Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności

Гданський Археологічний музей zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.archeologia.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej

Data publikacji strony internetowej: 2009-10-15. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-23.

 

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, za wyjątkiem elementów opisanych niżej.

Część archiwalnych wpisów zawiera ilustracje bez opisów alternatywnych.

Niektóre filmy opublikowane w serwisie YouTube, a następnie osadzone na stronie Muzeum, nie mają transkrypcji. Brak audiodeskrypcji.

Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

 

Wersja mobilna strony

Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Została zaprojektowana w technice Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

 

Skróty klawiszowe

Przycisk czytania treści przez lektora: Alt + P

Przycisk zatrzymania czytania: Alt + S

Przycisk zwiększania czcionki: Alt + O

Przycisk zmniejszania czcionki: Alt + U

Przycisk resetowania: Alt + R

Domyślny przycisk wysokiego kontrastu: Alt + H

Przejście do kolejnego elementu: Tab

Przejście do poprzedniego elementu: Shift + Tab

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-02-04, na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniego uaktualnienia: 2023-01-17.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@archeologia.pl lub telefoniczny: 58 322 21 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Гданський Археологічний музей

ul. Mariacka 25/26

80-833 Gdańsk

тел.: 58 322 21 12

e-mail: sekretariat@archeologia.pl

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Wszystkie oddziały Muzeum Archeologicznego w Gdańsku można zwiedzać w towarzystwie profesjonalnego tłumacza polskiego języka migowego. Termin takiego zwiedzania trzeba umówić z przynajmniej kilkudniowym wyprzedzeniem.

 

Koordynator do spraw dostępności

Potrzebujesz wsparcia w dostępie do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku? Skontaktuj się z koordynatorem ds. dostępności:  Monika Jodczyk, e-mail: m.jodczyk@archeologia.pl, tel.: (+48) 694 618 485

 

Dostępność architektoniczna

 

DOM PRZYRODNIKÓW, ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk

Aktualnie w Domu Przyrodników trwa remont, oddział jest zamknięty.

 

SPICHLERZ BŁĘKITNY BARANEK, ul. Chmielna 53, 80-748 Gdańsk

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do Spichlerza Błękitny Baranek znajduje się przy ul. Chmielnej 53. W środku, na prawo od wejścia znajduje się kasa biletowa, a naprzeciwko, pod schodami jest dostępna szatnia.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Tuż obok wejścia do muzeum jest oznakowane miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych: koperta przy chodniku, wzdłuż ulicy.

Toalety
Toalety dla gości znajdują się na parterze. Dostanie się do nich nie wymaga pokonania żadnych schodów. Jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępne są następujące wystawy: na 1. piętrze „Miasto pod miastem” i „Średniowieczna uliczka hanzeatycka”, a na 2. piętrze „Gdańsk w świecie Hanzy” i „Wyspa Spichrzów w Gdańsku”. Winda znajduje się tuż przy wejściu do budynku i jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Muzeum można zwiedzać z psem przewodnikiem. Przyciski w windzie są oznaczone w alfabecie Braille’a. Osoba niedowidząca może poprosić pracownika muzeum o bezpłatne wypożyczenie powiększalnika ułatwiającego odczytywanie tekstów drukowanych. W budynku nie ma pętli indukcyjnej ani oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym. Osoba z dysfunkcją słuchu może skorzystać ze wsparcia tłumacza polskiego języka migowego, wymaga to jednak wcześniejszego uzgodnienia terminu zwiedzania.

Udogodnienia dla osób starszych
W przestrzeni wystawowej, w kilku miejscach na wszystkich piętrach, znajdują się ławki, na których można odpocząć. Dodatkowo pracownicy muzeum są gotowi udzielić pomocy osobie starszej w razie zgłoszenia takiej potrzeby.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Sale wystawowe można zwiedzać z wózkiem. Toaleta na parterze wyposażona jest w przewijak. Kobieta karmiąca piersią może poprosić pracownika muzeum o wskazanie miejsca zapewniającego intymność i wygodę podczas karmienia.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolicy znajduje się wiele punktów gastronomicznych.

 

PIWNICA ROMAŃSKA, pl. Dominikański 1, 80-844 Gdańsk

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do Piwnicy Romańskiej znajduje się na placu Dominikańskim, przy Gdańskiej Hali Targowej, nieopodal ceglanego ogrodzenia kościoła św. Mikołaja, około 20 m na południe od ul. Pańskiej. Do Piwnicy wchodzi się przez zielony pawilon oznaczony szyldem. Następnie schodzi się do podziemi. Wyjście znajduje się w drugim pawilonie, do którego prowadzi trasa podziemna.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych znajdują się w pasie ul. Pańskiej.

Toalety
Brak toalety dla zwiedzających.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą mieć trudności z poruszaniem się po Piwnicy Romańskiej. Na trasie zwiedzania są wielostopniowe schody, pomosty i wąskie przejścia. W budynku nie ma windy. Wystawa jest praktycznie niedostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Można zwiedzać z psem przewodnikiem. Brak udogodnień dla osób niedowidzących. Osoba z dysfunkcją słuchu może skorzystać ze wsparcia tłumacza polskiego języka migowego, wymaga to jednak wcześniejszego uzgodnienia terminu zwiedzania.

