Музейне видавництво

PUBLIKACJE MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

I Pomorska Sesja Sprawozdawcza, red. M. Fudziński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2016, ss. 196, PL ISBN 978-83-85824-73-2
II i III Pomorska Sesja Sprawozdawcza, red. M. Fudziński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk-Łódź 2018, ss. 266, PL ISBN 978-83-85824-81-7
IV i V Pomorska Sesja Sprawozdawcza za lata 2016 i 2018, red. P. Fudziński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2020, ss. 263. PL ISBN 978-83-956473-4-5
XIII Sesja Pomorzoznawcza I. Od epoki kamienia do okresu rzymskiego, red. M. Fudziński, H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2003, ss. 354. ISBN 83-85824-07-3/I
XIII Sesja Pomorzoznawcza II. Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. H. Paner, M. Fudziński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2003, ss. 436. ISBN 83-85824-07-3/II
XIV Sesja Pomorzoznawcza I. Od epoki kamienia do okresu rzymskiego, red. M. Fudziński, H. Paner,  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2005, ss. 521. ISBN 83-85824-27-8/I
XIV Sesja Pomorzoznawcza II. Od wczesnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. H. Paner, M. Fudziński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2005, ss. 439. ISBN 83-85824-27-8/II
XVII Sesja Pomorzoznawcza I. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza, red. M. Fudziński, H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2011, ss. 687. ISBN 978-83-85824-54-1/I
XVII Sesja Pomorzoznawcza II. 
Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. H. Paner, M. Fudziński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2013, ss. 639. ISBN 978-83-85824-54-1/II
XX Sesja Pomorzoznawcza, red. E. Trawicka, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2018, ss. 513. ISBN 978-83-85824-79-4

