"Gdańscy twórcy europejskiej nauki" - cykl wykładów w Domu Przyrodników

Gdańscy twórcy europejskiej nauki - baner

Otwieramy cykl wykładów "Gdańscy twórcy europejskiej nauki", aby przywrócić pamięć o osiągnięciach gdańskich uczonych. Wśród prelegentów są wybitni historycy: Adam Koperkiewicz, Andrzej Januszajtis, Piotr Paluchowski, Tadeusz Grabarczyk, Lech Mokrzecki. Jednym z tematów będzie działalność Towarzystwa Przyrodniczego (Societas Physicae Experimentalis), które w latach 1846-1936 funkcjonowało w kamienicy przy ul. Mariackiej - dokładnie tam, gdzie dziś znajduje się siedziba Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. I właśnie we współczesnym Domu Przyrodników odbędą się wszystkie zaplanowane wykłady. Wstęp na wydarzenia jest bezpłatny

 

"Gdańscy twórcy europejskiej nauki" - cykl składający się z pięciu wykładów

• terminy: 7 lutego, 4 kwietnia, 6 czerwca, 31 sierpnia, 7 listopada 2019 r.

• miejsce: Dom Przyrodników (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), ul. Mariacka 25/26, Gdańsk (zobacz na mapie)

• wstęp wolny

• wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/284594625557039/

 

7 lutego, godz. 18:00 | Gdańscy twórcy europejskiej nauki - wprowadzenie

Adam Koperkiewicz przedstawi rangę gdańskiej nauki w XVI i XVII wieku, Gdańsk jako ośrodek naukowy dorównujący ośrodkom zachodniej Europy i w wielu dziedzinach będący pionierem.

Adam Koperkiewicz - historyk, muzealnik, w latach 1989-2015 dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Jako dyrektor MHMG stworzył bądź rozwinął placówki: zespół Dworu Artusa, Muzeum Wnętrz Mieszczańskich w Domu Uphagena, Muzeum Zegarów Wieżowych w kościele św. Katarzyny, Muzeum Bursztynu w Zespole Przedbramia ul. Długiej. Organizator wielu wystaw i autor porozumień o współpracy. Za swoją pracę odznaczony wieloma medalami. Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundacji dla Gdańska i Pomorza, założyciel Stowarzyszenia Güntera Grassa, członek organu nadzoru Stowarzyszenia "Klub Dżentelmena", skarbnik Pomorskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, doradca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej.

 

4 kwietnia, godz. 18:00 | Gabriel Fahrenheit - życie naukowca i jego dzieło

Dr Andrzej Januszajtis przybliży postać Gabriela Fahrenheita, wynalazcy termometru rtęciowego.

Andrzej Januszajtis - polski fizyk, nauczyciel akademicki, pasjonat, znawca i propagator historii Gdańska. Uzyskał stopień doktora nauk fizycznych, specjalizując się w fizyce ciała stałego. W latach 1990-1994 z ramienia Komitetu Obywatelskiego był radnym i przewodniczącym rady miejskiej I kadencji. Został później prezesem stowarzyszenia "Nasz Gdańsk" i redaktorem naczelnym periodyku "Miesięcznik Nasz Gdańsk". Zaangażowany w renowację gdańskich zabytków oraz propagowanie wiedzy o Gdańsku.

 

6 czerwca, godz. 18:00 | Od lekarzy zakonu krzyżackiego do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Z dziejów gdańskiej medycyny

Dr Piotr Paluchowski opowie o historii gdańskiej medycyny i jej wkładzie w światową naukę. Rozpocznie od najstarszych wzmianek na temat miejscowych lekarzy. Następnie przybliży okoliczności pierwszej publicznej sekcji zwłok w tej części Europy oraz przedstawi gdański atlas anatomiczny wydany w Japonii. Skończy zaś na współczesności, mówiąc m.in. o nazistowskich eksperymentach medycznych, a także o powstaniu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Piotr Paluchowski - historyk, doktor nauk humanistycznych o specjalności historia nowożytna. Zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Historii i Filozofii Nauk Medycznych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Był również pracownikiem Działu Historii Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach: gdański rynek czytelniczy w XVII-XVIII w. (m.in. gazety drukowane, kalendarze), medycyna pomorska okresu nowożytnego (do końca XVIII wieku) oraz dzieje oświecenia.

 

31 sierpnia, godz. 18:00 | Działalność Towarzystwa Przyrodniczego w Domu Przyrodników

Prof. Tadeusz Grabarczyk opowie o działalności Towarzystwa Przyrodniczego we wszystkich jego aspektach, czyli o wszystkich dyscyplinach naukowych, jakimi się zajmowało. Także o ludziach, którzy tworzyli Towarzystwo i realizowali swoje pasje naukowe - od 1846 r., kiedy Towarzystwo kupiło dom na ul. Mariackiej - do 1945 r.

Tadeusz Grabarczyk - emerytowany profesor Uniwersytetu Łódzkiego, archeolog o specjalizacji w zakresie archeologii pradziejowej, w tym epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza. Członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Autor licznych artykułów i publikacji opisujących zagadnienia osadnicze na pograniczu gocko-gepidzkim na Pomorzu w okresie wpływów rzymskich od I-IV w n.e. Znawca Towarzystwa Przyrodniczego.

 

7 listopada, godz. 18:00 | Gdańscy humaniści i historycy XVI i XVII wieku

Prof. Lech Mokrzecki omówi sylwetki wybitnych gdańskich naukowców - humanistów i historyków - na tle gdańskiego szkolnictwa, głównie wieków XVI i XVII.

Lech Mokrzecki - były dyrektor Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Pełnił funkcję prorektora UG, kierował Zakładem Historii Nauki, Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki UG. Znawca dziejów staropolskiej nauki, oświaty i wychowania, a zwłaszcza świadomości historycznej społeczeństwa dawnej Rzeczypospolitej. Autor licznych publikacji o Gdańsku i polskiej nauce. Członek wielu międzynarodowych organizacji naukowych, zasiada w radach redakcyjnych kilku czasopism naukowych.

 


Organizatorzy: Fundacja dla Gdańska i Pomorza, Gdańsk Strefa Prestiżu, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. polityka prywatności