OPRACOWANIE ARCHEOLOGICZNE I ANTROPOLOGICZNE WYNIKÓW BADAŃ NOWOŻYTNYCH OSSUARIÓW W GDAŃSKU, WRAZ Z WYDANIEM PUBLIKACJI

mkidn

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe

Nazwa priorytetu: Ochrona zabytków archeologicznych

Całkowita wartość zadania: 112.262,00 zł

W tym: wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 94.000,00 zł (83,7% całkowitych kosztów)

Termin realizacji: 1 marca 2016 – 31 grudnia 2017

Przedmiotem zadania jest interdyscyplinarne opracowanie dziedzictwa archeologicznego zachowanego w postaci ossuariów, odkrytych przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku podczas badań archeologicznych prowadzonych przy Placu Dominikańskim w Gdańsku w latach 2009-2011.

Odkrycie ossuariów w centrum miasta okazało się niezwykle cennym źródłem wiedzy o mieszkańcach i ich zwyczajach. Zostały one wstępnie wydatowane na okres nowożytny: od XVI do XVIII wieku. Opracowanie archeologiczne oraz historyczne pozwoli na scharakteryzowanie pochówków zbiorowych na tle działalności klasztoru i miasta. Materiał szkieletowy zostanie poddany badaniom antropologicznym – kolekcja licząca około 180 tysięcy kości będzie podstawą do odtworzenia struktury biologicznej mieszkańców Gdańska w okresie nowożytnym. Dodatkowo, przeprowadzone zostaną badania DNA pod kątem obecności bakterii dżumy (udokumentowano występowanie tej zarazy w Gdańsku). Publikacja wydana w wyniku realizacji zadania będzie pierwszym opracowaniem podejmującym tak szeroko i w sposób nowatorski temat ossuariów.
Ważnym elementem zadania są różne formy popularyzacji wyników badań – lekcje muzealne, wykłady, prezentacje, popularyzacja za pośrednictwem mediów. Dodatkowo, pozyskane dane posłużą do uzupełnienia wystawy stałej prezentującej relikty klasztoru Dominikanów w skansenie archeologicznym „Piwnica Romańska”.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Прокрутити вгору

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.