„Ostrów Lednicki – kulturowe dziedzictwo Europy”. Nowa wystawa w Grodzisku w Sopocie

Ostrów Lednicki aktualności

„Ostrów Lednicki – kulturowe dziedzictwo Europy”

• wystawa czasowa: 1 grudnia 2018 roku – 31 października 2019 r.

• otwarcie wystawy: 1 grudnia 2018 r. o godzinie 13:00

• Grodzisko w Sopocie, ul. Jana Jerzego Haffnera 63

• wstęp bezpłatny

 

Jeszcze nigdy tak duży zbiór wczesnośredniowiecznych artefaktów z Ostrowa Lednickiego nie był prezentowany na Pomorzu! Aż 87 cennych eksponatów – między innymi przedmioty sakralne, inkrustowane strzemiona, miecze, włócznie i topory – znajdzie się na wystawie w Grodzisku w Sopocie. Dla mieszkańców Trójmiasta to wyjątkowa okazja, by zobaczyć materialne ślady historii pierwszych Piastów.

Ostrów Lednicki jest jednym z najważniejszych miejsc w historii Polski. Na tej niewielkiej (7,5 hektara) wyspie opodal Gniezna odkryto tajemnice dotyczące narodzin polskiej państwowości. To najprawdopodobniej tam ochrzczono Mieszka I.

Ekspozycję w Sopocie zorganizowano na podstawie najnowszych wyników badań archeologicznych i wielodyscyplinarnych. Dziś wiemy, że gród lednicki należał do wiodących ośrodków X-wiecznej władzy, gdzie Mieszko I manifestował swoją siłę i prestiż. Świadczą o tym relikty architektury – monumentalnego pałacu połączonego z kaplicą (tak zwany zespół palatialny) oraz jednonawowego kościoła (z lat 70. X w.), w którym archeolodzy znaleźli kamienne komory ze szczątkami osób należących do ówczesnych elit.

Kultura z okresu panowania pierwszych Piastów łączyła w sobie wiele różnych wpływów. Jej związki z kręgiem cywilizacji Europy Zachodniej oraz Bizancjum wynikają między innymi z pochodzenia duchownych, kupców i najemnych wojowników przybywających do książęcego grodu.


Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1357538521047260/


Wystawę zatytułowaną „Ostrów Lednicki – kulturowe dziedzictwo Europy” można oglądać w Grodzisku w Sopocie (ul. Jana Jerzego Haffnera 63) od 1 grudnia 2018 r. do 31 października 2019 r. Na otwarcie wystawy zapraszamy 1 grudnia 2018 r. (sobota) o godzinie 13:00. Wstęp bezpłatny.

Dopełnieniem wystawy jest wydawnictwo książkowe. Na 134 stronach opublikowano artykuły czworga autorów – Janusza Góreckiego, Krzysztofa Godona, Pawła Marka Pogodzińskiego, Karoliny Czonstke – opisujących różne ujęcia historii związanej tematycznie z Ostrowem Lednickim, od wczesnopiastowskiego budownictwa po życie duchowe mieszkańców grodu. Książka jest bogato ilustrowana, zawiera kilkadziesiąt zdjęć, rysunki i mapy. Będzie można ją kupić w sklepikach muzealnych w Grodzisku w Sopocie oraz w Domu Przyrodników w Gdańsku (ul. Mariacka 25/26), ewentualnie w sklepie internetowym: https://sklep.archeologia.pl/

 

Organizatorzy: Grodzisko w Sopocie (oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku) we współpracy z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

 

12 listopada 2018 roku Muzeum będzie nieczynne

Flaga Polski na maszcie - zdjęciePrezydent podpisał Ustawę o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 12 listopada 2018 roku będzie dniem wolnym od pracy. W związku z tym wszystkie oddziały Muzeum Archeologicznego w Gdańsku będą nieczynne.

