk zatrzymania czytania: Alt + S
Przycisk zwiększania czcionki: Alt + O
Przycisk zmniejszania czcionki: Alt + U
Przycisk resetowania: Alt + R
Domyślny przycisk wysokiego kontrastu: Alt + H
Przejście do kolejnego elementu: Tab
Przejście do poprzedniego elementu: Shift + Tab

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.02.04 r., na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefoniczny: 58 322 21 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
ul. Mariacka 25/26
80-833 Gdańsk
tel.: 58 322 21 00
fax: 58 322 21 11
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Brak dostępności tłumacza migowego.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dom Przyrodników, ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 58 322 21 00

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do Domu Przyrodników (siedziby Muzeum) znajduje się przy ul. Mariackiej, obok Bramy Mariackiej. Prowadzą do niego schody przy przedprożu.
Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi – w holu, po prawej stronie – znajdują się kasa biletowa oraz szatnia.
Drugie wejście do Muzeum, od ul. Dzianej, jest zamknięte na co dzień, wykorzystuje się je tylko okazjonalnie, np. podczas Europejskiej Nocy Muzeów.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Na terenie Muzeum nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych wzdłuż sąsiednich ulic z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania.

Toalety
Toalety dla gości umieszczone są w piwnicy, do której prowadzą dwuetapowe schody z klatki schodowej, poprzez hol (wyjście naprzeciw recepcji, oznaczone jako droga ewakuacyjna).
Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępna jest wystawa stała „Tajemnice Doliny Nilu”, zlokalizowana na parterze budynku (wejście z holu po 5 niskich stopniach). Częściowo dostępne są także wystawy na 1. i 2. piętrze, gdzie można się dostać przy użyciu windy zlokalizowanej w holu; jednak na drodze do windy trzeba pokonać kilka wysokich stopni schodów. Winda nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ani dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.
Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
W przestrzeni wystawienniczej, w kilku miejscach na wszystkich piętrach, ustawiono ławki do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Na sale wystawiennicze nie wolno wchodzić z wózkami ani z nosidłami na stelażach metalowych.
Brak toalety z przewijakiem.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolicy znajduje się wiele punktów gastronomicznych.

Spichlerz Błękitny Baranek, ul. Chmielna 53, 80-748 Gdańsk

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 58 320 31 88
Z powodu prac budowlanych i konserwatorskich oddział Spichlerz Błękitny Baranek jest nieczynny do odwołania.

Piwnica Romańska, pl. Dominikański 1, 80-844 Gdańsk

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 508 816 502

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do Piwnicy Romańskiej znajduje się na placu Dominikańskim, przy Gdańskiej Hali Targowej, nieopodal ceglanego ogrodzenia kościoła św. Mikołaja, około 20 m na południe od ul. Pańskiej.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych znajdują się w pasie ul. Pańskiej.

Wejście do budynku
Do Piwnicy Romańskiej wchodzi się przez pawilon oznaczony szyldem. Następnie schodzi się do podziemi. Wyjście znajduje się w drugim pawilonie, do którego prowadzi podziemna trasa.

Toalety
Brak toalet dla zwiedzających.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Brak możliwości wstępu dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedowidzących.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Można zwiedzać z psem przewodnikiem.

Udogodnienia dla osób starszych
W oddziale znajdują się krzesła, na których można odpocząć.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Brak udogodnień dla rodzin z małymi dziećmi.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolicy znajduje się wiele punktów gastronomicznych.

Grodzisko w Sopocie, ul. Jana Jerzego Haffnera 63, 81-715 Sopot

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tel. 58 340 66 00

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście na teren Grodziska prowadzi przez budynek pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego, od strony przy ul. Jana Jerzego Haffnera. Ulica została wyremontowana w 2018 r., więc dojście do budynku nie stanowi problemu.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Wzdłuż ul. Haffnera, na wysokości pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego, znajduje się wydzielony parking dla autobusów, który od października do kwietnia jest ogólnodostępny (od maja do września jest zarezerwowany wyłącznie dla autobusów).
Na terenie Grodziska, za ogrodzeniem, jest parking wewnętrzny, który może być udostępniony dla zwiedzających – w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami – po zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie lub bezpośrednio w portierni.

Wejście do budynku
Wejście nie jest specjalnie przystosowane dla niepełnosprawnych, ale też nie stanowi bariery architektonicznej (brak stopni).

Toalety
Na parterze budynku jest toaleta dla niepełnosprawnych.
Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Nie ma specjalnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na wzgórze ze skansenem prowadzi szeroka, piaszczysta droga. Wystawa w pawilonie na pierwszym piętrze jest niedostępna lub trudno dostępna ze względu na brak windy.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedowidzących. Pracownicy Grodziska chętnie udzielają pomocy po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Można zwiedzać z psem przewodnikiem.

Udogodnienia dla osób starszych
Brak udogodnień dla osób starszych. Pracownicy Grodziska chętnie udzielają pomocy po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Zarówno do pawilonu, jak i do skansenu można wejść z małymi dziećmi. W Grodzisku nie ma wydzielonej przestrzeni, gdzie można by zostawić dziecko na czas zwiedzania.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W najbliższej okolicy brak punktów gastronomicznych.

Muzeum w Gniewie, ul. Zamkowa 2, 83-140 Gniew

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. tel. 58 535 35 29

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście na teren zamku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na dziedziniec prowadzi szeroka rampa.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Na wzgórzu zamkowym są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku
Osoba niepełnosprawna ruchowo dostanie się bez przeszkód na dziedziniec zamkowy, jednak na 2. piętro zamku, gdzie znajdują się wystawy, prowadzą strome i wysokie schody.
Brak windy.

Toalety
Toalety dla gości umieszczone są na 2. piętrze.
Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Brak toalety z przewijakiem.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Brak udogodnień dla osób niesłyszących i niedowidzących.

Zwiedzanie z psem przewodnikiem
Można zwiedzać z psem przewodnikiem.

Udogodnienia dla osób starszych
Brak udogodnień dla osób starszych.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Ze względu na strome schody odradzamy zwiedzanie z wózkiem.

Gastronomia
Na wzgórzu zamkowym jest restauracja hotelowa. Sezonowo są też dostępne małe punkty gastronomiczne na wolnym powietrzu.

Polska zobacz więcej. Weekend za pół ceny

logo 2018

10-11 marca 2018 (sobota-niedziela)

Dom Przyrodników, ul. Mariacka 25/26
Piwnica Romańska, Pl. Dominikański 1
Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 63

 
W ramach wydarzenia zapraszamy w drugi marcowy weekend do odwiedzenia trzech oddziałów Muzeum. W każdym z nich otrzymają Państwo możliwość wejścia w jeden dzień za darmo, w drugi – z 50% zniżką na bilety normalne i ulgowe. Prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą.

10 marca

Więcej o ogólnopolskiej akcji Weekend za pół ceny: www.polskazobaczwiecej.pl

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Zapoznaj się z polityką prywatności i plików Cookies stosowaną na stronie internetowej Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Korzystając w jakiejkolwiek formie z serwisu archeologia.pl zwanego dalej Serwisem akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

I. Kto przetwarza dane osobowe i w jakim celu:
 Dane osobowe przetwarzane są przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk, NIP:583-000-88-26, REGON 000276848, po wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie.

W ramach Serwisu możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Podanie poniższych danych jest niezbędne do zrealizowania Twojego zamówienia złożonego zgodnie z Regulaminem znajdującym się na stronie Serwisu:

imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail , adres korespondencyjny

Podanie powyższych danych jest konieczne w celu założenia konta umożliwiającego dokonywanie zakupu w ramach Serwisu.

II. Przekazywanie i udostępnianie danych osobowych:
Administrator danych zastrzega sobie możliwość przekazania lub udostępnienia danych osobowych osób, których danymi administruje osobom trzecim, w przypadku gdy będzie to uzasadnione przepisami prawa, gdy Użytkownik serwisu wyrazi na to zgodę lub będzie to niezbędne w celu świadczenia usług.

III. Prawa użytkownika i kontakt z Administratorem:
Użytkownik serwisu ma prawo do dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji, skontaktowania się z Administratorem w celu uzyskania do nich wglądu, oraz do ich usunięcia.
Adres pod którym można się kontaktować z Administratorem danych to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie 58 322 21 00

IV. Zasady bezpieczeństwa:
Administrator danych zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, które mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

V. Pliki Cookies:

1.    Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
2.    Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
3.    Operator serwisu jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
4.    Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
•    dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę
•    przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny
5.    Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6.    Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7.    Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8.    Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

Making museum collections available

Archeological Museum in Gdansk makes its collections available for scholarly purposes and for exhibitions. We do not lend collections to private individuals.

Queries
Search queries performed in the museum by private individuals, institutions or companies are free of charge. It is possible to order, subject to a fee, a search query to be made by Museum employees.
The Museum reserves the right to refuse a search query in justified cases.
An application for a search query must be sent to Museum Director at least 1 month ahead of the planned date of query.
Consents to perform search queries are issued by Museum Director or by an authorized person.
The exact date of search query is to be agreed by telephone or by e-mail with the Head of the given Museum Department, upon receipt of the consent of the Director. 
An application for a search query must include the following information:

 • first name and surname
 • address
 • contact data (telephone no., e-mail address)
 • purpose of search query: exhibition, publication, academic thesis, other
 • subject of query
 • proposed date of query


Lending

Requests for lending museum collections must be sent to Director at least 6 months ahead of the planned time of exposition in case of museums located in Poland and at least 12 months ahead of the planned time of exposition in case museums located abroad. 
Request for lending collections must include the following information:

 • full name and address of the institution
 • purpose of lending (exhibition, deposit, research project, expertise, conservation)
 • the dates of taking over and return of the collections
 • contact data of the person responsible for the exhibition or lending of collections  (telephone no., e-mail address)
 • an attachment with a list of collections and their inventory numbers.

In case of exhibitions the application should also include:

 • the title of exhibition
 • the place of exhibition, description of the conditions of storage, exhibition and protection against fire and theft
 • the opening and the closing dates of the exhibition

Consents for lending collections are issued by Museum Director, subject to previous consultations with the curators, Chief Conservator and Chief Cataloguer.

 

The decision on lending collections depends on:

 • the time of filing the application
 • exposition plans of Archeological Museum in Gdansk
 • number of received applications
 • the state of preservation of the collections
 • fulfillment of the requirements as to the conditions of storage, exhibition and protection against fire and theft

The decision shall be sent to the applicant in writing within 14 days of the date of the application.
Before lending a collection Museum Director and the Borrower shall conclude a written loan agreement including:

 • the purpose of lending
 • the place of transfer of collections
 • the period of lending
 • the required conditions of transport,
 • the required conditions of storage
 • a list of collections, along with photographic documentation forming an integral part of the agreement.

