Studium życia Gdańska przedlokacyjnego. Opracowanie wyników badań przy ul. Tartacznej w Gdańsku w latach 2008-2010

Zadanie obejmuje opracowanie i publikację wyników badań wykopaliskowych, prowadzonych w latach 2008-2010 pomiędzy ulicami Tartaczną i Panieńską w Gdańsku, w zakresie osadnictwa fazy przedkrzyżackiej. Obszar objęty opracowaniem wchodził w skład wczesnośredniowiecznej osady gdańskiej i był intensywnie zasiedlony od XII po początek XIV w. Opracowanie materiałów źródłowych zostanie uzupełnione wybranymi analizami specjalistycznymi. Całość źródeł przedstawiona zostanie w odniesieniu do stratygrafii i położenia w obrębie poszczególnych siedlisk i konstrukcji. Celem zadania jest wprowadzenie do dyskursu naukowego i konserwatorskiego danych mogących wpłynąć na stan wiedzy nt. dziejów wczesnośredniowiecznego Gdańska i Pomorza. Publikacja o bogatej szacie graficznej oraz towarzyszące działania promocyjne posłużą promocji dziedzictwa archeologicznego wśród szerszego grona odbiorców.

Wartość zadania: 226.700 zł., w tym wkład Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 156.000 zł

  • 2022 rok – wartość zadania: 97.200 zł, w tym wkład MKIDN: 67.000 (68,93%)
  • 2023 rok – wartość zadania: 129.500 zł, w tym wkład MKIDN: 89.000 zł (68,73%)

Data zawarcia umowy dotyczącej dofinansowania: 27 kwietnia 2022.

Termin realizacji: od 1 maja 2022 do 31 grudnia 2023.

Program Ministra: „Ochrona zabytków archeologicznych”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Nach oben scrollen

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.