Abteilungen

Dział Epoki Kamienia i Wczesnej Epoki Brązu

Olgierd Felczak
o.felczak@archeologia.pl
tel. 58 326 23 15

Dział Epoki Kamienia i Wczesnej Epoki Brązu gromadzi i opracowuje zabytki datowane na epokę kamienia i wczesną epokę brązu, pozyskane z różnego typu badań archeologicznych. Zdecydowana większość pochodzi z wykopalisk prowadzonych na terenie dzisiejszego Pomorza Gdańskiego.
Czytaj więcej: Dział Epoki Kamienia i Wczesnej Epoki Brązu

Gabinet Numizmatyczny

Beata Ceynowa
b.ceynowa@archeologia.pl
tel. 58 322 21 12

Gabinet Numizmatyczny – dział Muzeum Archeologicznego zajmujący się monetami oraz innymi znakami pieniężnymi – został powołany w roku 1981, gdy do zbiorów Muzeum Archeologicznego trafił skarb 915 monet z Tczewa-Suchostrzyg.
Czytaj więcej: Gabinet Numizmatyczny

Dział Wczesnej Epoki Żelaza

Piotr Fudziński
p.fudzinski@archeologia.pl
tel. 58 305 44 42

Dział gromadzi zabytki archeologiczne, będące materialną pozostałością występujących w okresie środkowej i późnej epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza kultur: łużyckiej (grupa kaszubska) i pomorskiej (zwanej też wschodniopomorską). Zbiory te datowane są na okres od ok. XV do ok. III w. p.n.e. i pochodzącą prawie w całości z terenu obecnego województwa pomorskiego.
Czytaj więcej: Dział Wczesnej Epoki Żelaza

Pracownia Kultur Pozaeuropejskich

Elżbieta Kołosowska
e.kolosowska@archeologia.pl
tel. 58 326 23 22

Powstanie Pracowni Kultur Pozaeuropejskich jest bezpośrednim skutkiem rozpoczęcia przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (MAG) prac badawczych w Sudanie – państwie położonym w północno-wschodniej Afryce, nad Morzem Czerwonym. Obecność MAG na terenie tego kraju datuje się od 1993 roku.
Czytaj więcej: Pracownia Kultur Pozaeuropejskich

Dział Okresu Wpływów Rzymskich

Małgorzata Tuszyńska
m.tuszynska@archeologia.pl
tel. 58 322 21 39

Dział Okresu Wpływów Rzymskich przechowuje i opracowuje zbiory z młodszego okresu przedrzymskiego (II-I wiek p.n.e.), okresu wpływów rzymskich i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów (I-V wiek n.e.), związane z kulturami oksywską oraz wielbarską na terenie Pomorza Wschodniego.
Czytaj więcej: Dział Okresu Wpływów Rzymskich

Archiwum Muzealne

Bogusława Tomczyk
b.tomczyk@archeologia.pl
tel. 58 305 44 41

W Archiwum Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przechowywana jest dokumentacja dotycząca organizacji i działalności administracyjnej Muzeum.
Czytaj więcej: Archiwum Muzealne

Dział Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Adam Ostasz
a.ostasz@archeologia.pl
tel. 58 305 44 37

Dział posiada bogate zbiory, przede wszystkim z okresu wczesnego i późnego średniowiecza, ale również z okresu nowożytnego.
Czytaj więcej: Dział Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Biblioteka Naukowa z Czytelnią

Joanna Ossowska
biblioteka@archeologia.pl

Biblioteka posiada ok. 18 tys. książek i ponad 11 tys. czasopism polskich i zagranicznych (głównie niemieckich, skandynawskich, czeskich i słowackich) o tematyce archeologicznej i historycznej.
Czytaj więcej: Biblioteka Naukowa z Czytelnią

Dział Zbiorów Gdańskich

Agnieszka Ruta – kierownik
a.ruta@archeologia.pl
tel. 58 305 44 40

Pracownia Zbiorów Gdańskich MAG (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku) została utworzona w 1993 roku przez wydzielenie części zbiorów z istniejącej już Pracowni Średniowiecza i Czasów Nowożytnych.
Czytaj więcej: Dział Zbiorów Gdańskich

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.