Museums located abroad must send a Facility Report before lending collections.
The fact of lending is confirmed with a hand-over report.
The Borrower is fully responsible for the safety of the borrowed collection starting from the date of handing-over until the date of return of the collections to the Lender, confirmed with a report bearing signatures of authorized persons. The Borrower bears the costs of packing, transport and securing the collections against damage.

Applications for lending collections should be addressed to:

Ewa Trawicka
Director of Archeological Museum in Gdansk
ul. Mariacka 25/26 80-833 Gdańsk

Usługi i oferta dodatkowa

USŁUGI ARCHEOLOGICZNE

Badania archeologiczne

Nasze Muzeum od początku swojej działalności brało czynny udział w badaniach archeologicznych najważniejszych gdańskich i pomorskich stanowisk, rozwijając praktykę, zdobywając doświadczenie w pozyskiwaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu zabytków poprzez publikacje i wystawy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie organizowania oraz wykonywania badań terenowych w postaci:

• prospekcji powierzchniowych – polegających na penetracji określonego terenu w poszukiwaniu dawnych śladów działalności człowieka,
• badań wykopaliskowych – których podstawowym celem jest metodyczne odsłonięcie obiektów nieruchomych, rejestracja i analiza ich kontekstu kulturowego oraz ich eksploracja.

Wykopaliska realizujemy na stanowiskach niezagrożonych zniszczeniem (wykopaliska badawcze), jak również na spotykanych znacznie częściej – zagrożonych zniszczeniem w związku z realizacją prac budowlanych lub rolnych (wykopaliska ratownicze). Od lat towarzyszymy dużym i małym inwestycjom w zabytkowych aglomeracjach miejskich i pozamiejskich, podczas realizacji inwestycji szerokoprzestrzennych jak również liniowych – związanych z budową infrastruktury terenowej. W zależności od rodzaju inwestycji i wytycznych konserwatora zabytków, prowadzimy wykopaliska wyprzedzające – takie, po których zakończeniu realizowana jest inwestycja, oraz tzw. nadzory archeologiczne – prowadzone równolegle z inwestycją.

Doświadczenie nabyte dotychczas oraz znajomość procedur administracyjnych i konserwatorskich, pozwala nam dostosować się do zmieniających się wymogów formalno-prawnych (przepisy ustawowe, zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) oraz indywidualnych wymogów projektu inwestycji. Deklarujemy ścisłą współpracę z konserwatorem zabytków, inwestorem i wykonawcą robót.

Badania wykopaliskowe rozpoczynamy od kwerendy archiwalnej, uzyskując komplet informacji o typie stanowiska, jego chronologii oraz poprzednich odkryciach na jego obszarze. Pozwala to na dobranie odpowiedniej metody badawczej, określenie wymaganego zakresu prac i kosztu badań. Pomocna jest tu gromadzona w naszym Archiwum od lat dokumentacja naukowa sporządzana podczas badań archeologicznych, w skład której wchodzą opracowania, ekspertyzy, analizy oraz dokumentacja kartograficzna stanowisk, głównie z woj. pomorskiego.

Dysponujemy nowoczesnym magazynem do przechowywania zabytków z badań archeologicznych, co stanowi jeden z ustawowych warunków uzyskania pozwolenia na badania. Pozyskane zabytki mogą również zostać zakonserwowane w naszej pracowni, a działy merytoryczne wykonają ich analizę i opracowanie.

OFERTA

Etap przygotowawczy

-przygotowywanie wniosków dla inwestorów o uzyskanie pozwolenia na badania wraz z wymaganymi załącznikami w postaci map i programu badań archeologicznych,
-kwerenda archiwalna na temat stanowisk archeologicznych,
-kosztorysowanie wykopalisk.

Badania terenowe

-organizowanie i wykonanie terenowych badań archeologicznych w trybie badań ratowniczych, sondażowych, powierzchniowych i badań systematycznych oraz nadzorów archeologicznych towarzyszących inwestycjom, na obszarach stanowisk archeologicznych oraz zabytkowych układów urbanistycznych,

-organizowanie i prowadzenie nadzorów archeologicznych w trakcie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych,

-organizowanie odpowiedniego sprzętu, narzędzi oraz bazy socjalnej i zabezpieczenie terenu wykopalisk.

Badania „gabinetowe”

-inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,

-opracowywanie wyników badań archeologicznych oraz sporządzanie sprawozdań i opinii z terenowych badań archeologicznych,

-przyjmowanie do magazynu materiałów archeologicznych z badań,

-konserwacja zabytków archeologicznych.

Oferujemy krótkie terminy prac, konkurencyjne ceny oraz komunikatywną i efektywną współpracę.

Kontakt

Zakres i harmonogram prac do uzgodnienia w sekretariacie Gdańskiego Muzeum Archeologicznego.
Zapytania w sprawie badań archeologicznych kierować na: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DZIAŁ KONSERWACJI MAG

Początki Działu

Muzealna pracownia konserwacji istnieje niemal od początku działalności Muzeum. Przez długi czas zajmowano się w niej głównie konserwacją zabytków metalowych i ceramicznych.

Rozbudowa Działu

Sytuacja zmieniła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych. To właśnie wtedy na terenie Gdańska zaczęto prowadzić intensywne ratownicze badania archeologiczne, czyli badania wykonywane w miejscach zagrożonych zniszczeniem potencjalnych stanowisk archeologicznych – badania te były związane z licznymi inwestycjami budowlanymi.
W wyniku prac wykopaliskowych wydobyto setki tysięcy zabytków, nie tylko metalowych czy ceramicznych, ale również ogromne ilości zabytków wykonanych z surowca organicznego (drewno, skóra, wełna).
W odpowiedzi na taką ilość zabytków, Pracownia Konserwacji musiała zmienić swój profil, zwiększono także skład osobowy. Co więcej, rozszerzono bazę sprzętową – Muzeum uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowych urządzeń. Nabyto tzw. liofilizator (maszyna do specjalnego suszenia zabytków) oraz piaskarkę. Przedmioty te umożliwiły poprawę wydajności i jakości prac konserwatorskich.

Czym Dział zajmuje się obecnie?

Po przeprowadzeniu modernizacji, na dzień dzisiejszy dział zajmuje się konserwacją zabytków: metalowych (żelazo, srebro, miedź i jej stopy, ołów, cynk, cyna i inne), ceramicznych, drewnianych, skórzanych, tekstylnych czy wykonanych z kości i poroża.
Zabiegom rekonstruktorskim poddawane są głównie naczynia ceramiczne oraz w miarę możliwości pozostałe obiekty.
Wykonujemy również konserwację zabytków łączących różne rodzaje materiałów (np. metal z drewnem, skóra z drewnem, skóra z metalem itp.).
Przedmiotem naszych prac są zabytki pochodzące z badań przeprowadzonych samodzielnie przez Muzeum, lub też w porozumieniu z innymi instytucjami.
Nasza działalność to także opieka konserwatorska nad zbiorami znajdującymi się na wystawach i w magazynach. W zakres opieki wchodzą zabiegi konserwatorskie, jak i szeroko rozumiana profilaktyka. W ramach tej ostatniej, konserwatorzy dokonują oceny stanu zachowania obiektów zabytkowych znajdujących się w magazynach, na ekspozycjach oraz użyczanych na wystawy czasowe do innych instytucji. Dbają oni również o bezpieczeństwo zabytków podczas transportu i przy organizacji wystaw, monitorując ich stan, warunki ekspozycji oraz przechowywania.

Proces konserwacji

Celem procesu konserwacji w przypadku zabytków archeologicznych jest usunięcie przyczyn destrukcji, stabilizacja i zabezpieczenie przed postępującym niszczeniem.
W pracowni zabytki są opisywane i fotografowane, poddawane oczyszczaniu chemicznemu i mechanicznemu, wzmacnianiu struktury, ostatecznie zaś – rekonstrukcji.
Praca konserwatora zabytków jest bardzo czasochłonna, wymaga precyzji i zdolności manualnych. Jednocześnie przynosi ona sporą satysfakcję – konserwator ratuje zabytki, ofiarowując im niejako „drugie życie”.

Inne formy działalności

Pracownicy działu konserwacji wykonują także badania technologiczno-konserwatorskie oraz współpracują z wieloma instytucjami naukowymi.
Dział Konserwacji prowadzi ponadto praktyki studenckie oraz staże.

Kontakt

Zakres i harmonogram prac do uzgodnienia w sekretariacie Gdańskiego Muzeum Archeologicznego.

PRACOWNIA DIGITALIZACJI MAG

Nowoczesna archeologia

Kadra naszej Pracowni w ciągu osiemnastu lat zdobywała doświadczenia w kraju i zagranicą (współpraca m.in. z British Museum of London). Ponadto, stale podwyższaliśmy swoje kwalifikacje i szukaliśmy kreatywnych rozwiązań. Efektem tego jest wypracowanie oryginalnego modelu pracy w dziedzinie wykonywania cyfrowej dokumentacji archeologicznej.

Nowoczesne rozwiązania

Stosując rozwiązania zaczerpnięte ze współczesnej geodezji i kartografii (urządzenie do pomiaru terenu Total Station, GPS), a także używając narzędzi funkcjonujących w środowisku CAD/GIS (graficzne aplikacje stosowane do analiz przestrzennych) staliśmy się prekursorem nowoczesnego podejścia do archiwizacji i polowej dokumentacji rysunkowej.

Nowoczesne standardy

W 2015 roku dzięki przystąpieniu do programu Ministra Kultury „Kultura+, priorytet Digitalizacja” jeszcze bardziej podnieśliśmy standardy naszej pracy, rozpoczynając wdrażanie europejskich norm w zakresie gromadzenia i prezentacji danych.

Co oferujemy?

W zakres komercyjnej oferty Pracowni Digitalizacji MAG wchodzi:

1. Wykonywanie planów wysokościowych terenu objętego pracami archeologicznymi: rzeźba terenu, mapa sytuacyjna itp.
2. Szybka dokumentalizacja zarysów wykopów, reliktów architektury w terenie: rysowanie ciągów murów, elementów drewnianych, itp. za pomocą Total Station wraz ze studyjną obróbką.
3. Zakładanie siatki koordynatów w terenie: punkty rozproszone, lub ułożone w szyku (siatka arowa itp.).
4. Pomiar kubatury wyeksplorowanych warstw dla potrzeb rozliczeniowych.
5. Wektoryzacja skanów dokumentacji polowej.
6. Wykonywanie złożeń zwektoryzowanych planów do postaci map odbiorowych, sprawozdań, publikacji.