„Goci. Mity i rzeczywistość” – konferencja naukowa

Goci - plakat„Goci. Mity i rzeczywistość” – konferencja naukowa

26 października 2018 r., godz. 11:00

Grodzisko w Sopocie, ul. Jana Jerzego Haffnera 63

wstęp wolny


Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/543688789386618/


PROGRAM

11:00 | PRZYWITANIE GOŚCI

11:20 | O MITACH W BADANIU PRZESZŁOŚCI

Prof. dr hab. Jerzy Kmieciński

Jako jeden z zastępców prof. K. Jażdżewskiego uczestniczył w badaniach wczesnośredniowiecznego Gdańska. Kierował ekspedycjami archeologicznymi między innymi w Odrach, Węsiorach i Raciążu. W latach 1972–1992 kierował Katedrą Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 1993–1997 Katedrą Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1994 r. stworzył na UŁ Ośrodek Badań i Studiów Wschodu, który wkrótce został przekształcony w Katedrę, a następnie w Instytut Studiów Międzynarodowych, zaś w 2000 r. w Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologii.

11:50 | GOCI W NAJSTARSZEJ LITERATURZE ARCHEOLOGICZNEJ

Prof. dr hab. Tadeusz Grabarczyk

W 1978 r. obronił rozprawę doktorską „Metalowe rzemiosło artystyczne na Pomorzu w okresie rzymskim”, zaś w 1997 r. uzyskał habilitację na podstawie pracy „Kultura wielbarska na Pojezierzu Krajeńskim i Kaszubskim”. W latach 2009–2014 kierował Katedrą Prahistorii w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Długoletni badacz cmentarzyska kurhanowego z kręgami kamiennymi w Odrach.

12:10 | LEŚNO. MIĘDZY KULTUTRĄ POMORSKĄ A KULTURĄ WIELBARSKĄ

Dr hab. Krzysztof Walenta

Od 1965 r. aż do przejścia na emeryturę pracował jako nauczyciel akademicki w Katedrze, a później w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1975 prowadził badania w Leśnie, gdzie odkrył i zbadał cmentarzysko grobów książęcych z okresu rzymskiego, wielokulturowe cmentarzysko kurhanowe i wielokulturową osadę. Oprócz działalności badawczej angażuje się w działalność społeczną. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich. Aktualnie jest prezesem Zarządu Głównego SNAP.

12:30 | CZARNÓWKO, POWIAT LĘBORSKI – NOWE ELITY GOTÓW

Prof. dr hab. Jan Schuster

W latach 1989–1996 studiował archeologię prahistoryczną, historię średniowiecza oraz archeologię klasyczną na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. W 2005 został zatrudniony na stanowisku asystenta w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Friedricha Wilhelma w Bonn. Od 2008 pracuje w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Zajmuje się okresem wpływów rzymskich, okresem wędrówek ludów, grobami książęcymi i kontaktami ponadregionalnymi.

12:50–13:20 | DYSKUSJA

13:20–14:00 | PRZERWA, POCZĘSTUNEK

14:00 | NIE TYLKO KURHANY. CMENTARZYSKO PŁASKIE KULTURY WIELBARSKIEJ W BRZYNIE NA WYSOCZYŹNIE ŻARNOWIECKIEJ

Dr Anna Strobin

Adiunkt w Instytucie Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka i współautorka prac poświęconych tematyce okresu przedrzymskiego i rzymskiego. Członek Fundacji Monumenta Archaeologica Barbarica.

14:20 | CMENTARZYSKO Z KRĘGAMI KAMIENNYMI W PŁAWNIE, GM. CZAPLINEK

Mgr Andrzej Kasprzak

Kustosz w Dziale Archeologii Muzeum w Koszalinie, gdzie zajmuje się młodszym okresem przedrzymskim, okresem wpływów rzymskich i okresem wędrówek ludów. Od wielu lat prowadzi badania wykopaliskowe (wspólnie z A. Cieślińskim) na rozległym cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu. Od 2015 r. kieruje badaniami cmentarzyska z kręgami kamiennymi w Pławnie, niedaleko Czaplinka.

14:40 | KULTURA WIELBARSKA A GRUPA DĘBCZYŃSKA

Prof. dr hab. Henryk Machajewski

Kierownik Zakładu Europy Barbarzyńskiej Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w problematyce schyłku starożytności w basenie Morza Bałtyckiego. Autor 8 książek i wielu artykułów. Laureat (1996 r.) nagrody im. Ryszarda Wołągiewicza za wyniki badań nad okresem rzymskim na Pomorzu.