A
African Reports vol. 1, eds: H. Paner, Gdańsk Archaeological Museum, Gdańsk 1998, ss. 151. ISBN 83-85824-85-5
African Reports vol. 2, eds: H. Paner, Gdańsk Archaeological Museum, Gdańsk 2003, ss. 194. ISSN 1731-6146, ISBN 978-83-85824-57-2
African Reports vol. 3, eds: H. Paner, S. Jakobielski, Gdańsk Archaeological Museum, Gdańsk 2005, ss. 302. ISSN 1731-6146
African Reports vol. 4, eds: H. Paner, S. Jakobielski, Gdańsk Archaeological Museum, Gdańsk 2005, ss. 218. ISSN 1731-6146 3
African Reports vol. 5, eds: H. Paner, S. Jakobielski, Gdańsk Archaeological Museum, Gdańsk 2007, ss. 128. ISSN 1731-6146
African Reports vol. 6, eds: H. Paner, S. Jakobielski, Gdańsk Archaeological Museum and Heritage Protection Fund, Gdańsk 2010, ss. 229. ISSN 1731-6146
African Reports vol. 7, eds: H. Paner, S. Jakobielski, Gdańsk Archaeological Museum and Heritage Protection Fund, Gdańsk 2010, ss. 215. ISSN 1731-6146
African Reports vol. 8, eds: H. Paner, S. Jakobielski, Gdańsk Archaeological Museum and Heritage Protection Fund, Gdańsk 2016, ss. 156. ISSN 1731-6146
African Reports vol. 9, eds: H. Paner, S. Jakobielski, Monograph Series 1, Funerary Traditions in Nubian Early Makuria, Mahmoud El-Tayeb, Gdańsk Archaeological Museum and Heritage Protection Fund with collaboration of the Polish Centre of Mediterranean Archaeology of Warsaw University, Gdańsk 2012, ss. 116. ISSN 1731-6146, ISBN 978-83-85824-57-2
African Reports vol. 10, eds: H. Paner and S. Jakobielski, Volume editor: B. Żurawski, Monograph Series 2, St. Raphael Church I,at Banganarti, mid-sixth to mid-eleventh century. An introduction to the site and the epoch, Bogdan Żurawski, Gdańsk Archaeological Museum with collaboration of the Institute of Mediterranean and Oriental Cultures. Polish Academy of Sciences, Gdańsk 2012, ss. 437. ISSN 1731-6146, ISBN 978-83-85824-56-5
African Reports vol. 11, eds: H. Paner, S. Jakobielski, Gdańsk Archaeological Museum and Heritage Protection Fund, Gdańsk 2014, ss. 124. ISSN 1731-6146
African Reports vol. 12, eds: H. Paner, S. Jakobielski, Gdańsk Archaeological Museum and Heritage Protection Fund, Gdańsk 2023, ss. 192. ISSN 1731-6146
Aktualne problemy epoki kamienia na Pomorzu, red. M. Fudziński, H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2009, ss. 378. PL ISBN 978-83-85824-43-5
Aktualne problemy kultury łużyckiej na Pomorzu, red. M. Fudziński, H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2007, ss. 224. ISBN 978-83-85824-34-3, ISBN: 83-85824-34-0
Aktualne problemy kultury pomorskiej, red. M. Fudziński, H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2005, ss. 413. ISBN 83-85824-24-3
Archeologia Gdańska I, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2009, ss. 271. ISBN 83-85824-29-4 wydanie drugie poprawione
Archeologia Gdańska II, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2007, ss. 191. PL ISSN 1896-6756
Archeologia Gdańska III, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2007, ss. 141. PL ISSN 1896-6756
Archeologia Gdańska IV, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2010, ss. 274. PL ISSN 1896-6756
Archeologia Gdańska V, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2013, ss. 442. PL ISSN 1896-6756
Archeologia Gdańska VI, Monografia 1. Moneta w dawnym Gdańsku. Badania archeologiczne w latach 1997-2009, Borys Paszkiewicz, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2013, ss. 417. PL ISSN 2300-7001 | POBIERZ PDF
Archeologia Gdańska VII, „Lastadia – najstarsza stocznia Gdańska w świetle badań archeologicznych”, red. B. Kościński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2020, ss. 768. PL ISSN 1896-6756
Archeologia Gdańska VIII, red. B. Kościński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2021, ss. 469. PL ISSN 1896-6756
Archeologia Gdańska IX, „Zza miedzy i zza morza” – kuchnia i stół gdański w świetle badań archeologicznych południowej fosy Głównego Miasta”, red. B. Kościński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2023. PL ISSN 1896-6756
Archeologia Miast Pomorza w kontekście Ziem Polskich, red. G. Nawrolska, E. Trawicka, H. Paner, J. Piekalski, Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2016, ss. 288. PL ISBN 978-83-85824-78-7
Archeologiczne świadectwa kultu maryjnego w średniowiecznym Gdańsku. Katalog skrócony wystawy, red. E. Trawicka, B. Ceynowa, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2013, ss. 43 | POBIERZ PDF
Archeologinė avalynė XII–XVIII amžiuje. Archaeological Footwear in the 12th-18th, Lietuvos nacionalinis muziejus, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Vilnius 2020, 192 p. ISBN 978-609-478-039-4
Archiwum Pamięci Archeologii Pomorza, zeszyt 1, Leon Jan Łuka, red. K. Godon, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2018, ss. 240, ISBN 978-83-85824-89-3
Archiwum Pamięci Archeologii Pomorza, zeszyt 2, Józef Kostrzewski, red. K. Godon, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2020, ss. 276. PL ISBN 978-83-956473-6-9
Athiopien und seine Nachbarn = Ethiopia and its neighborurs. 3. wissenschaftliche Tagung des Orbis Aethiopicus, The Archaeological Museum in Gdańsk, Gdańsk 1997, ss. 135. ISBN 83-85824-90-1

B
Był sobie łowca. Opowieść o ludziach epoki lodowcowej, Andrzej Wędzik, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – Oddział Grodzisko w Sopocie, Gdańsk 2019, ss. 102. PL ISBN 978-83-85824-98-5