Dział CIA Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz wchodzące w jego skład pracownie Fotografii i Digitalizacji świadczą usługi digitalizacyjne w zakresie:
1. Pomiarów tachimetrem elektronicznym na stanowisku archeologicznym:
- opracowanie pomiarów na potrzeby wykonania map wysokościowych, podziałów arowych, siatki punktów, planigrafi zabytków,
- tyczenie, wznawianie utraconych danych terenowych.
2. Skanowanie i digitalizacja archeologicznej dokumentacji polowej:
- pracownia skanuje dokumentację w formatach do A-0,
- digitalizacja oraz tworzenie map odbywa się w środowisku AutoDesk oraz Esri.
3. Studyjnej i polowej fotografii zabytków:
- pracownia fotografii w studio wykonuje zdjęcia cyfrowe zabytków zgodnie z zaleceniami NIMOZ dotyczącymi digitalizacji zbiorów.

Kontakt

Zakres i harmonogram prac do uzgodnienia w sekretariacie Gdańskiego Muzeum Archeologicznego.

 

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

Lokalizacja

Muzeum świadczy usługi w zakresie wynajmu pokoi gościnnych w budynku przy ul. Rycerskiej 9.
Dogodne położenie kamienicy w centrum Starego Gdańska daje możliwość korzystania z atrakcji turystycznych Starówki.

Rodzaje i wyposażenie pokoi

Dysponujemy pokojami jednoosobowym i dwuosobowymi w kompleksie z holem, łazienką i kuchnią.
Do dyspozycji gości jest lodówka, kuchenka i czajnik elektryczny. Sieć Wi-Fi pozwala na korzystanie z Internetu.
Ponadto, budynek posiada całodobową portiernię.

Parking

Istnieje możliwość skorzystania z muzealnego parkingu w cenie noclegu.

Doba hotelowa

Doba hotelowa w pokoju gościnnym trwa od godz. 15.00 do 12.00 dnia następnego.
Koszt wynajęcia pokoju gościnnego to 80zł od osoby za dobę.
Dla pracowników muzeów zniżka 50%.

Rezerwacja

W celu rezerwacji pokoju proszę o kontakt z kierownikiem administracyjno-gospodarczym,
tel. (58) 322-21-44,
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GALERIA POKOI GOŚCINNYCH

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOI GOŚCINNYCH W MUZEUM ARCHEOLOGICZNYM W GDAŃSKU (.docx 21,3 KB)

Lokalizacja

Muzeum świadczy usługi w zakresie wynajmu sali konferencyjnej mieszczącej się na parterze Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego (tzw. Dom Przyrodników) przy ul. Mariackiej 25/26.

Przeznaczenie, rozmiar i wyposażenie

Sala przystosowana jest do działalności konferencyjnej, szkoleń, spotkań, pokazów, koncertów.
Jej powierzchnia wynosi ok. 100 m². Posiada 117 miejsc w układzie kinowym.
Ponadto, sala wyposażona jest w sprzęt audiowizualny i nagłaśniający.

Koszt wynajęcia

Koszt wynajęcia sali konferencyjnej to 123 zł/1h (brutto).

Kontakt

Osoby zainteresowane wynajęciem sali prosimy o kontakt z kierownikiem administracyjno-gospodarczym,
tel. (58) 322-21-44,
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokalizacja

Muzeum świadczy usługi w zakresie wynajmu sali kolumnowej mieszczącej się na poziomie -1 Gmachu Głównego Muzeum Archeologicznego (tzw. Dom Przyrodników) przy ul. Mariackiej 25/26.

Przeznaczenie, rozmiar i wyposażenie

Sala przystosowana jest do działalności konferencyjnej, szkoleń, spotkań, pokazów, koncertów, imprez okolicznościowych. Jej powierzchnia wynosi ok. 150 m². Do dyspozycji mamy 60 krzeseł wolnostojących oraz 5 stołów bankietowych. Sala nie jest wyposażona w sprzęt audiowizualny i nagłaśniający.

Koszt wynajęcia

Koszt wynajęcia sali kolumnowej to 123 zł/1h (brutto).

Kontakt

Osoby zainteresowane wynajęciem sali prosimy o kontakt z kierownikiem administracyjno-gospodarczym,
tel. (58) 322-21-44,
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lokalizacja

Muzeum świadczy usługi w zakresie wynajmu sali konferencyjnej znajdującej się na parterze zabytkowego spichlerza „Błękitny Baranek” przy ul. Chmielnej 53.

Przeznaczenie, rozmiar i wyposażenie

W sali możliwa jest organizacja konferencji oraz różnych imprez okolicznościowych.
Sala posiada duże rozmiary – jej powierzchnia, przedzielona drewnianą konstrukcją nośną w postaci słupów, wynosi aż 280 m².
Sala wyposażona jest w sprzęt audiowizualny (rzutnik firmy BENQ SIEMENS z ekranem 220 cm x 300 cm) i nagłaśniający.
Dodatkowo, na stałym wyposażeniu sali znajduje się: 12 stołów drewnianych o wymiarach 200 cm x 80 cm, 24 drewniane ławy o długości 200 cm oraz 80 krzeseł.
Dostępne jest również zaplecze kuchenne oraz drewniany bar.

Koszt wynajęcia

Koszt wynajęcia sali konferencyjnej to 123 zł/1h (brutto)

Kontakt

Osoby zainteresowane wynajęciem sali prosimy o kontakt z Monika Jodczyk, tel. (58) 320-31-88.

 

URODZINY I INNE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE W ODDZIAŁACH MAG

Koszt: 400 zł
Maksymalna ilość uczestników: 25 dzieci + 5 opiekunów dorosłych
(powyżej limitu będą sprzedawane bilety wstępu na Grodzisko: bilet normalny – 8 zł, bilet ulgowy – 6 zł)
Zbiórka uczestników: Pawilon Wystawienniczo-Edukacyjny skansenu, ul. Haffnera 63

Przebieg:

- powitanie gości połączone z gawędą na temat grodu sopockiego
- prezentacja uzbrojenia wczesnośredniowiecznego
- strzelanie z łuku
- ognisko (kiełbaski we własnym zakresie)
- poczęstunek (wyżywienie we własnym zakresie)
- dwie zabawy do wyboru: pogoń za lisem, przeciąganie liny, bieg wojownika, rzut podkową
- tort (we własnym zakresie)
- warsztaty garncarskie
- pożegnanie gości

Istnieje możliwość modyfikacji scenariusza!

Uwagi:

- impreza urodzinowa przeznaczona jest dla dzieci powyżej 5 roku życia,
- rezerwacji terminu należy dokonać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
- w okresie od maja do października urodziny odbywają się w dwóch terminach: 11:00 – 14:00 i 15:00 – 18:00,
- osoby organizujące imprezę muszą zapewnić od 2 do 5 dorosłych opiekunów, odpowiedzialnych za dzieci w trakcie trwania urodzin,
- poczęstunek, napoje, naczynia, sztućce i dekoracje prosimy przygotować we własnym zakresie i zabrać po zakończeniu urodzin,
- dekoracje należy mocować bez użycia gwoździ,
- wszelkie dodatkowe atrakcje muszą być wcześniej uzgodnione,
- organizatorzy mogą przybyć 30 min szybciej przed planowaną imprezą, w celu przygotowania urodzin,
- miejscem zbiórki, a także odbioru uczestników jest Pawilon Wystawienniczo-Edukacyjny,
- czas trwania urodzin maksymalnie 3 godziny – czas liczony jest od godziny zamówionej. Ewentualne przedłużenie czasu trwania imprezy do uzgodnienia – płatne za każdą godzinę 200 zł do godziny 18:00, po godzinie 18:00 – 300 zł,
- scenariusz może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe oraz liczbę uczestników,
- ze względu na specyficzny charakter obiektu rodzice organizujący urodziny zobowiązani są poinformować swoich gości o zasadach zachowania się w muzeum i o konieczności przestrzegania Regulaminu Grodziska. Obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu.

UWAGA!!! Ze względu na zabytkowy charakter obiektu obowiązuje całkowite przestrzeganie regulaminu Muzeum. 
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie - tel. (58) 340-66-00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Na terenie Grodziska istnieje możliwość zorganizowania imprezy okolicznościowej w konwencji średniowiecznych uczt i w klimacie wczesnośredniowiecznego grodu np.: wesela, urodzin czy spotkania integracyjnego. Spotkania odbywają się po godzinie 18.00

Koszt: 400 zł za 1 godz.

Za czas trwania imprezy uznaje się czas deklarowany. Nie jest brany pod uwagę czas ewentualnych opóźnień organizacyjnych. W przypadku przekroczenia deklarowanego czasu trwania imprezy – koszt będzie naliczany za każde rozpoczęte 30min (200 zł).

Istnieje możliwość wcześniejszego przybycia organizatorów w celu przygotowania obiektu na czas trwania imprezy.

Istnieje możliwość urozmaicenia imprezy dodatkowymi atrakcjami np.: pokazem uzbrojenia i walk, zabawami plebejskimi, koncertem muzyki dawnej i tańcami. Koszt tych atrakcji uzależniony jest od liczby uczestników i ustalany jest indywidualnie.

UWAGA!!! Ze względu na zabytkowy charakter obiektu obowiązuje całkowite przestrzeganie regulaminu Muzeum. 
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie - tel. (58) 340-66-00

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udostępnienia Grodziska [pobierz pdf]

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Koszt: 400,00 zł
Maksymalna ilość uczestników: 25 dzieci
Miejsce: Centrum Edukacji Archeologicznej "Błękitny Lew" w Spichlerzu "Błękitny Baranek"
przy ul. Chmielnej 53 w Gdańsku

Przebieg:

- Warsztaty - zwiedzanie wystaw CEA "Błękitny Lew" z elementami zabaw i konkursów, prowadzone przez pracownika muzeum (zabawy dostosowane do wieku dzieci, miejsce: wystawy w spichlerzu, "salka edukacyjna") - "Mały Archeolog" (wykopaliska archeologiczne w piaskownicy, opisywanie zabytków, rysowanie)
- "Młody Indiana Jones" (dzieci jako podróżnicy-naukowcy otrzymują zadania do wykonania w spichlerzu)
- "krzyżówki, kolorowanki, puzzle

- Konsumpcja w Tawernie (catering i dekoracje we własnym zakresie)

Uwagi:

- Rezerwacji terminu należy dokonać co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem
- Wszelkie dekoracje należy mocować bez użycia gwoździ
- Naczynia i sztućce do poczęstunku należy przygotować we własnym zakresie i zabrać po zakończeniu imprezy
- Ze względu na specyficzny charakter obiektu rodzice organizujący urodziny zobowiązani są: - poinformować swoich gości o zasadach zachowania w muzeum
- zapewnić minimum 3 dorosłych opiekunów, odpowiedzialnych za dzieci w trakcie trwania zajęć

- Ze względu na drewnianą konstrukcję spichlerza, w którym mieści się muzeum i obecność czujników przeciwpożarowych nie ma możliwości zapalania świeczek na torcie.