15:00 | DYSKUSJA

15:30 | POCZĘSTUNEK


Konferencja towarzyszy wystawie „Odry, Leśno, Węsiory. Święte miejsca Gotów – mity i rzeczywistość”. W nowoczesnym pawilonie wystawienniczym Grodziska w Sopocie prezentowane są między innymi wyjątkowe znaleziska z grobów książęcych i grobu szamana z Leśna. Wystawę można oglądać do 31 października 2018 roku. Więcej informacji na stronie: https://archeologia.pl/wystawy/czasowe/623-odry-wesiory-lesno-swiete-miejsca-gotow-mity-i-rzeczywistosc


Dzieje Sopotu

8 października 2018 (poniedziałek)
Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 63

Wraz z Muzeum Sopotu zapraszamy na konferencję naukową dotyczącą dziejów Sopotu. Często spotykamy się z pytaniami od zwiedzających na temat historii Sopotu. Organizowana przez nas konferencja ma na celu zgromadzenie materiałów, które w przyszłości, po opublikowaniu, będą doskonałym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim naszym znakomitym gościom, którzy zgodzili się wziąć czynny udział w konferencji.
Wstęp bezpłatny

Program konferencji:

11.00 – Przywitanie Gości

11.20 – „Uwarunkowania środowiskowe początków osadnictwa w rejonie Sopotu”
prof. dr hab. Szymon Uścinowicz – od 41 lat pracownik Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku. Główne zainteresowania badawcze: historia Morza Bałtyckiego, zmiany poziomu morza i ewolucja wybrzeży południowego Bałtyku w Holocenie.

11.40. – „Pradzieje Sopotu ”
Aleksandra Szymańska-Bukowska – archeolog, muzealnik, honorowy Starszy Kustosz Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Wieloletnia badaczka m.in. grodziska w Sopocie – inicjatorka powołania Skansenu oraz budowy Pawilonu Wystawienniczo-Edukacyjnego. Autorka książki „Sopot w zamierzchłej przeszłości. Grodzisko wczesnośredniowieczne”. Specjalizuje się w zakresie studiów nad przeszłością Pomorza Gdańskiego w starożytności i we wczesnym średniowieczu. Dorobek naukowy – około 75 publikacji.

12.00. – „Sopot w świetle kontraktów w Liber Contractuum opactwa oliwskiego z XVIII wieku”
Prof. dr hab. Sławomir Kościelak – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuję się w historii nowożytnej Pomorza Gdańskiego (Prus Królewskich), Kujaw i Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem stosunków wyznaniowych, historii Kościoła, reformacji i kontrreformacji.

12.20. – „Sopot -Riwiera Północy w XIX i pierwszej połowie XX wieku"
Prof. dr hab. Tadeusz Stegner – pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się dziejami polskiej myśli politycznej, kwestiami narodowo-wyznaniowymi w Europie środkowo-wschodniej oraz zagadnieniami życia codziennego i historii turystyki. Ma w swoim dorobku ponad 100 publikacji.

12.40-13.20 – Przerwa –poczęstunek

13.20. – „Sopot wojenny – kurort w latach pierwszej oraz drugiej wojny światowej”
Dr Jan Daniluk – historyk, badacz dziejów przede wszystkim Gdańska i Sopotu (XIX-XX w.) oraz II wojny światowej; obecnie kieruje pracami nowego Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego.

13.40. – „Rola festiwali w powojennych dziejach Sopotu”
Wojciech Korzeniewski – animator kultury, impresario, dziennikarz, organizator, producent koncertów, targów i festiwali. Dwukrotnie odznaczony za zasługi dla polskiej kultury przez Ministerstwo Kultury i Sztuki  i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymał „Bursztynowego Słowika” za zasługi z okazji 30-lecia festiwalu w Sopocie. Autor i współautor książek i wydawnictw dot. historii festiwali i polskiego rocka. Współtwórca ruchu muzycznego MMG/Muzyka Młodej Generacji/ i festiwalu MMG w Jarocinie.