C
Castrum Bene 5/1996. Castle and Church, The Archaeological Museum in Gdańsk, Gdańsk 2004, second edition, ss. 238. ISBN 83-85824-45-6
Chmielno. Zespół osadniczy we wczesnym średniowieczu w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych, red. Z. Ratajczyk, E. Trawicka, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2017, ss. 194. ISBN 978-83-85824-84-8
Ciepłe. Elitarna nekropola wczesnośredniowieczna na Pomorzu Wschodnim, red. S. Wadyl, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2019, ss. 672. PL ISBN 978-83-85824-99-2 | POBIERZ PDF
Cmentarzysko Chłapowo 2. Cmentarzysko fazy wielowiejskiej kultury pomorskiej, Mirosław Pietrzak, Janusz Tadeusz Podgórski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2005, ss. 85. PL ISBN 83-85824-17-0
Cmentarzysko grupy wielkowiejskiej we Władysławowie-Chłapowie pow. Puck, Piotr Fudziński, Lidia Cymek, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2005, ss. 102. ISBN 83-85824-23-5
Cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej w Siemirowicach, gm. Cewice, stanowisko 1, na tle współczesnego osadnictwa Wysoczyzny Siemirowickiej, Aleksandra Bukowska-Szymańska (Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae tom IX), Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2023, ss. 182. ISBN 978-83-962432-7-0
Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Rątach, gmina Somonino, Mirosław Fudziński, Judyta Gładykowska-Rzeczycka, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2000, ss. 154. ISBN 83-85824-11-1
Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Rębie, gmina Przodkowo, Mirosław Fudziński, Franciszek Rożnowski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2002, ss. 211. PL ISBN 83-85824-41-3
Cmentarzysko ludności kultury pomorskiej w Zaworach, gmina Chmielno. Studium archeologiczno-antropologiczne, Mirosław Fudziński, Franciszek Rożnowski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1997, ss. 128. ISBN 83-85824-55-3

D
Dawne garncarstwo, Jerzy Kamrowski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1997, ss. 25. ISBN 83-85824-30-8
Dawne kowalstwo, Marian Kochanowski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1994, ss. 22. ISBN 83-85824-25-1
Dawne łowiectwo, Henryk Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1994, ss. 39. ISBN 83-85824-15-4
Dawne młynarstwo, Marian Kochanowski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2005, ss. 29. ISBN 83-85824-25-1
Dawne szewstwo, Henryk Wiklak, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1995, ss. 27. ISBN 83-85824-35-9
Dawne tkactwo, Jerzy Kamrowski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1994, ss. 21. ISBN 83-85824-30-8
Dawne złotnictwo, Jerzy Kamrowski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2005, ss. 25. ISBN 83-85824-12-X
Dendrochronologia obiektów zabytkowych w Polsce, Tomasz Ważny, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2001, ss. 137. ISBN 83-85824-31-6
Dwa cmentarzyska ludności kultury pomorskiej w Borucinie, gm. Stężyca. Studium archeologiczno-antropologiczne, Mirosław Fudziński, Piotr Fudziński, Lidia Cymek, Franciszek Rożnowski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2022, ss. 135. ISBN 978-83-962432-2-5

E
Eidolon. Kultura archaiczna w zwierciadle wyobrażeń, słów i rzeczy, red. H. van den Boom, A. P. Kowalski, M. Kwapiński, Materiały z konferencji – Gdańsk 7-8 maja 1999, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2000, ss. 244. ISBN 83-85824-21-9
Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Pomorzu. Z najnowszych badań i odkryć, red. M. Fudziński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku, Gdańsk 2015, ss. 128. PL ISBN 978-83-85824-63-3
Estetyka w archeologii, red. B. Gediga, A. P. Kowalski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2003, ss. 78. ISBN 83-919214-1-7
Estetyka w archeologii kopie i naśladownictwa, Marian Kwapiński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2006, ss. 149. PL ISBN 83-85824-32-4
Estetyka w archeologii. Obrazowanie w pradziejach i starożytności, red. D. Minta-Tworzowska, Polska Akademia Nauk, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2018, ss. 364. ISBN 978-83-85824-88-6
Ethiopia and its Neighbours. The 3rd Academic Conference of Orbis Aethiopicus, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku and Orbis Aethiopicus, Frankfurt 1998, ss. 136. ISBN 83-85834-90-1