 

SKŁAD, ŁAMANIE, DRUK

Muzeum świadczy usługi w zakresie prac redakcyjnych wszelkiego rodzaju wydawnictw. Warunki do uzgodnienia.

Galeria pokoi gościnnych

Usługi archeologiczne

Inwestycje w zabytkowych aglomeracjach miejskich i pozamiejskich, zarówno szerokoprzestrzenne, jak i liniowe, wymagają kompleksowego i specjalistycznego wsparcia archeologicznego. Dlaczego warto zaufać Muzeum Archeologicznemu w Gdańsku?

Archeologia dla inwestycji - Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

DOŚWIADCZENIE
Stanowimy zgrany i sprawny zespół złożony z archeologów, konserwatorów i dokumentalistów.

TECHNOLOGIA
Dysponujemy nowoczesną aparaturą pomiarową.

ELASTYCZNOŚĆ
Dostosowujemy się do planu inwestycji, szanując Twój czas i pieniądze. Przejmiemy wszelkie obowiązki związane z pracami archeologicznymi. Zapewnimy komunikatywną i efektywną współpracę przy minimum formalności.

KONKURENCYJNE CENY
Korzystamy ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w zakresie świadczonych usług archeologicznych. Wystawiamy faktury VAT.

BEZPIECZEŃSTWO
Na stałe współpracujemy ze specjalistami z zakresu BHP. Posiadamy polisę OC obejmującą świadczone przez nas usługi.

 


Pobierz ulotkę "Archeologia dla inwestycji" [format: PDF, rozmiar pliku: 1 MB]


 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk
tel.: 58 322 21 10
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.archeologia.pl

 

USŁUGI ARCHEOLOGICZNE

Badania archeologiczne

Nasze Muzeum od początku swojej działalności brało czynny udział w badaniach archeologicznych najważniejszych gdańskich i pomorskich stanowisk, rozwijając praktykę, zdobywając doświadczenie w pozyskiwaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu zabytków poprzez publikacje i wystawy. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie organizowania oraz wykonywania badań terenowych w postaci:

• prospekcji powierzchniowych – polegających na penetracji określonego terenu w poszukiwaniu dawnych śladów działalności człowieka,
• badań wykopaliskowych – których podstawowym celem jest metodyczne odsłonięcie obiektów nieruchomych, rejestracja i analiza ich kontekstu kulturowego oraz ich eksploracja.

Wykopaliska realizujemy na stanowiskach niezagrożonych zniszczeniem (wykopaliska badawcze), jak również na spotykanych znacznie częściej – zagrożonych zniszczeniem w związku z realizacją prac budowlanych lub rolnych (wykopaliska ratownicze). Od lat towarzyszymy dużym i małym inwestycjom w zabytkowych aglomeracjach miejskich i pozamiejskich, podczas realizacji inwestycji szerokoprzestrzennych jak również liniowych – związanych z budową infrastruktury terenowej. W zależności od rodzaju inwestycji i wytycznych konserwatora zabytków, prowadzimy wykopaliska wyprzedzające – takie, po zakończeniu których realizowana jest inwestycja – oraz tzw. nadzory archeologiczne, prowadzone równolegle z inwestycją.

Zdobyte doświadczenie oraz znajomość procedur administracyjnych i konserwatorskich pozwala nam dostosować się do zmieniających się wymogów formalno-prawnych (przepisy ustawowe, zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) oraz indywidualnych wymogów projektu inwestycji. Deklarujemy ścisłą współpracę z konserwatorem zabytków, inwestorem i wykonawcą robót.

Badania wykopaliskowe rozpoczynamy od kwerendy archiwalnej, uzyskując komplet informacji o typie stanowiska, jego chronologii oraz poprzednich odkryciach na jego obszarze. Pozwala to na dobranie odpowiedniej metody badawczej, określenie wymaganego zakresu prac i kosztu badań. Pomocna jest tu dokumentacja naukowa (gromadzona przez lata w naszym archiwum) sporządzana podczas badań archeologicznych, w skład której wchodzą opracowania, ekspertyzy, analizy oraz dokumentacja kartograficzna stanowisk, głównie z woj. pomorskiego.

Dysponujemy nowoczesnym magazynem do przechowywania zabytków z badań archeologicznych, co stanowi jeden z ustawowych warunków uzyskania pozwolenia na badania. Pozyskane zabytki mogą również zostać zakonserwowane w naszej pracowni, a działy merytoryczne wykonają ich analizę i opracowanie.

OFERTA

Etap przygotowawczy

- przygotowywanie wniosków dla inwestorów o uzyskanie pozwolenia na badania wraz z wymaganymi załącznikami w postaci map i programu badań archeologicznych,
- kwerenda archiwalna na temat stanowisk archeologicznych,
- kosztorysowanie wykopalisk.

Badania terenowe

- organizowanie i wykonanie terenowych badań archeologicznych w trybie badań ratowniczych, sondażowych, powierzchniowych i badań systematycznych oraz nadzorów archeologicznych towarzyszących inwestycjom, na obszarach stanowisk archeologicznych oraz zabytkowych układów urbanistycznych,

- organizowanie i prowadzenie nadzorów archeologicznych w trakcie poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych,

- organizowanie odpowiedniego sprzętu, narzędzi oraz bazy socjalnej i zabezpieczenie terenu wykopalisk.

Badania „gabinetowe”

- inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów i materiałów dokumentacyjnych,

- opracowywanie wyników badań archeologicznych oraz sporządzanie sprawozdań i opinii z terenowych badań archeologicznych,

- przyjmowanie do magazynu materiałów archeologicznych z badań,

- konserwacja zabytków archeologicznych.

Oferujemy krótkie terminy prac, konkurencyjne ceny oraz komunikatywną i efektywną współpracę.

Kontakt

Zakres i harmonogram prac do uzgodnienia w sekretariacie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.
Zapytania w sprawie badań archeologicznych prosimy kierować na e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

DZIAŁ KONSERWACJI MAG

Początki Działu

Muzealna pracownia konserwacji istnieje niemal od początku działalności Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Przez długi czas zajmowano się w niej głównie konserwacją zabytków metalowych i ceramicznych.

Rozbudowa Działu

Sytuacja zmieniła się pod koniec lat dziewięćdziesiątych. To właśnie wtedy na terenie Gdańska zaczęto prowadzić intensywne ratownicze badania archeologiczne, czyli badania wykonywane w miejscach zagrożonych zniszczeniem potencjalnych stanowisk archeologicznych – badania te były związane z licznymi inwestycjami budowlanymi.
W wyniku prac wykopaliskowych wydobyto setki tysięcy zabytków, nie tylko metalowych czy ceramicznych, ale również ogromne ilości zabytków wykonanych z surowca organicznego (drewno, skóra, wełna).
W odpowiedzi na taką ilość zabytków, Pracownia Konserwacji musiała zmienić swój profil, zwiększono także skład osobowy. Co więcej, rozszerzono bazę sprzętową – Muzeum uzyskało dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowych urządzeń. Nabyto tzw. liofilizator (maszyna do specjalnego suszenia zabytków) oraz piaskarkę. Przedmioty te umożliwiły poprawę wydajności i jakości prac konserwatorskich.

Czym Dział zajmuje się obecnie?

Po przeprowadzeniu modernizacji Dział zajmuje się konserwacją zabytków: metalowych (żelazo, srebro, miedź i jej stopy, ołów, cynk, cyna i inne), ceramicznych, drewnianych, skórzanych, tekstylnych czy wykonanych z kości i poroża.
Zabiegom rekonstruktorskim poddawane są głównie naczynia ceramiczne oraz w miarę możliwości pozostałe obiekty.
Wykonujemy również konserwację zabytków łączących różne rodzaje materiałów (np. metal z drewnem, skóra z drewnem, skóra z metalem itp.).
Przedmiotem naszych prac są zabytki pochodzące z badań przeprowadzonych samodzielnie przez Muzeum, a także w porozumieniu z innymi instytucjami.
Nasza działalność obejmuje opiekę konserwatorską nad zbiorami znajdującymi się na wystawach i w magazynach. W zakres tej opieki wchodzą zabiegi konserwatorskie, jak i szeroko rozumiana profilaktyka. W ramach tej ostatniej konserwatorzy dokonują oceny stanu zachowania obiektów zabytkowych znajdujących się w magazynach, na ekspozycjach oraz użyczanych na wystawy czasowe do innych instytucji. Dbają również o bezpieczeństwo zabytków podczas transportu i przy organizacji wystaw, monitorując ich stan, warunki ekspozycji oraz przechowywania.

Proces konserwacji

Celem procesu konserwacji w przypadku zabytków archeologicznych jest usunięcie przyczyn destrukcji, stabilizacja i zabezpieczenie przed postępującym niszczeniem.
W pracowni zabytki są opisywane i fotografowane, poddawane oczyszczaniu chemicznemu i mechanicznemu, wzmacnianiu struktury, ostatecznie zaś – rekonstrukcji.
Praca konserwatora zabytków jest bardzo czasochłonna, wymaga precyzji i zdolności manualnych. Jednocześnie przynosi sporą satysfakcję – konserwator ratuje zabytki, ofiarowując im niejako „drugie życie”.

Inne formy działalności

Pracownicy Działu Konserwacji wykonują także badania technologiczno-konserwatorskie oraz współpracują z wieloma instytucjami naukowymi.
Dział Konserwacji prowadzi ponadto praktyki studenckie oraz staże.

PRACOWNIA DIGITALIZACJI MAG

Nowoczesna archeologia

Kadra naszej Pracowni w ciągu osiemnastu lat zdobywała doświadczenie w kraju i za granicą (współpracowaliśmy m.in. z British Museum of London). Stale podwyższaliśmy swoje kwalifikacje i szukaliśmy kreatywnych rozwiązań. Efektem tego jest wypracowanie oryginalnego modelu pracy w dziedzinie wykonywania cyfrowej dokumentacji archeologicznej.

Nowoczesne rozwiązania

Stosując rozwiązania zaczerpnięte ze współczesnej geodezji i kartografii (urządzenie do pomiaru terenu Total Station, GPS), a także używając narzędzi funkcjonujących w środowisku CAD/GIS (graficzne aplikacje stosowane do analiz przestrzennych), staliśmy się prekursorami nowoczesnego podejścia do archiwizacji i polowej dokumentacji rysunkowej.