14.00. – „Sopocianie 1945-1948”
Karolina Babicz-Kaczmarek – historyk, muzealnik, absolwentka wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletni pracownik Muzeum Sopotu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii Sopotu i Pomorza Gdańskiego schyłku XIX i połowy XX wieku. Zajmuje się przede wszystkim historią społeczna i mikrohistorią. Autorka i współautorka  licznych wystaw. Od lat prowadzi projekt naukowo-badawczy „Sopocianie” poświęcony losom mieszkańców; edycja projektu dotycząca lat 1945-1948 została nagrodzona nagrodą główną w Konkursie na Wydarzenie Muzealne roku 2013

14.20. – „Przyszłość Sopotu”
Dr Jacek Karnowski – polityk i samorządowiec, doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Od 1990 roku radny i wiceprezydent Sopotu, a od 1988 roku prezydent Sopotu. W latach 1990-1998 radny Sejmiku Województwa Gdańskiego, przewodniczący  Komisji Ochrony Środowiska. Od 2007 roku Wi9ceprezes Związku Miast Polskich. Delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy. Współprzewodniczący Zespołu ds. Rządu i Samorządu Terytorialnego.

14.40 – Zakończenie konferencji

15.00 – Poczęstunek na grodzisku

Współorganizator: Muzeum Sopotu
Dofinansowanie: Urząd Miasta Sopotu
Strona fb wydarzenia: https://www.facebook.com/events/535122130261529/

"Weekend za pół ceny" w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku: 5-7 października 2018 roku

Polska - zobacz więcej

W dniach 5-7 października 2018 roku obchodzimy jesienną edycję ogólnopolskiej akcji "Polska zobacz więcej. Weekend za pół ceny".

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku przyłącza się do kampanii turystycznej i obniża o 50% ceny biletów w następujących oddziałach.

• Dom Przyrodników (ul. Mariacka 25/26, Gdańsk) - bilet normalny: 4 zł, ulgowy: 3 zł, na wieżę widokową: 2,5 zł; sobota jest dniem bezpłatnego wstępu.

• Piwnica Romańska (pl. Dominikański 1, Gdańsk) - bilet normalny: 4 zł, ulgowy: 2,5 zł; niedziela jest dniem bezpłatnego wstępu.

• Grodzisko w Sopocie (ul. Haffnera 63, Sopot) - bilet normalny: 4 zł, ulgowy: 3 zł; sobota jest dniem bezpłatnego wstępu.

Podane ceny są po obniżce i obowiązują w dniach 5-7 października 2018 roku.

 

Święto Plonów

Święto Plonów

Święto Plonów
16 września 2018 r. (niedziela)
Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 63
wstęp bezpłatny

Kultura materialna i duchowość dawnych Słowian, zrekonstruowane przez Drużynę Ulfhednar – wojów, łuczników i rzemieślników – będą tematem imprezy w skansenie archeologicznym Grodzisko w Sopocie. Wydarzenie zostało wpisane w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2018. Organizatorzy zapraszają zarówno dorosłych miłośników historii, jak i rodziny z dziećmi. Różne atrakcje czekają na zwiedzających praktycznie przez cały dzień. Na finał zaplanowano inscenizację obrzędu Święta Plonów.

 

PROGRAM:

12:00–12:30 | Prezentacja wczesnośredniowiecznych strojów kobiecych i męskich

12:30–13:00 | Pokazy garncarskie

13:0015:00 | Pokaz kuchni wczesnośredniowiecznej, nauka strzelania z łuku, dawne gry i zabawy zręcznościowe: przeciąganie liny, limbo, szermierka w kole, skrzynia

15:00–15:30 | Warsztaty śpiewu

15:30 | Inscenizacja obrzędu Święta Plonów

 


Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2130241807195931/


 

Dodatkowo tego dnia:

• zwiedzanie wystawy stałej oraz wystaw czasowych w pawilonie,
• w godzinach 12:00–15:00 ognisko, na którym każdy będzie mógł upiec kiełbaski (organizator nie zapewnia kiełbasek),
• także w godzinach 12:00–15:00 atrakcje w obozowisku z epoki kamienia: pokaz narzędzi krzemiennych, nauka miotania oszczepem, warsztaty z obróbki krzemienia.

 

Organizatorzy: Grodzisko w Sopocie (oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku) we współpracy z Drużyną Ulfhednar.

