DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIENIE KOLEKCJI DIAPOZYTYWÓW Z ZASOBÓW MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

mkidn

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Kultura cyfrowa

Całkowita wartość zadania: 42.702 zł, w tym:

Wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 31.920 zł (74,75%)

Wkład własny (w tym planowany przychód): 10.782 zł (25,25 %)

Termin realizacji: 01.04.2020 – 31.12.2020

Zadanie obejmuje kwerendę, przygotowanie, a następnie digitalizację i udostępnienie kolekcji 300 szt. diapozytywów z zasobów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (m. in. zdjęcia obiektów archeologicznych - grobów, palenisk, warstw kulturowych/ odkrywanych w trakcie prac wykopaliskowych). Zdigitalizowane obiekty zostaną udostępnione nieodpłatnie w ogólnodostępnym internetowym katalogu zbiorów www.archeoportal.pl.

Planowany jest także zakup zestawu komputerowego na potrzeby digitalizacji oraz aktualizacja katalogu zbiorów Archeoportal o funkcję wskazywania relacji pomiędzy danymi stanowiska a danymi z zasobu zabytków i fotografii. W ramach zadania zaplanowano także szereg działań promocyjnych i popularyzatorskich.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. polityka prywatności