Nowoczesne standardy

W 2015 roku, dzięki przystąpieniu do programu Ministra Kultury „Kultura+, priorytet Digitalizacja”, jeszcze bardziej podnieśliśmy standardy naszej pracy, rozpoczynając wdrażanie europejskich norm w zakresie gromadzenia i prezentacji danych.

Co oferujemy?

W zakres komercyjnej oferty Pracowni Digitalizacji MAG wchodzi:

1. Wykonywanie planów wysokościowych terenu objętego pracami archeologicznymi: rzeźba terenu, mapa sytuacyjna itp.
2. Szybka dokumentalizacja zarysów wykopów, reliktów architektury w terenie: rysowanie ciągów murów, elementów drewnianych itp. za pomocą Total Station wraz ze studyjną obróbką.
3. Zakładanie siatki koordynatów w terenie: punkty rozproszone lub ułożone w szyku (siatka arowa itp.).
4. Pomiar kubatury wyeksplorowanych warstw dla potrzeb rozliczeniowych.
5. Wektoryzacja skanów dokumentacji polowej.
6. Wykonywanie złożeń zwektoryzowanych planów do postaci map odbiorowych, sprawozdań, publikacji.

Dział CIA Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz wchodzące w jego skład pracownie Fotografii i Digitalizacji świadczą usługi digitalizacyjne w zakresie:
1. Pomiarów tachimetrem elektronicznym na stanowisku archeologicznym:
- opracowanie pomiarów na potrzeby wykonania map wysokościowych, podziałów arowych, siatki punktów, planigrafii zabytków,
- tyczenie, wznawianie utraconych danych terenowych.
2. Skanowanie i digitalizacja archeologicznej dokumentacji polowej:
- pracownia skanuje dokumentację w formatach do A-0,
- digitalizacja oraz tworzenie map odbywa się w środowisku AutoDesk oraz Esri.
3. Studyjnej i polowej fotografii zabytków:
- pracownia fotografii wykonuje studyjne zdjęcia cyfrowe zabytków, zgodnie z zaleceniami NIMOZ dotyczącymi digitalizacji zbiorów.

 

 

URODZINY I INNE IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE W ODDZIAŁACH MAG

Koszt: 400 zł
Maksymalna ilość uczestników: 25 dzieci + 5 opiekunów dorosłych
(powyżej limitu będą sprzedawane bilety wstępu na Grodzisko: bilet normalny – 8 zł, bilet ulgowy – 6 zł)
Zbiórka uczestników: Pawilon Wystawienniczo-Edukacyjny skansenu, ul. Haffnera 63

Przebieg:

- powitanie gości połączone z gawędą na temat grodu sopockiego
- prezentacja uzbrojenia wczesnośredniowiecznego
- strzelanie z łuku
- ognisko (kiełbaski we własnym zakresie)
- poczęstunek (wyżywienie we własnym zakresie)
- dwie zabawy do wyboru: pogoń za lisem, przeciąganie liny, bieg wojownika, rzut podkową
- tort (we własnym zakresie)
- warsztaty garncarskie
- pożegnanie gości

Istnieje możliwość modyfikacji scenariusza!

Uwagi:

- impreza urodzinowa przeznaczona jest dla dzieci powyżej 5 roku życia,
- rezerwacji terminu należy dokonać z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,
- w okresie od maja do października urodziny odbywają się w dwóch terminach: 11:00 – 14:00 i 15:00 – 18:00,
- osoby organizujące imprezę muszą zapewnić od 2 do 5 dorosłych opiekunów, odpowiedzialnych za dzieci w trakcie trwania urodzin,
- poczęstunek, napoje, naczynia, sztućce i dekoracje prosimy przygotować we własnym zakresie i zabrać po zakończeniu urodzin,
- dekoracje należy mocować bez użycia gwoździ,
- wszelkie dodatkowe atrakcje muszą być wcześniej uzgodnione,
- organizatorzy mogą przybyć 30 min szybciej przed planowaną imprezą, w celu przygotowania urodzin,
- miejscem zbiórki, a także odbioru uczestników jest Pawilon Wystawienniczo-Edukacyjny,
- czas trwania urodzin maksymalnie 3 godziny – czas liczony jest od godziny zamówionej. Ewentualne przedłużenie czasu trwania imprezy do uzgodnienia – płatne za każdą godzinę 200 zł do godziny 18:00, po godzinie 18:00 – 300 zł,
- scenariusz może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe oraz liczbę uczestników,
- ze względu na specyficzny charakter obiektu rodzice organizujący urodziny zobowiązani są poinformować swoich gości o zasadach zachowania się w muzeum i o konieczności przestrzegania Regulaminu Grodziska. Obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Na terenie Grodziska istnieje możliwość zorganizowania imprezy okolicznościowej w konwencji średniowiecznych uczt i w klimacie wczesnośredniowiecznego grodu np.: wesela, urodzin czy spotkania integracyjnego. Spotkania odbywają się po godzinie 18.00

Koszt: 400 zł za 1 godz.

Za czas trwania imprezy uznaje się czas deklarowany. Nie jest brany pod uwagę czas ewentualnych opóźnień organizacyjnych. W przypadku przekroczenia deklarowanego czasu trwania imprezy – koszt będzie naliczany za każde rozpoczęte 30min (200 zł).

Istnieje możliwość wcześniejszego przybycia organizatorów w celu przygotowania obiektu na czas trwania imprezy.

Istnieje możliwość urozmaicenia imprezy dodatkowymi atrakcjami np.: pokazem uzbrojenia i walk, zabawami plebejskimi, koncertem muzyki dawnej i tańcami. Koszt tych atrakcji uzależniony jest od liczby uczestników i ustalany jest indywidualnie.

UWAGA!!! Ze względu na zabytkowy charakter obiektu obowiązuje całkowite przestrzeganie regulaminu Muzeum. 
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie - tel. (58) 340-66-00

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Koszt: 400,00 zł
Maksymalna ilość uczestników: 25 dzieci
Miejsce: Centrum Edukacji Archeologicznej "Błękitny Lew" w Spichlerzu "Błękitny Baranek"
przy ul. Chmielnej 53 w Gdańsku

Przebieg:

- Warsztaty - zwiedzanie wystaw CEA "Błękitny Lew" z elementami zabaw i konkursów, prowadzone przez pracownika muzeum (zabawy dostosowane do wieku dzieci, miejsce: wystawy w spichlerzu, "salka edukacyjna") - "Mały Archeolog" (wykopaliska archeologiczne w piaskownicy, opisywanie zabytków, rysowanie)
- "Młody Indiana Jones" (dzieci jako podróżnicy-naukowcy otrzymują zadania do wykonania w spichlerzu)
- "krzyżówki, kolorowanki, puzzle

- Konsumpcja w Tawernie (catering i dekoracje we własnym zakresie)

Uwagi:

- Rezerwacji terminu należy dokonać co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem
- Wszelkie dekoracje należy mocować bez użycia gwoździ
- Naczynia i sztućce do poczęstunku należy przygotować we własnym zakresie i zabrać po zakończeniu imprezy
- Ze względu na specyficzny charakter obiektu rodzice organizujący urodziny zobowiązani są: - poinformować swoich gości o zasadach zachowania w muzeum
- zapewnić minimum 3 dorosłych opiekunów, odpowiedzialnych za dzieci w trakcie trwania zajęć

- Ze względu na drewnianą konstrukcję spichlerza, w którym mieści się muzeum i obecność czujników przeciwpożarowych nie ma możliwości zapalania świeczek na torcie.

 

Edukacja strona główna - new

PRZEDSZKOLA 

Błękitny Baranek

Zapraszamy grupy przedszkolne na spotkania muzealne do zabytkowego spichlerza „Błękitny Baranek” w Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew” przy ul. Chmielnej 53 w Gdańsku. Tematy zajęć w roku szkolnym 2015/2016:

Dzień z życia archeologa
To spotkanie muzealne, w którym przybliżymy wam pracę archeologa. Poznamy dokumenty, filmy oraz zdjęcia z wykopalisk archeologicznych. Ponadto odkopiemy swoje własne zabytki w trakcie zabawy w małego archeologa.

Jak żyło się w średniowiecznym Gdańsku?
Głównym bohaterem zajęć jest zrekonstruowana uliczka dawnego Gdańska z końca XIV w., znajdująca się na I piętrze spichlerza, którą wspólnie zwiedzimy, zwracając uwagę na stroje i wygląd gdańszczan oraz ich codzienne życie. Na zakończenie zajęć uzupełnimy karty pracy i poukładamy puzzle.

CO WARTO WIEDZIEĆ:

Terminy i godziny zajęć
Zajęcia prowadzone są od 1 września 2015 do 24 czerwca 2016 we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 9.30 do 14.00 (początek ostatniej lekcji).
Zajęcia trwają ok. 60 min.

Miejsce
Spichlerz „Błękitny Baranek”, ul. Chmielna 53, Gdańsk

Zgłoszenia na zajęcia
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie telefonicznie, pod numerem: (58) 320-31-88.
Zgłoszenia na zajęcia prosimy podawać 2 tygodnie przed planowaną wizytą wraz z tematem zajęć, liczbą uczestników, klasą, nazwiskiem nauczyciela i telefonem kontaktowym do niego, mile widziany adres e-mail do dalszego kontaktu.

Koszt zajęć:
• grupy do 15 osób – 30 zł (opłata edukacyjna)
• grupy do 25 osób – 40 zł (opłata edukacyjna)
Opiekunowie wchodzą bezpłatnie i są zobowiązani pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum.

Liczba uczestników
W zajęciach może brać udział maksymalnie 30 25 osób. Informacje dodatkowe W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia - grupa spóźniona ponad 15 minut może nie zostać przyjęta!
Wszelkie inne dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 320-31-88 lub pisząc na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tematy spotkań wraz z pozostałymi informacjami [pobierz pdf]

 

KLASY I-III szkoły podstawowe 

DOM PRZYRODNIKÓW

Zapraszamy zorganizowane grupy uczniów z klas I-III szkół podstawowych na zajęcia muzealne, które znakomicie rozszerzają standardowy program nauczania. Obejmują one zakres tematyczny od najdawniejszych dziejów ludzkości po historię XVII-wiecznego Gdańska. Podczas spotkań dzieci mają możliwość zapoznania się z oryginalnymi zabytkami archeologicznymi.

