Początki Gdańska – konferencja naukowa

Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku oraz Muzeum Gdańska zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej “Początki Gdańska”.

Konferencja odbędzie się 10-11 października 2024 roku w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku.

Chętnych do wzięcia czynnego udziału w konferencji prosimy o wypełnienie i odesłanie najpóźniej do 24 czerwca 2024 r. załączonej karty zgłoszenia udziału oraz abstraktu wystąpienia. Pobierz kartę zgłoszenia: dokument w formacie PDF / dokument w formacie DOCX.

Zgłoszenia prosimy przesyłać wyłącznie na adres poczty elektronicznej konferencji: konferencja@muzeumgdansk.pl.

Celem konferencji jest próba podsumowania stanu wiedzy i nowego spojrzenia na początki i rozwój wczesnośredniowiecznego Gdańska w X-XII wieku. Dotychczasowe opracowania syntetyczne przedstawiają to zagadnienie ciągle z perspektywy rezultatów badań milenijnych oraz prac archeologicznych prowadzonych w latach 60-tych i 80-tych XX wieku przez Stację Archeologiczną PAN w Gdańsku.

W mijających trzech dekadach byliśmy świadkami intensyfikacji prac wykopaliskowych, głównie o charakterze ratowniczym, prowadzonych przez różne podmioty, które podważyły dużą część wcześniejszych ustaleń dotyczących przed wszystkim chronologii rozwoju ośrodka gdańskiego. Znaczny postęp badań archeologicznych i szereg nowych cząstkowych ustaleń nie znalazły jak dotychczas odzwierciedlenia w literaturze naukowej. Podobna sytuacja dotyczy próby szerszego spojrzenia na przeszłość Gdańska i Pomorza Wschodniego we wczesnym średniowieczu. Nie powstała żadna propozycja nowej syntezy archeologicznej kształtowania się struktur terytorialno-osadniczych w tej części Pomorza Wschodniego przed X wiekiem, ani też odnosząca się do przełomowego okresu jakim było włączenie tych obszarów w orbitę zainteresowań tworzącego się państwa piastowskiego. Największym jednak problemem pozostaje brak publikacji wyników badań o charakterze analityczno-źródłowym.

Przewidujemy następujące formy wystąpień: referaty – maksymalny czas wystąpień do 25 min oraz komunikaty – maksymalny czas wystąpień do 15 min. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania wyboru zgłoszonych wystąpień. Materiały z konferencji zostaną opublikowane w 2025 roku.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży i zakwaterowania Uczestników konferencji, nie przewidują opłat konferencyjnych dla autorów wystąpień.

Dodatkowe informacje wraz ze szczegółowym programem, czasem wystąpień, będą przesyłane w kolejnych komunikatach.

Z wyrazami szacunku w imieniu Organizatorów:

  • dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. uczelni (Wydział Historyczny UG)
  • dr hab. Marcin Wąs, prof. uczelni (Instytut Archeologii UG)
  • Ewa Trawicka (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku)
  • dr hab. Waldemar Ossowski, prof. uczelni (Muzeum Gdańska)

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Прокрутити вгору

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.