F

G
Galopem przez wieki. 40 000 lat wspólnej historii człowieka i konia, katalog skrócony, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2019, ss. 71. PL ISBN 978-83-85824-97-8
Gdańsk na pielgrzymkowych szlakach średniowiecznej Europy, Henryk Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2016, ss. 590. ISBN 978-83-85824-69-5 | POBIERZ PDF
Gdańsk średniowieczny w świetle najnowszych badań archeologicznych i historycznych. Materiały z konferencji zorganizowanej z okazji tysiąclecia Gdańska (997-1997), Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998, ss. 229. ISBN 83-85824-80-4
Gdańsk w Europie Europa w Gdańsku. Kontakty handlowe i kulturowe Gdańska w XVI wieku w świetle wykopalisk archeologicznych. Katalog wystawy, red. E. Trawicka, B. Ceynowa, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2011, ss. 55 | POBIERZ PDF
Gry planszowe – świadectwo cywilizacji, red. K. Godon, A.I. Wojciechowska, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2016, ss. 120. ISBN 978-83-85824-72-5
Gniew w świetle badań archeologicznych
, Elżbieta Choińska-Bochdan, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1994, ss. 38. ISBN 83-85824-20-0
Gnieżdżewo, stanowiska 1 i 4. Osady z przełomu epok brązu i żelaza na Pomorzu Wschodnim, Paweł Dziechciarz, Ocalone Dziedzictwo Archeologiczne MINIATURY, tom 3, Profil-Archeo, Wydział  Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Pękowice-Warszawa-Gdańsk 2018, ss. 168., ISBN 978-83-952339-1-3, ISBN 978-83-61376-90-3, ISBN 978-83-85824-93-0, ISSN 2353-2319


H
Hortus Imaginum. Studia historyczne dedykowane pamięci profesora Stanisława Mielczarskiego, red. A. Paner, A. Kłonczyński, K. M. Kowalski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2005, ss. 276. ISBN 83-85824-19-7, ISBN 83-7326-319-5

I
Igraszki z historią, czyli średniowiecze na wesoło. Zeszyt zabaw historycznych dla klasy V, Anna Paner, Jan Iluk, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1999, ss. 72. ISBN 83-85824-95-2
Igraszki z historią, czyli starożytność na wesoło. Gry i zabawy dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, Anna Paner, Jan Iluk, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1998, ss. 62. ISBN 83-85824-75-8
Igraszki z historią, czyli średniowiecze na wesoło. Gry i zabawy dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, Anna Paner, Jan Iluk, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1998, ss. 57. ISBN 83-85824-95-2
Investigation into amber. Proceedings of the International Interdisciplinary Symposium: Baltic Amber and Other Fossil Resins, red. B. Kosmowska-Ceranowicz, H. Paner, The Archaeological Museum in Gdańsk, Museum of the Earth, Polish Academy of Sciences, Gdańsk 1999, ss. 288. ISBN 83-85824-01-4

J
Jatki mięsne w Gdańsku od XIV do XX wieku, red. A. Pudło, W. Ossowski, E. Trawicka, “Res Gedanenses. Studia i materiały Muzeum Gdańska”, t. XVI, wyd. Muzeum Gdańska, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2018, ss. 674. ISBN 978-83-61077-62-6, ISBN 978-83-85824-91-6 | POBIERZ PDF

K
Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia, publikacja towarzysząca wystawie czasowej, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Egmont, Gdańsk 2015, ss. 65. ISBN 978-08-38582-46-6
Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia, publikacja towarzysząca wystawie czasowej, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Egmont, wyd. V, Gdańsk 2021, ss. 106. ISBN 978-08-38582-46-6
Kamienie szwedzkie w kulturze i sztuce Pomorza, Danuta Król, Piotr Paweł Woźniak, Leszek Zakrzewski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2004, ss.74. B5, ISBN 83-8524-09-X
Kamienica Szlachecka. Cmentarzysko kultury wielbarskiej na Pojezierzu Kaszubskim, Małgorzata Tuszyńska, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2020, ss. 299. PL ISBN 978-83-956473-5-2
KAWA CZY HERBATA? Archeologiczne świadectwa konsumpcji napojów w dawnym Gdańsku, red. B. Ceynowa, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Gdańsk 2020, ss. 172. ISBN 978-83-85824-96-1 | POBIERZ PDF
Każdy krok zostawia ślad. Obuwie historyczne ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Katalog, red. B.Ceynowa, E. Trawicka, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2016, ss. 156, ISBN 978-83-85824-71-8 | POBIERZ PDF
Każdy krok zostawia ślad. Obuwie historyczne ze zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Katalog skrócony, red. B. Ceynowa, E. Trawicka, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2016, ss. 56 | POBIERZ PDF
Kocie Opowieści. Przewodnik po Grodzisku w Sopocie dla dzieci, Barbara Kosińska, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – Oddział Grodzisko w Sopocie, Gdańsk 2021, ss. 20. PL ISBN 978-83-956473-8-3
Korpus kanop pomorskich. Część I – Pomorze, Marian Kwapiński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1999, ss.415, ISBN 83-85824-06-5
Korpus kanop pomorskich. Część II – Polska Środkowa i Południowo-Zachodnia, Aleksander Kwapiński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2007, ss. 229. ISBN 83-85824-39-1
Kontakty ponadregionalne kultury wielbarskiej. Przemiany kulturowe w okresie wpływów rzymskich na Pomorzu, red. M. Fudziński, H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2015, ss. 368, PL ISBN 978-83-85824-62-6
Kronika bardzo piękna o Janie Žižce, dworzaninie króla Wacława, tłumaczenie i komentarz: Anna Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Fundacja Ochrony Zabytków, Gdańsk 2000, ss. 87. ISBN 83-85824-16-2
Kształtowanie przestrzeni miejskiej Głównego Miasta w Gdańsku do początku XV wieku, Zofia Maciakowska (Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae tom III), Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2011, ss. 160. PL ISBN 978-83-85824-51-0
Kultura funeralna nowożytnego Gdańska w świetle wykopalisk archeologicznych. Katalog wystawy, red. E. Trawicka, A. Drążkowska, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2010, ss.39 | POBIERZ PDF