Historia jednego garnka
Temat wprowadzający do archeologii, w trakcie którego wyjaśnimy: czym zajmuje się archeologia i kto to jest archeolog? Zaprezentujemy aspekty życia codziennego ludzi prahistorycznych (polowania, wytwarzanie kamiennych i krzemiennych narzędzi, wyrób i przeznaczenie naczyń ceramicznych). W uzupełnieniu lekcji – ulepimy z plasteliny naczynie najstarszą techniką.

Kto mieszkał w dawnym Gdańsku
Omówienie legendarnych początków miasta. Przedstawienie postaci Świętego Wojciecha na tle tysiącletniej historii Gdańska. Za pomocą oryginalnych zabytków zaprezentujemy różnorodne dziedziny życia codziennego mieszkańców grodu (kowal, garbarz, szewc itp.). Lekcję mogą zakończyć zajęcia plastyczne – rysowanie.

Tajemnice bursztynu
Omówimy powstanie i właściwości bursztynu – legendy i fakty. Przedstawimy bursztyn jako element świata natury (inkluzje) i świata kultury (amulety, handel). Na zakończenie spotkania – rysowanie lub wycinanki.

Odkrywamy pradawną Afrykę
Zapoznanie z życiem na pustyni i krajobrazem afrykańskim oraz kulturą dawnego Sudanu. Prezentacja odkryć archeologicznych m.in. rytów naskalnych, z badań gdańskich archeologów w Sudanie. W uzupełnieniu lekcji – warsztaty: tworzenie własnych rytów.

Skarby ukryte w ziemi
Wyjaśnimy czym jest dziedzictwo archeologiczne i dlaczego należy je chronić? Zaprezentujemy przykłady najnowszych odkryć archeologicznych z Pomorza. Omówimy również sposób postępowania z przypadkowym znaleziskiem. Na zakończenie lekcji – quiz lub szkolenie małych odkrywców.

CO WARTO WIEDZIEĆ:

Terminy i godziny zajęć
Zajęcia prowadzone są od 1 września 2015 do 24 czerwca 2016 od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30 (początek ostatniej lekcji).
Zajęcia trwają ok. 60 min.

Miejsce
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Dom Przyrodników przy ul. Mariackiej 25/26 w Gdańsku

Zgłoszenia na zajęcia
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie telefonicznie, pod numerem: (58) 322-21-54.
Zgłoszenia na zajęcia prosimy podawać 2 tygodnie przed planowaną wizytą wraz z tematem zajęć, liczbą uczestników, klasą, nazwiskiem nauczyciela i telefonem kontaktowym do niego, mile widziany adres e-mail do dalszego kontaktu.

Koszt zajęć:
• grupy do 20 osób – 30 zł (opłata edukacyjna)
• grupy do 30 osób – 40 zł (opłata edukacyjna)
Opiekunowie wchodzą bezpłatnie i są zobowiązani pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum.

Liczba uczestników
W zajęciach może brać udział maksymalnie 30 osób.

Informacje dodatkowe
W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia – grupa spóźniona ponad 15 minut może nie zostać przyjęta!
Wszelkie inne dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 322-21-54 lub na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tematy spotkań wraz z pozostałymi informacjami [pobierz pdf]

Błękitny Baranek

Zapraszamy uczniów klas I-III na spotkania muzealne do zabytkowego spichlerza „Błękitny Baranek” w Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew” przy ul. Chmielnej 53 w Gdańsku. Tematy zajęć w roku szkolnym 2015/2016:

Dzień z życia archeologa
Zapoznamy uczestników z zawodem archeologa – narzędziami jego pracy i zabytkami archeologicznymi. Czeka nas także zabawa – stworzymy w niej własne karty zabytków!

W świecie muzealnych skarbów
Podczas zajęć przybliżymy takie pojęcia jak: muzeum, zabytek, ochrona zabytków. Zwiedzimy wystawę „Gdańsk w świecie Hanzy”, zwracając szczególną uwagę na surowce, z których dawniej wykonywano przedmioty. Omówimy także losy znalezionych przez archeologów zabytków, na koniec zaś uzupełnimy karty pracy.

Jak żyło się w średniowiecznym Gdańsku?
Jesteście ciekawi jak żyło się w średniowiecznym Gdańsku? Jeśli tak – doskonale! W ramach powyższych zajęć zwiedzimy uliczkę hanzeatycką (zrekonstruowana uliczka dawnego Gdańska z końca XIV w.) ze szczególnym zwróceniem uwagi na stroje, naczynia i inne przedmioty codziennego użytku ówczesnych gdańszczan oraz wykonywane przez nich zawody. Uzupełnieniem zajęć będzie wypełnienie kart zadań.

Spotkanie ze średniowiecznym pielgrzymem
Podczas zajęć zapoznamy się z postacią średniowiecznego pątnika i trudami pielgrzymowania. Brzmi tajemniczo? Znakomicie! Dodatkowo obejrzymy wizerunki świętych na różnych zabytkach oraz tzw. plakietki pielgrzymie. Zdobytą wiedzę sprawdzimy uzupełniając karty zadań.

Mały Joachim w średniowiecznym Gdańsku
Na zajęciach zwiedzimy uliczkę hanzeatycką (zrekonstruowana uliczka dawnego Gdańska z końca XIV w.) i poznamy codzienne życie dzieci – ich stroje, zabawy i zabawki. Tym ostatnim, średniowiecznym i nowożytnym, przyjrzymy się szczególnie dokładnie. Dopełnieniem zajęć będzie uzupełnienie kart zadań.

CO WARTO WIEDZIEĆ:

Terminy i godziny zajęć
Zajęcia prowadzone są od 1 września 2015 do 24 czerwca 2016 we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 9.30 do 14.00 (początek ostatniej lekcji).
Zajęcia trwają ok. 60 min.

Miejsce
Spichlerz „Błękitny Baranek”, ul. Chmielna 53, Gdańsk

Zgłoszenia na zajęcia
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie telefonicznie, pod numerem: (58) 320-31-88. Zgłoszenia na zajęcia prosimy podawać 2 tygodnie przed planowaną wizytą wraz z tematem zajęć, liczbą uczestników, klasą, nazwiskiem nauczyciela i telefonem kontaktowym do niego, mile widziany adres e-mail do dalszego kontaktu.

Koszt zajęć:
• grupy do 20 osób – 40 zł (stała opłata edukacyjna) + 8 zł od każdego dziecka (ulgowy bilet wstępu)
• grupy do 30 osób – 50 zł (stała opłata edukacyjna) + 8 zł od każdego dziecka (ulgowy bilet wstępu)
Opiekunowie wchodzą bezpłatnie i są zobowiązani pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum.

Liczba uczestników
W zajęciach może brać udział maksymalnie 30 osób.

Informacje dodatkowe
W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia – grupa spóźniona ponad 15 minut może nie zostać przyjęta! Wszelkie inne dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 320-31-88 lub na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tematy spotkań wraz z pozostałymi informacjami [pobierz pdf]

Grodzisko w Sopocie

Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku zaprasza szkolne grupy zorganizowane do zwiedzania urokliwego Grodziska w Sopocie, znajdującego się pod adresem ul. Haffnera 63. Proponujemy Wam zwiedzanie skansenu i udział w zabawach według jednego z wariantów do wyboru.

WARIANT I
Czas trwania – max 60 min.
Koszt – 6 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.

WARIANT II
Czas trwania – max 120 minut.
Koszt – 10 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.
Dodatkowo czeka nas nauka strzelania z łuku lub rzucania oszczepem (do ustalenia przy zamawianiu), a także ognisko i pieczenie kiełbasek (zorganizowanych we własnym zakresie).

WARIANT III
Czas trwania – max 150 minut.
Koszt – 12 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.
Dodatkowo czeka nas nauka strzelania z łuku lub rzucania oszczepem (do ustalenia przy zamawianiu), ognisko i pieczenie kiełbasek (zorganizowanych we własnym zakresie), a także 2 zabawy do wyboru (dobór zabaw uzależniony od wieku i ilości uczestników). Zabawy, z których możemy wybierać to: bieg wojownika, rzut podkową, przeciąganie liny, lub pogoń za lisem.

WARIANT IV
Czas trwania – max 150 minut.
Koszt – 15 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.
Dodatkowo czekają nas warsztaty z garncarstwa lub myślistwa epoki kamienia (do ustalenia przy zamawianiu).

WARIANT V
Czas trwania – max 180 minut.
Koszt – 17 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.
Dodatkowo czeka nas nauka strzelania z łuku lub rzucania oszczepem (do ustalenia przy zamawianiu), ognisko i pieczenie kiełbasek (zorganizowanych we własnym zakresie) oraz warsztaty z garncarstwa lub myślistwa epoki kamienia (do ustalenia przy zamawianiu).

CO WARTO WIEDZIEĆ!

Terminy i godziny zajęć
Zajęcia prowadzone są przez cały rok w godzinach otwarcia muzeum.

Czas trwania zajęć i koszt zależą od wybranego wariantu

Miejsce
Skansen Archeologiczny Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 63, Sopot

Zgłoszenia na spotkania
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie – tel. (58) 340-66-00.
Zgłoszenia prosimy dokonywać z tygodniowym wyprzedzeniem przed planowaną wizytą.
Przy zgłoszeniu należy podać wybrany wariant, liczbę i wiek uczestników, nazwisko nauczyciela i telefon kontaktowy do niego, mile widziany jest adres e-mail do dalszego kontaktu.

W razie niepogody…
Z uwagi na specyfikę obiektu (muzeum na wolnym powietrzu) zastrzegamy sobie możliwość zmiany programu edukacyjnego w zależności od warunków pogodowych.

Co należy ze sobą zabrać?
W ramach ogniska nie zapewniamy sztućców i talerzyków!

Liczba uczestników
W zajęciach może brać udział maksymalnie 30 osób.

Informacje dodatkowe
W przypadku rezygnacji z zamówionego spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Opiekunowie wchodzą bezpłatnie, ale mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum.
Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia.

Warianty i pozostałe informacje [pobierz pdf]

Zamek w Gniewie

Zajęcia edukacyjne realizowane są na indywidualne zamówienie. Tematyka obejmować może szeroko rozumianą archeologię, pradzieje Ziemi Gniewskiej oraz historię Gniewu ze szczególnym uwzględnieniem roli jaką w rozwoju miasta odegrał zamek. Oferujemy również muzealne lekcje wyjazdowe

Kontakt
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Muzeum w Gniewie
Plac Zamkowy 2
83-140 Gniew
tel. (58) 535-35-29
www.archeologia.pl,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZAPRASZAMY!

 

KLASY IV-VI szkoły podstawowe 

DOM PRZYRODNIKÓW

Zapraszamy grupy szkolne z klas IV-VI na zajęcia muzealne, które znakomicie wzbogacają standardowy program nauczania. Obejmują one zakres tematyczny od najdawniejszych dziejów ludzkości po historię XVII-wiecznego Gdańska. Podczas spotkań uczestnicy mają możliwość zapoznania się z oryginalnymi zabytkami archeologicznymi.