Udogodnienia dla osób starszych
W oddziale znajdują się krzesła, na których można odpocząć.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Brak udogodnień dla rodzin z małymi dziećmi. Prosimy wziąć pod uwagę, że przy kasie biletowej nie ma miejsca, aby zostawić wózek dziecięcy.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolicy znajduje się wiele punktów gastronomicznych.

 

СОПОТСЬКЕ ГОРОДИЩЕ, ul. Jana Jerzego Haffnera 63, 81-715 Sopot

Otoczenie i wejście do budynku
Oddział Grodzisko w Sopocie składa się z pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego oraz skansenu. Pawilon znajduje się przy ul. Jana Jerzego Haffnera – tamtędy wchodzi się do muzeum. Natomiast skansen jest położony na wzgórzu; prowadzi do niego oznakowana ścieżka, na którą wchodzi się po przejściu przez pawilon.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Wzdłuż ul. Haffnera, na wysokości pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego, znajduje się wydzielony parking dla autobusów, który od października do kwietnia jest ogólnodostępny (od maja do września jest zarezerwowany wyłącznie dla autobusów). Na terenie Grodziska, za ogrodzeniem, jest parking wewnętrzny, który może być udostępniony dla zwiedzających – w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami – po zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie lub bezpośrednio w portierni.

Toalety
Na parterze pawilonu jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
W tym oddziale nie ma specjalnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście do pawilonu jest płaskie, bez bariery w postaci schodów. Poruszanie się po parterze nie powinno sprawiać większych trudności. Jednak dostanie się na piętro może być trudne lub całkiem niemożliwe ze względu na brak windy. Droga do skansenu ma długość ok. 200 metrów, jest szeroka, lecz piaszczysta i prowadzi delikatnie pod górę (skansen leży na wzgórzu).

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Można zwiedzać z psem przewodnikiem. Brak udogodnień dla osób niedowidzących. Osoba z dysfunkcją słuchu może skorzystać ze wsparcia tłumacza polskiego języka migowego, wymaga to jednak wcześniejszego uzgodnienia terminu zwiedzania.

Udogodnienia dla osób starszych
Brak udogodnień dla osób starszych. Pracownicy Grodziska są gotowi udzielić pomocy po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Zarówno do pawilonu, jak i do skansenu można wchodzić z małymi dziećmi. W toalecie nie ma przewijaka. Podczas zwiedzania rodzice (opiekunowie) powinni towarzyszyć dzieciom. Brak strefy samodzielnej zabawy dla dzieci.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W najbliższej okolicy nie ma punktów gastronomicznych.

 

ODDZIAŁ W GNIEWIE, ul. Zamkowa 2, 83-140 Gniew

Otoczenie i wejście do budynku
Siedzibą Oddziału w Gniewie jest Dom Bramny, będący częścią zespołu zamkowego. Tam kupuje się bilety na zwiedzanie. Budynek znajduje się przy wjeździe od strony miasta. Nawierzchnia wokół Domu Bramnego jest zróżnicowana, częściowo wykonana z równej kostki, a miejscami z nierównych kamieni. Do wejścia prowadzi łagodny zjazd, ale przed samymi drzwiami są dwa stopnie schodów.
Wystawa stała znajduje się w zamku. Jest podzielona na dwie części: zamkową piwnicę oraz salę na piętrze. Do obu pomieszczeń wchodzi się od strony dziedzińca. Nawierzchnia wokół jest zróżnicowana i miejscami nierówna. Przed wejściem do przestrzeni wystawowej trzeba pokonać kilka stopni schodów.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Na wzgórzu zamkowym są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Toalety
W Domu Bramnym nie ma toalety dla gości. Zwiedzający mogą skorzystać z toalet na zamku.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Wejście do Domu Bramnego może być trudne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, ze względu na dwa stopnie schodów przed drzwiami i brak podjazdu czy innych sprzętów ułatwiających poruszanie się. We wnętrzu nie ma progów. Przestrzeń wystawowa jest urządzona na piętrze. W budynku nie ma windy, na piętro trzeba wejść schodami. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim praktycznie nie mają dostępu do wystaw.
Wejście na wystawę stałą w zamku jest niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Podstawową barierą architektoniczną są wysokie schody, zarówno w dół, do części piwnicznej, jak i w górę, do sali na piętrze. Brak urządzeń, które ułatwiałyby poruszanie się.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Można zwiedzać z psem przewodnikiem. Brak udogodnień dla osób niedowidzących. Osoba z dysfunkcją słuchu może skorzystać ze wsparcia tłumacza polskiego języka migowego, wymaga to jednak wcześniejszego uzgodnienia terminu zwiedzania.

Udogodnienia dla osób starszych
W Domu Bramnym są ławeczki i krzesła, na których można odpocząć.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Ze względu na schody i brak windy odradzamy zwiedzanie z wózkiem. Poza tym w Domu Bramnym nie ma toalety dla gości.

Gastronomia
Na wzgórzu zamkowym jest restauracja hotelowa. Sezonowo są też dostępne małe punkty gastronomiczne na wolnym powietrzu.

Прокрутити вгору

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.