L
Ludność średniowiecznego Bytowa w świetle badań antropologicznych, Franciszek Rożnowski, Lidia Cymek, Jarosław Rożnowski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2009, ss. 171. ISBN 83-85824-44-8

M
Miała strój bogaty, malowany w różne światy, Karolina Czonstke-Świątkowska, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku | Odział Grodzisko w Sopocie, Gdańsk 2022, ss. 216. ISBN 978-83-962432-6-3
Miała strój bogaty, malowany w różne światy, Karolina Czonstke-Świątkowska, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku | Odział Grodzisko w Sopocie, Gdańsk 2024, wydanie III, ss. 216. ISBN 978-83-962432-6-3
Między kulturą łużycką a pomorską. Przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza
, red. M. Fudziński, H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2010, ss. 218. PL ISBN 978-83-85824-49-7
Między kulturą pomorską a oksywską. Przemiany kulturowe w okresie lateńskim, red. M. Fudziński, H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2011, ss. 267. ISBN 978-83-85824-53-4
Między Słupią a Wierzycą – cmentarzyska kultury pomorskiej z obszaru Kaszub i Kociewia, Piotr Fudziński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2020, ss. 377. PL ISBN 978-83-956473-3-8
Mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego sprzed dwóch tysięcy lat, A. Pudło, Gmina Miejska Pruszcz Gdański, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Pruszcz Gdański-Gdańsk 2021, ss. 70. PL ISBN 978-83-956473-7-6
Mieszkańcy średniowiecznego Gdańska w świetle wyników badań antropologicznych, Aleksandra Pudło (Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae, tom V), Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2016, ss. 124. PL ISBN 978-83-85824-77-0
 

N
Na szlaku Gotów czyli tajemnice kamiennych kręgów (I-III wiek n.e.). Materiały konferencji poświęconej badaniom i zagospodarowaniu cmentarzyska kurhanowego w Węsiorach 4-5 kwietnia 1997, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Urząd Gminy w Sulęczynie, Gdańsk 1997, ss. 46. ISBN 83-85824-60-X
Nowe materiały i interpretacje, stan dyskusji na temat kultury wielbarskiej, red. M. Fudziński, H. Paner,  Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2007, ss. 749. ISBN 83-85824-22-2
Nowe materiały kultury łużyckiej i pomorskiej z Pomorza, red. M. Fudziński, H. Paner, S. Czopek, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2009, ss. 198. PL ISBN 978-83-85824-47-3
Nowinka Site 1, The cemetery from the Late Migration Period in the northern, Bartosz Kontny, Jerzy Okulicz-Kozaryn, Mirosław Pietrzak, Instytut Archeologii Uniwersytet Warszawski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk-Warszawa 2011, ss. 296. ISBN 978-83-85824-52-7
Nowożytne ossuaria z klasztoru dominikańskiego w Gdańsku. Wyniki badań interdyscyplinarnych (Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae, tom VI), pod redakcją Aleksandry Pudło i Macieja Henneberga, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2017, ss. 296. ISBN 978-83-85824-87-9