Podróż w dawne czasy
Wyjaśnimy różnice i podobieństwa między historią a archeologią. Omówimy rodzaje źródeł oraz poszczególne epoki: kamienia, brązu i żelaza. Zapoznamy się z wierzeniami i zwyczajami pogrzebowymi dawnych społeczeństw.

Na bursztynowym szlaku
Zaprezentujemy przyrodnicze i historyczne aspekty bursztynu, jak również szlaki bursztynowe łączące Bałtyk z Morzem Śródziemnym od epoki brązu, poprzez kontakty z Rzymianami, aż do średniowiecza. Omówimy zagadnienia handlu wymiennego i tzw. importów.

Życie codzienne w początkach państwa polskiego
Wyjaśnimy kim są Słowianie? Co to jest ród, plemię czy gospodź? Jak żyli i umierali władcy, wojowie i rzemieślnicy?

Świat magii dawnych Słowian
Temat ukazuje wierzenia i obrzędy Słowian: kult przyrody, kult przodków. Omawia zagadnienia przenikania się wierzeń pogańskich i religii chrześcijańskiej.

Tajniki pracy archeologa
Przedstawimy specyfikę ratowniczych badań terenowych. Przybliżymy różne metody pracy i sporządzania dokumentacji (np. rysunkowej, fotograficznej). Pokarzemy jaką drogę pokonuje zabytek od momentu odkrycia aż do umieszczenia go na ekspozycji.

Życie i śmierć w średniowiecznym Gdańsku
Omówimy początki i rozwój miasta oraz warunki życia jego mieszkańców na podstawie wyników badań archeologicznych prowadzonych na terenie historycznego Gdańska.

Skarby sprzed wieków
Celem spotkania jest wyjaśnienie na czym polega ochrona zabytków archeologicznych w Polsce a także kształtowanie świadomości w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego. Przedstawimy rodzaje stanowisk archeologicznych i ich przykłady z terenu Pomorza.

Archeolog bez łopaty
Temat prezentuje najnowsze, nieinwazyjne metody badawcze w archeologii (m.in. metody geofizyczne czy rozpoznanie z powietrza) i ich szerokie zastosowanie we współczesnym świecie.

CO WARTO WIEDZIEĆ:

Terminy i godziny zajęć

Zajęcia prowadzone są od 1 września 2015 do 24 czerwca 2016 od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30 (początek ostatniej lekcji).
Zajęcia trwają ok. 60 min.

Miejsce
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Dom Przyrodników przy ul. Mariackiej 25/26 w Gdańsku

Zgłoszenia na zajęcia
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie telefonicznie, pod numerem: (58) 322-21-54.
Zgłoszenia na zajęcia prosimy podawać 2 tygodnie przed planowaną wizytą wraz z tematem zajęć, liczbą uczestników, klasą, nazwiskiem nauczyciela i telefonem kontaktowym do niego, mile widziany adres e-mail do dalszego kontaktu.

Koszt zajęć:
• grupy do 20 osób – 30 zł (opłata edukacyjna)
• grupy do 30 osób – 40 zł (opłata edukacyjna)
Opiekunowie wchodzą bezpłatnie i są zobowiązani pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum.

Liczba uczestników
W zajęciach może brać udział maksymalnie 30 osób.

Informacje dodatkowe
W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia - grupa spóźniona ponad 15 minut może nie zostać przyjęta!
Wszelkie inne dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 322-21-54 lub na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tematy spotkań wraz z pozostałymi informacjami [pobierz pdf]

Błękitny Baranek

Zapraszamy uczniów klas IV-VI na spotkania muzealne do zabytkowego spichlerza „Błękitny Baranek” w Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew” przy ul. Chmielnej 53 w Gdańsku. Tematy zajęć w roku szkolnym 2015/2016:

Tajemniczy obiekt
Podczas zabawy z kopiami zabytków przybliżymy pracę naukowca (archeologa, historyka sztuki). Pobawimy się w detektywów, którzy będą mieli za zadanie zbadać, opisać „tajemniczy przedmiot”. Poznamy różne ciekawe pojęcia: zabytek, muzeum itp. oraz zwiedzimy wystawę „Gdańsk w świecie Hanzy”.

Gdańsk czasów Hanzy
Serdecznie zapraszamy na wędrówkę po starym Gdańsku. Zwiedzimy uliczkę hanzeatycką (zrekonstruowana uliczka dawnego Gdańska z końca XIV w.), obejrzymy stroje, naczynia i inne przedmioty codziennego użytku, poznamy dawne zawody. Na zakończenie zajęć wypełnimy karty pracy.

Na pielgrzymim szlaku
Wybierzemy się razem na pielgrzymi szlak - czeka nas spotkanie z tajemniczą postacią średniowiecznego pątnika! Poznamy wizerunki świętych, mapę pielgrzymek oraz plakietki ze świętych miejsc. Dodatkowo uzupełnimy karty zadań.

Dzieciństwo w dawnym Gdańsku
Jak wyglądało dzieciństwo w dawnym Gdańsku? Dowiemy się zwiedzając uliczkę hanzeatycką (zrekonstruowana uliczka dawnego Gdańska z końca XIV w.) i poznając codzienne życie ówczesnych dzieci – ich stroje i zabawy. Obejrzymy także średniowieczne i nowożytne zabawki oraz uzupełnimy karty zadań.

Odkrywcy i badacze szkieletów, czyli o pracy archeologa i antropologa
Podczas zajęć dowiemy się, na czym polega praca archeologa i antropologa. Omówimy sposoby rekonstrukcji czaszek, a także uzupełnimy karty pracy.

CO WARTO WIEDZIEĆ:

Terminy i godziny zajęć
Zajęcia prowadzone są od 1 września 2015 do 24 czerwca 2016 we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 9.30 do 14.00 (początek ostatniej lekcji).
Zajęcia trwają ok. 60 min.

Miejsce
Spichlerz „Błękitny Baranek”, ul. Chmielna 53, Gdańsk

Zgłoszenia na zajęcia
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie telefonicznie, pod numerem: (58) 320-31-88.
Zgłoszenia na zajęcia prosimy podawać 2 tygodnie przed planowaną wizytą wraz z tematem zajęć, liczbą uczestników, klasą, nazwiskiem nauczyciela i telefonem kontaktowym do niego, mile widziany adres e-mail do dalszego kontaktu.

Koszt zajęć:
• grupy do 20 osób - 40 zł (stała opłata edukacyjna) + 8 zł od każdego dziecka (ulgowy bilet wstępu)
• grupy do 30 osób - 50 zł (stała opłata edukacyjna) + 8 zł od każdego dziecka (ulgowy bilet wstępu)
Opiekunowie wchodzą bezpłatnie i są zobowiązani pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum.

Liczba uczestników
W zajęciach może brać udział maksymalnie 30 osób. Informacje dodatkowe W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia - grupa spóźniona ponad 15 minut może nie zostać przyjęta!
Wszelkie inne dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 320-31-88 lub na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tematy spotkań wraz z pozostałymi informacjami [pobierz pdf]

Grodzisko w Sopocie

Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku zaprasza szkolne grupy zorganizowane do zwiedzania urokliwego Grodziska w Sopocie, znajdującego się pod adresem ul. Haffnera 63. Proponujemy Wam zwiedzanie skansenu i udział w zabawach według jednego z wariantów do wyboru.

WARIANT I
Czas trwania – max 60 min.
Koszt – 6 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.

WARIANT II
Czas trwania – max 120 minut.
Koszt – 10 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.
Dodatkowo czeka nas nauka strzelania z łuku lub rzucania oszczepem (do ustalenia przy zamawianiu), a także ognisko i pieczenie kiełbasek (zorganizowanych we własnym zakresie).

WARIANT III
Czas trwania – max 150 minut.
Koszt – 12 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.
Dodatkowo czeka nas nauka strzelania z łuku lub rzucania oszczepem (do ustalenia przy zamawianiu), ognisko i pieczenie kiełbasek (zorganizowanych we własnym zakresie), a także 2 zabawy do wyboru (dobór zabaw uzależniony od wieku i ilości uczestników). Zabawy, z których możemy wybierać to: bieg wojownika, rzut podkową, przeciąganie liny, lub pogoń za lisem.

WARIANT IV
Czas trwania – max 150 minut.
Koszt – 15 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.
Dodatkowo czekają nas warsztaty z garncarstwa lub myślistwa epoki kamienia (do ustalenia przy zamawianiu).

WARIANT V
Czas trwania – max 180 minut.
Koszt – 17 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.
Dodatkowo czeka nas nauka strzelania z łuku lub rzucania oszczepem (do ustalenia przy zamawianiu), ognisko i pieczenie kiełbasek (zorganizowanych we własnym zakresie) oraz warsztaty z garncarstwa lub myślistwa epoki kamienia (do ustalenia przy zamawianiu).

CO WARTO WIEDZIEĆ!

Terminy i godziny zajęć
Zajęcia prowadzone są przez cały rok w godzinach otwarcia muzeum.

Czas trwania zajęć i koszt zależą od wybranego wariantu

Miejsce
Skansen Archeologiczny Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 63, Sopot

Zgłoszenia na spotkania
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie – tel. (58) 340-66-00.
Zgłoszenia prosimy dokonywać z tygodniowym wyprzedzeniem przed planowaną wizytą. Przy zgłoszeniu należy podać wybrany wariant, liczbę i wiek uczestników, nazwisko nauczyciela i telefon kontaktowy do niego, mile widziany jest adres e-mail do dalszego kontaktu.

W razie niepogody…
Z uwagi na specyfikę obiektu (muzeum na wolnym powietrzu) zastrzegamy sobie możliwość zmiany programu edukacyjnego w zależności od warunków pogodowych.

Co należy ze sobą zabrać?
W ramach ogniska nie zapewniamy sztućców i talerzyków!

Liczba uczestników
W zajęciach może brać udział maksymalnie 30 osób.

Informacje dodatkowe
W przypadku rezygnacji z zamówionego spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Opiekunowie wchodzą bezpłatnie, ale mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum.
Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia.

Warianty i pozostałe informacje [pobierz pdf]

Zamek w Gniewie

Zajęcia edukacyjne realizowane są na indywidualne zamówienie. Tematyka obejmować może szeroko rozumianą archeologię, pradzieje Ziemi Gniewskiej oraz historię Gniewu ze szczególnym uwzględnieniem roli jaką w rozwoju miasta odegrał zamek. Oferujemy również muzealne lekcje wyjazdowe

Kontakt
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Muzeum w Gniewie
Plac Zamkowy 2
83-140 Gniew
tel. (58) 535-35-29
www.archeologia.pl, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZAPRASZAMY!

