XX SESJA POMORZOZNAWCZA ZA LATA 2014-2015

18-20 listopada 2015 roku

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, we współpracy z Muzeum Zamkowym w Malborku, Muzeum w Lęborku, Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach, Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim, Instytutem Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Stowarzyszeniem Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku oraz Pracownią Archeologiczno-Konserwatorską Renata Wiloch – Kozłowska w Gdańsku organizuje w dniach 18-20 listopada 2015 roku jubileuszową XX Sesję Pomorzoznawczą za lata 2014-2015.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął Marszałek Województwa Pomorskiego Pan Mieczysław Struk.
Jubileuszowe spotkanie w ramach XX Sesji Pomorzoznawczej będzie swoistym hołdem dla osoby Leona Jana Łuki, z którego inicjatywy w 1973 roku odbyło się pierwsze zebranie archeologów Pomorza. To właśnie za sprawą ówczesnego Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku powstała ta naukowa platforma służąca upowszechnianiu wiedzy archeologicznej. W dotychczasowej historii tych spotkań Gdańsk był organizatorem i gospodarzem sześciu sesji.
Podczas obecnie przygotowywanej sesji, przykładem poprzednich, zostaną przedstawione referaty oraz komunikaty z badań terenowych (systematycznych, ratowniczych, sondażowych) w obrębie aglomeracji miejskich, jak również prac wykopaliskowych prowadzonych na trasach autostrad, obwodnic miast oraz badań na inwestycjach liniowych na Pomorzu.
Do uczestnictwa w sesji zapraszamy zarówno archeologów prowadzących badania wykopaliskowe na terenie Pomorza jak również wszystkich zainteresowanych tematyką archeologii Pomorza.
W miarę możliwości czasowych Organizatorzy dopuszczają prezentację wyników badań z tych stanowisk, gdzie prace terenowe były zakończone w końcu 2013 roku i nie były przedstawiane na szczecińskiej konferencji.
Przewiduje się, że czas przedstawienia referatu nie może przekroczyć 30 min., natomiast komunikatu 15 min. Do 30 min. przedłuża się czas przedstawienia komunikatu prezentującego wieloletnie badania na omawianym stanowisku wraz z ich podsumowaniem. W przypadku zgłoszenia dużej ilości wystąpień ich czas może ulec skróceniu. Wystąpienia będą prezentowane w dwóch blokach chronologiczno-kulturowych: pierwszy od epoki kamienia do okresu rzymskiego, drugi od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych.
Przewiduje się również możliwość prezentacji posterów. Materiały przygotowane w tej formie będą mogły być przekazywane później do druku na prawach komunikatu.
Konferencja odbywać się będzie w budynku Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ul. Mariackiej 25/26. Szczegółowy program sesji zostanie wysłany wyłącznie tym osobom, które do dnia 15 października 2015 r., nadeślą wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa (w załączeniu).
W sesji będą mogły wziąć udział wyłącznie te osoby, które znajdą się na liście uczestników. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zamknięcia zapisów przed ustalonym terminem. Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do przeniesienia sesji w miejsce inne niż siedziba Muzeum.
Wszystkie materiały z sesji zostaną wydrukowane. Organizatorzy proszą o dostarczenie tekstu oraz ilustracji na płycie CD. Termin oddawania prac upływa 31 maja 2016 roku. Nie przysłanie artykułu oraz brak kontaktu referenta w w/w terminie z redakcją będzie traktowany, jako rezygnacja z publikacji.
Koszt uczestnictwa w sesji wynosi 90 zł. Dla seniorów, doktorantów i studentów archeologii przewidziano opłatę w wysokości 50 zł. Wpłaty prosimy przekazywać na konto Muzeum Archeologicznego w Gdańsku: BZ WBK SA I O/Gdańsk 74 1090 1098 0000 0001 2147 1440, z dopiskiem: XX Sesja Pomorzoznawcza, imię i nazwisko oraz nazwa i adres zakładu pracy lub zamieszkania, w terminie do 15 października 2015 roku. Osoby chcące otrzymać fakturę prosimy o podaniu numeru NIP zakładu pracy.
Brak wpłaty w w/w terminie spowoduje skreślenie z listy uczestników.
Pierwszego i drugiego dnia sesji, w godzinach wieczornych, przewiduje się organizację spotkania towarzyskiego.
Organizatorzy nie zwracają uczestnikom sesji kosztów dojazdu, pobytu i noclegów, nie dokonują też rezerwacji miejsc hotelowych.

 

Dyrektor Muzeum Archeologicznego
w Gdańsku

Ewa Trawicka

 

Pliki do pobrania: 

PROGRAM KONFERENCJI

WYTYCZNE DLA AUTORÓW

 

 

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Прокрутити вгору

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.