O
Obrońcom Poczty Polskiej w Gdańsku, red. H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1992, ss. 97.
Odry, Leśno, Węsiory. Święte miejsca Gotów. Mity i rzeczywistość. Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2017, ss. 122. PL ISBN 978-83-85824-83-1
Ostrów Lednicki – kulturowe dziedzictwo Europy, red. K. Godon, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2018, ss. 133, ISBN 978-83-85824-92-3
Ośrodek starożytnego brązownictwa pomorskiego we wczesnej epoce żelaza w Juszkowie, Piotr Fudziński, Katarzyna Ślusarska, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2017, ss. 276. ISBN 978-83-85824-82-4 | POBIERZ PDF

P
Planigrafia materiału zabytkowego z osady podgrodowej wczesnośredniowiecznego Gdańska (stanowisko 1), Romana Barnycz-Gupieniec, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2005, ss. 284. ISBN 83-85824-22-7
Początki chrześcijaństwa na Pomorzu Gdańskim w X-XIII wieku. Katalog wystawy, Elżbieta Choińska-Bochdan, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1989, ss. 36.
Pomorania Antiqua XV, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1993, ss. 348. PL ISSN 0556-0691
Pomorania Antiqua XVI, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1995, ss. 356. PL ISSN 0556-0691
Pomorania Antiqua XVII, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1998, ss. 376. PL ISSN 0556-0691
Pomorania Antiqua XVIII, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2001, ss. 468. PL ISSN 0556-0691
Pomorania Antiqua XIX, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2003, ss. 284. PL ISSN 0556-0691
Pomorania Antiqua XX, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2005, ss. 450. PL ISSN 0556-0691
Pomorania Antiqua XXI, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2006, ss. 544. PL ISSN 0556-0691
Pomorania Antiqua XXII, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2009, ss. 300. PL ISSN 0556-0691
Pomorania Antiqua XXIII, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2010, ss. 299. PL ISSN 0556-0691
Pomorania Antiqua XXIV, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2015, ss. 580, PL ISSN 0556-0691
Pomorania Antiqua XXV, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2016, 
ss. 286, PL ISSN 0556-0691
Pomorania Antiqua XXVI, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2017, ss. 240, PL ISSN 0556-0691
Pomorania Antiqua XXVII, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku Gdańsk 2018, ss. 312, PL ISSN 0556-0691
Pomorania Antiqua XXVIII, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2019, ss. 269, PL ISSN 0556-0691
Pomorania Antiqua XXIX, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2020, ss. 422, PL ISSN 0556-0691
Pomorania Antiqua XXX, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2021, ss. 254. PL ISSN 0556-0691
Pomorania Antiqua XXXI, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2022, ss. 204. PL ISSN 0556-0691
Pomorania Antiqua XXXII, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2023, ss. 176. PL ISSN 0556-0691
Pomorze we wczesnym średniowieczu w świetle źródeł archeologicznych. Historia, stan aktualny i potrzeby badań, red. H. Paner, M. Fudziński i W. Świętosławski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2014, ss. 239. ISBN 978-83-85824-61-9
Pomorze Wschodnie w okresie rządów księcia polskiego Władysława Łokietka w latach 1306-1309, Błażej Śliwiński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2003, ss. 608. ISBN 83-85824-08-1
Pradoliny pomorskich rzek. Kontakty kulturowe i handlowe społeczeństw w pradziejach i wczesnym średniowieczu, red. M. Fudziński, W. Świętosławski, W. Chudziak, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2017, ss. 389. PL ISBN 978-83-85824-76-3
Prawobrzeżne Dolne Powiśle we wczesnej epoce żelaza. Akulturacja – Infiltracja – Transformacja, Zbigniew Bukowski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2020, ss. 526. ISBN 978-83-956473-0-7
Preservation of the industrial heritage – Gdańsk outlook. Internationl Seminar – European Workshop May 11-14 1993 Gdańsk, Poland, Technical University of Gdańsk, The Archaeological Museum in Gdańsk, Gdańsk 1993, ss. 210. ISSN 0373-8671
Pruszcz Gdański, stanowisko 5. Cmentarzysko z późnego okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów, Mirosław Pietrzak, Lidia Cymek, Franciszek Rożnowski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 2015, ss. 184, PL ISBN 978-83-85824-66-4