 

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE 

DOM PRZYRODNIKÓW

Zapraszamy młodzież ze szkół ponadpodstawowych na zajęcia muzealne, które obejmują tematy od najdawniejszych dziejów ludzkości po historię XVII-wiecznego Gdańska. Podczas spotkań uczestnicy mają możliwość zapoznania się z oryginalnymi zabytkami archeologicznymi.

Podróż w dawne czasy
Wyjaśnimy różnice i podobieństwa między historią a archeologią. Omówimy rodzaje źródeł oraz poszczególne epoki: kamienia, brązu i żelaza. Zapoznamy się z wierzeniami i zwyczajami pogrzebowymi dawnych społeczeństw.

Na bursztynowym szlaku
Zaprezentujemy przyrodnicze i historyczne aspekty bursztynu, jak również szlaki bursztynowe łączące Bałtyk z Morzem Śródziemnym od epoki brązu, poprzez kontakty z Rzymianami, aż do średniowiecza. Omówimy zagadnienia handlu wymiennego i tzw. importów.

Życie codzienne w początkach państwa polskiego
Wyjaśnimy kim są Słowianie? Co to jest ród, plemię czy gospodź? Jak żyli i umierali władcy, wojowie i rzemieślnicy?

Świat magii dawnych Słowian
Temat ukazuje wierzenia i obrzędy Słowian: kult przyrody, kult przodków. Omawia zagadnienia przenikania się wierzeń pogańskich i religii chrześcijańskiej.

Tajniki pracy archeologa
Przedstawimy specyfikę ratowniczych badań terenowych. Przybliżymy różne metody pracy i sporządzania dokumentacji (np. rysunkowej, fotograficznej). Pokarzemy jaką drogę pokonuje zabytek od momentu odkrycia aż do umieszczenia go na ekspozycji.

Życie i śmierć w średniowiecznym Gdańsku
Omówimy początki i rozwój miasta oraz warunki życia jego mieszkańców na podstawie wyników badań archeologicznych prowadzonych na terenie historycznego Gdańska.

Skarby sprzed wieków
Celem spotkania jest wyjaśnienie na czym polega ochrona zabytków archeologicznych w Polsce a także kształtowanie świadomości w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego. Przedstawimy rodzaje stanowisk archeologicznych i ich przykłady z terenu Pomorza.

Archeolog bez łopaty
Temat prezentuje najnowsze, nieinwazyjne metody badawcze w archeologii (m.in. metody geofizyczne czy rozpoznanie z powietrza) i ich szerokie zastosowanie we współczesnym świecie.

CO WARTO WIEDZIEĆ:

Terminy i godziny zajęć
Zajęcia prowadzone są od 1 września 2015 do 24 czerwca 2016 od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.30 (początek ostatniej lekcji).
Zajęcia trwają ok. 60 min.

Miejsce
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Dom Przyrodników przy ul. Mariackiej 25/26 w Gdańsku

Zgłoszenia na zajęcia
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie telefonicznie, pod numerem: (58) 322-21-54.
Zgłoszenia na zajęcia prosimy podawać 2 tygodnie przed planowaną wizytą wraz z tematem zajęć, liczbą uczestników, klasą, nazwiskiem nauczyciela i telefonem kontaktowym do niego, mile widziany adres e-mail do dalszego kontaktu.

Koszt zajęć:
• grupy do 20 osób – 30 zł (opłata edukacyjna)
• grupy do 30 osób – 40 zł (opłata edukacyjna)
Opiekunowie wchodzą bezpłatnie i są zobowiązani pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum.

Liczba uczestników
W zajęciach może brać udział maksymalnie 30 osób.

Informacje dodatkowe
W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia - grupa spóźniona ponad 15 minut może nie zostać przyjęta!
Wszelkie inne dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 322-21-54 lub na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tematy spotkań wraz z pozostałymi informacjami [pobierz pdf]

Błękitny Baranek

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do zwiedzania razem z przewodnikiem wystaw w zabytkowym spichlerzu „Błękitny Baranek” w Centrum Edukacji Archeologicznej „Błękitny Lew” przy ul. Chmielnej 53 w Gdańsku. Tematy spotkań w roku szkolnym 2015/2016:

Wisłą do Gdańska – ukazanie roli i potęgi Gdańska w XV-XVI w.
Podczas zajęć obejrzymy multimedialną prezentację i zwiedzimy wystawę „Gdańsk w świecie Hanzy” oraz zrekonstruowaną uliczkę hanzeatycką z końca XIV w.

Kultura i sztuka w Gdańsku w XV-XVI w.
Podczas zajęć obejrzymy multimedialną prezentację i zwiedzimy wystawę „Gdańsk w świecie Hanzy”.

Podróż po średniowiecznym Gdańsku
Zapraszamy na zwiedzanie naszych wystaw wraz z przewodnikiem.

CO WARTO WIEDZIEĆ:

Terminy i godziny zajęć
Zajęcia prowadzone są od 1 września 2015 do 24 czerwca 2016 we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 9.30 do 14.00 (początek ostatnich zajęć).
Zajęcia trwają ok. 90 min.

Miejsce
Spichlerz „Błękitny Baranek”, ul. Chmielna 53, Gdańsk

Zgłoszenia na zajęcia
Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie telefonicznie, pod numerem: (58) 320-31-88.
Zgłoszenia na zajęcia prosimy podawać 2 tygodnie przed planowaną wizytą wraz z tematem zajęć, liczbą uczestników, klasą, nazwiskiem nauczyciela i telefonem kontaktowym do niego, mile widziany adres e-mail do dalszego kontaktu.

Koszt zajęć:
• 60 zł (oprowadzanie) + 8 zł od każdego dziecka (ulgowy bilet wstępu) Opiekunowie wchodzą bezpłatnie i są zobowiązani pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum.

Liczba uczestników
W zajęciach może brać udział maksymalnie 30 osób.

Informacje dodatkowe
W przypadku rezygnacji z zamówionej lekcji prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny. Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia -grupa spóźniona ponad 15 minut może nie zostać przyjęta!
Wszelkie inne dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 320-31-88 lub na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tematy spotkań wraz z pozostałymi informacjami [pobierz pdf]

Grodzisko w Sopocie

Oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku zaprasza szkolne grupy zorganizowane do zwiedzania urokliwego Grodziska w Sopocie, znajdującego się pod adresem ul. Haffnera 63. Proponujemy Wam zwiedzanie skansenu i udział w zabawach według jednego z wariantów do wyboru.

WARIANT I
Czas trwania – max 60 min.
Koszt – 6 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.

WARIANT II
Czas trwania – max 120 minut.
Koszt – 10 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.
Dodatkowo czeka nas nauka strzelania z łuku lub rzucania oszczepem (do ustalenia przy zamawianiu), a także ognisko i pieczenie kiełbasek (zorganizowanych we własnym zakresie).

WARIANT III
Czas trwania – max 150 minut.
Koszt – 12 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.
Dodatkowo czeka nas nauka strzelania z łuku lub rzucania oszczepem (do ustalenia przy zamawianiu), ognisko i pieczenie kiełbasek (zorganizowanych we własnym zakresie), a także 2 zabawy do wyboru (dobór zabaw uzależniony od wieku i ilości uczestników). Zabawy, z których możemy wybierać to: bieg wojownika, rzut podkową, przeciąganie liny, lub pogoń za lisem.

WARIANT IV
Czas trwania – max 150 minut.
Koszt – 15 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.
Dodatkowo czekają nas warsztaty z garncarstwa lub myślistwa epoki kamienia (do ustalenia przy zamawianiu).

WARIANT V
Czas trwania – max 180 minut.
Koszt – 17 zł od osoby.
Wraz z przewodnikiem zwiedzimy: wystawę stałą „Z dziejów Sopotu – grodzisko wczesnośredniowieczne”, rekonstrukcję obozowiska z epoki kamienia oraz skansen archeologiczny (muzeum na świeżym powietrzu), tj. rekonstrukcję wczesnośredniowiecznego grodziska.
Dodatkowo czeka nas nauka strzelania z łuku lub rzucania oszczepem (do ustalenia przy zamawianiu), ognisko i pieczenie kiełbasek (zorganizowanych we własnym zakresie) oraz warsztaty z garncarstwa lub myślistwa epoki kamienia (do ustalenia przy zamawianiu).

CO WARTO WIEDZIEĆ!

Terminy i godziny zajęć
Zajęcia prowadzone są przez cały rok w godzinach otwarcia muzeum.

Czas trwania zajęć i koszt zależą od wybranego wariantu

Miejsce
Skansen Archeologiczny Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 63, Sopot

Zgłoszenia na spotkania
Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie – tel. (58) 340-66-00.
Zgłoszenia prosimy dokonywać z tygodniowym wyprzedzeniem przed planowaną wizytą.
Przy zgłoszeniu należy podać wybrany wariant, liczbę i wiek uczestników, nazwisko nauczyciela i telefon kontaktowy do niego, mile widziany jest adres e-mail do dalszego kontaktu.

W razie niepogody…
Z uwagi na specyfikę obiektu (muzeum na wolnym powietrzu) zastrzegamy sobie możliwość zmiany programu edukacyjnego w zależności od warunków pogodowych.

Co należy ze sobą zabrać?
W ramach ogniska nie zapewniamy sztućców i talerzyków!

Liczba uczestników
W zajęciach może brać udział maksymalnie 30 osób.

Informacje dodatkowe
W przypadku rezygnacji z zamówionego spotkania prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.
Opiekunowie wchodzą bezpłatnie, ale mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum.
Prosimy o punktualne przychodzenie na zajęcia.

Warianty i pozostałe informacje [pobierz pdf]

Zamek w Gniewie

Zajęcia edukacyjne realizowane są na indywidualne zamówienie. Tematyka obejmować może szeroko rozumianą archeologię, pradzieje Ziemi Gniewskiej oraz historię Gniewu ze szczególnym uwzględnieniem roli jaką w rozwoju miasta odegrał zamek. Oferujemy również muzealne lekcje wyjazdowe

Kontakt
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
Muzeum w Gniewie
Plac Zamkowy 2
83-140 Gniew
tel. (58) 535-35-29
www.archeologia.pl, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ZAPRASZAMY!

 

Opening hours

blekitny baranek logo

THE "BLUE LAMB" GRANARY

September – June
Tuesday – Sunday 9:00–17:00

July – August
Tuesday – Sunday 9:00–18:00

On Mondays the branch is closed

baran1

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. polityka prywatności