 

Dzień Napoleoński

Dzień Napoleoński

Dzień Napoleoński
15 września 2018 r. (sobota)
Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 63
wstęp bezpłatny

Epoka napoleońska, a przede wszystkim jej wojskowość – musztra i walka, umundurowanie i żołnierskie wyposażenie, polowa kuchnia i medycyna – będzie tematem imprezy w skansenie archeologicznym Grodzisko w Sopocie. Wydarzenie zostało wpisane w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2018. Organizatorzy zapraszają zarówno dorosłych miłośników historii, jak i rodziny z dziećmi. Różne atrakcje czekają na zwiedzających praktycznie przez cały dzień. Na finał zaplanowano potyczkę patroli, a wcześniej między innymi pokaz damskiej mody z epoki.

 

PROGRAM:

11:30 | Otwarcie wystawy „Paweł Jerzmanowski – najwybitniejszy szwoleżer doby napoleońskiej” w pawilonie wystawienniczo-edukacyjnym. Zaprezentowany zostanie między innymi Order Virtuti Militari przyznany Jerzmanowskiemu w 1810 roku.

Po otwarciu wystawy Grodzisko zaprasza na pokazy w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej Garnizon Gdańsk.

12:00 I Naprzód marsz!
Pokaz musztry żołnierzy piechoty epoki napoleońskiej. Zwroty, marsz zwyczajny i podwójny, obroty. Musztra z bronią. Ładowanie na komendy karabinów skałkowych.

13:00 | Co w tornistrze mieć trzeba?
Pokaz wyposażenia tornistra żołnierza epoki napoleońskiej. Do czego służył zapasowy jeden but? Na co żołnierzowi wosk, łój i spalone kości…?

13:30 | Pół funta, panie starszy!
Prezentacja typowej racji szeregowego żołnierza oraz stołu oficerskiego. Opowieść o kuchni wojskowej epoki. Czym był komiśniak i kto delektował się kociną?

14:00 | Doktorze Haffner, pomocy!
Pokaz medycznego wyposażenia napoleońskiego chirurga. Opowieść o metodach leczenia oraz prezentacja operacji w szpitalu polowym. Usuwanie kuli, amputacja, trepanacja, lewatywa… Tylko dla widzów o mocnych nerwach!

15:00 | Rabacik bez kwiatka
Pokaz mundurów armii epoki napoleońskiej. Dlaczego „homar” pływał na statkach, a kartofle jedzono w mundurkach? Czym różniło się umundurowanie poszczególnych jednostek i armii?

15:30 | Empirowe elegantki
Pokaz damskiej mody z epoki. Jak ubierały się: dama, markietanka i prosta mieszkanka Gdańska?

16:00 | Ognia!
Potyczka patroli, pokaz sposobów walki w epoce napoleońskiej.


Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/301885517032982/


Dodatkowo tego dnia:

• zwiedzanie wystawy stałej oraz wystaw czasowych w pawilonie,
• w godzinach 12:00–15:00 atrakcje w obozowisko z epoki kamienia: pokaz narzędzi krzemiennych, nauka miotania oszczepem, warsztaty z obróbki krzemienia.

 

Organizatorzy: Grodzisko w Sopocie (oddział Muzeum Archeologicznego w Gdańsku) we współpracy z Garnizonem Gdańsk.

 

Ostatni Mohikanin na Grodzisku

Ostatni Mohikanin na Grodzisku - plakatOstatni Mohikanin na Grodzisku

18 sierpnia 2018 r., godz. 12:00–17:00

Skansen Archeologiczny – Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 63

 

XVIII wiek. Francja i Wielka Brytania walczą o panowanie w Ameryce Północnej. Po czyjej stronie staną Indianie?

Zapraszamy na festyn historyczny realizowany we współpracy z grupą rekonstruktorów – Konfederacją Tomahawki i Muszkiety.

Wstęp wolny. Blade twarze wchodzą na własną odpowiedzialność. Howgh!

 

PROGRAM

12:00 – powitanie i prezentacja grup rekonstrukcyjnych

13:00 – potyczka brytyjsko-francuska, szturm fortu

14:00 – opowieść o Indianach Leśnych

15:00 – wojska kolonialne w Ameryce Północnej

16:00 – pokaz historycznej mody damskiej

16:30 – potyczka brytyjsko-francuska

17:00 – wspólna fotografia

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: https://bit.ly/2AZPZih

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. polityka prywatności