GRODZISKO

grodzisko logo

Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 53, Sopot

Od kilkunastu lat skansen archeologiczny „Grodzisko w Sopocie” zaprasza do zwiedzania zrekonstruowanego wczesnośredniowiecznego grodu. Funkcjonował on w okresie przedpiastowskim, od połowy IX wieku do, jak się przypuszcza, momentu powstania grodu gdańskiego w końcu X wieku. Prawdopodobnie pełnił funkcję strażnicy, której zadaniem było kontrolowanie i obserwacja przybrzeżnego pasa nadmorskiego. Udało się ustalić, że obiekt ten trzykrotnie uległ spaleniu, przy czym dwukrotnie go odbudowywano.

O jego istnieniu przez wieki przypominał jedynie ukryty w lesie wysoki wał w kształcie podkowy, otaczający wewnętrzny majdan od południa, zachodu i północy. Po przeprowadzonych pracach wykopaliskowych, posiłkując się ich wynikami, zrekonstruowano chaty, bramę i częściowo palisadę tej obronnej osady. Odtworzone w ten sposób na potrzeby wystawiennicze grodzisko, poprzez swój wystrój, prezentacje rzemiosł i organizowane imprezy historyczne, przybliża zwiedzającym warunki życia i codzienne zajęcia dawnych mieszkańców Pomorza.


W obrębie grodziska zrekonstruowano pięć chat. Dwie z nich, tzw. Zbrojownia i Chata Garncarza, są dostępne dla zwiedzających. W Zbrojowni prezentowana jest broń i elementy opancerzenia. Stanowią one przegląd narzędzi sztuki wojennej, od tych najbardziej rozpowszechnionych wśród wojów, jak topory bojowe i przeszywanice, po te dużo rzadziej występujące, na które mało kto mógł sobie pozwolić ze względu na koszt czy technologię produkcji, jak miecze i kolczugi. Chata Garncarza poświęcona jest rzemiosłom życia codziennego: garncarstwu i tkactwu.

Dodatkową atrakcję stanowi rodzina kóz. Jedna z chat została zaadoptowana na ich potrzeby, dobudowano do niej obszerny wybieg, na którym kózki pięknie się prezentują i pozują do zdjęć. Kóz pod żadnym pozorem nie wolno karmić, za to bardzo chętnie nadstawiają się do głaskania :)

Wystawa stała w Pawilonie

U podnóża grodziska, w Pawilonie wystawienniczym, prezentowane są wystawy czasowe i ekspozycja stała przedstawiająca pradzieje Sopotu oraz wyniki prac wykopaliskowych prowadzonych na terenie grodu.

Prezentowane znaleziska dowodzą stałego zasiedlenia Sopotu i okolic miasta od momentu ustąpienia lodowca. Najstarsze artefakty datowane są na epokę kamienia – to wyroby z krzemienia, w tym grocik z 9 tysiąclecia p.n.e. i ułamki naczyń glinianych. Z 1 tysiąclecia p.n.e. pochodzi unikatowa popielnica twarzowa z wizerunkiem rytu słońca i gwiazd, a także naszyjnik wykonany z brązu. Z okresu wpływów rzymskich zaś fragment importowanego naczynia „terra sigillata” oraz dwie monety z I w. n.e.

Na ekspozycji dotyczącej grodziska zobaczymy odkryte tu zabytki: fragmenty naczyń, przęśliki gliniane, przedmioty żelazne, kościane i paciorki bursztynowe, a także wyroby importowane – dowód istniejącej wymiany handlowej. Podstawowym zajęciem mieszkańców było garncarstwo ale znalezione przęśliki gliniane i kamienne świadczą również o istnieniu prymitywnych warsztatów tkackich. Do ważnych zajęć zaliczało się kowalstwo, za czym przemawiają znalezione wyroby żelazne, a także rogowiarstwo i bursztynnictwo. Liczne kości zwierzęce i duża ilość szczątków ryb wskazują na hodowlę bydła, trzody chlewnej oraz rybołówstwo. Oprócz ości ryb natrafiono też na kości fok, żyjących wówczas w wodach Zatoki Gdańskiej.

Na wystawie znajdują się ponadto makiety ilustrujące np. pozyskiwanie surowca bursztynowego, multimedia dotyczące wczesnośredniowiecznych rzemiosł, a dla najmłodszych „piaskownica” archeologiczna dająca możliwość odkopania ułamków średniowiecznej ceramiki.

Rekonstrukcja obozowiska z epoki kamienia

Pracownicy skansenu od jakiegoś czasu starają się odtwarzać życie człowieka z epoki kamienia. W tym celu powstały szałasy ze skromnym wyposażeniem, miejsce obróbki krzemienia i palenisko. Prezentowane są tu narzędzia krzemienne do obróbki skór i drewna, broń, w tym miotacz oszczepów, organizowane pokazy obróbki kamienia, prymitywnego lepienia naczyń, prelekcje dot. życia koczowniczych grup myśliwych i zbieraczy czy malarstwa naskalnego.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. polityka prywatności