R
Rzemieślnicy czy artyści? Ozdoby kobiece z Pomorza u schyłku starożytności. Katalog skrócony wystawy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2016, ss. 56. PL ISBN 978-83-85824-68-8 | POBIERZ PDF

S
Schorzenia ludności prahistorycznej na ziemiach polskich, Judyta Gładykowska-Rzeczycka, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1989 ss. 52.
Sopot w zamierzchłej przeszłości. Grodzisko wczesnośredniowieczne, Aleksandra Szymańska-Bukowska, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2010, ss. 112. PL ISBN 978-83-85824-48-0
Sopot w zamierzchłej przeszłości. Grodzisko wczesnośredniowieczne, Aleksandra Szymańska-Bukowska, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2020, ss. 110. ISBN 978-83-85824-48-0, wyd. II
Spichlerz Błękitny Baranek. Katalog wystawy, red. B. Ceynowa, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk  2021., ss. 590, PL ISBN 978-83-962432-0-1
Stan badań archeologicznych miast w Polsce, red. H. Panera, M. Fudzińskiego i Z. Borcowskiego, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2009, ss. 480. PL ISBN 978-83-85824-46-6
Szpitalnicy św. Jana na Ziemi Starogardzkiej, red. H. Paner, J. Stachulski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Zarząd Miejski Starogardu Gdańskiego, Starogard Gdański, 2001, ss. 197. ISBN 83-85824-26-X

Ś
Środowisko dominikanów kontraty pruskiej od XIII do połowy XVI wieku, Rafał Kubicki Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2007, ss. 261. ISBN 83-85824-38-3
Średniowieczne i nowożytne plomby tekstylne z wykopalisk w Gdańsku, Acta Archaeologica Lodziensia Nr 50/2, Maria Karolina Kocińska, Jerzy Maik, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Łódź 2004, ss. 72. ISSN 0065-0986
Średniowieczne świadectwa kultu Maryjnego. Pamiątki pielgrzymie w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, Henryk Paner (Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae tom IV), Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2013, ss. 319. PL ISBN 978-83-85824-58-9
Świadomość mityczna wobec śmierci. Kanopy pomorskie, Marian Kwapiński, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2020, ss. 328. ISBN 978-83-85824-74-9, ISBN 978-83-7453-721-6

T
Tajemnice gdańskiego Zamczyska. Wyniki badań archeologicznych przy ul. Sukienniczej, red. M. K. Kocińska, A. Rembisz-Lubiejewska, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2022, ss. 88. ISBN 978-83-962432-4-9
Tczewski skarb monet srebrnych z początku XVIII w
., Ewa Kazimierczak, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1990, ss. 92.
The Gdańsk Archaeological Museum Expedition. Ten Years in the Sudan,  Elżbieta Kołosowska, Henryk Paner, Gdańsk Archaeological Museum, Gdańsk 2005, ss. 84. ISBN 83-85824-18-9 | POBIERZ PDF
The Baltic Sea – a Mediterranean of North Europe. In the Light of Archeological, Historical and Natural Science Research from Ancient to Early Medieval Times, ed. O. Felczak, Scientific Association of Polish Archaeologists Gdańsk Division and Gdańsk Archaeological Museum, Gdańsk 2015, ss. 144. ISBN 978-83-85824-67-1

U
Ulkowy. Cmentarzysko kultury wielbarskiej na Pomorzu Gdańskim (Badania na trasie autostrady A1 Gdańsk-Toruń), Małgorzata Tuszyńska, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2005, ss. 176. PL ISBN 83-85824-28-6
Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342-1792 i 1807-1814. Spisy, Joachim Zdrenka (Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae tom I), Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2008, ss. 270. ISBN 83-85824-37-5
Urzędnicy miejscy Gdańska w latach 1342-1792 i 1807-1814. Biogramy, Joachim Zdrenka (Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae tom II), Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2008, ss. 407. ISBN 83-85824-37-5

W
W czym chodzili dawni gdańszczanie? Konserwacja skórzanych elementów obuwia i odzieży z badań archeologicznych prowadzonych w kwartale ulic Szeroka, Tandeta, Grobla II, Świętojańska w Gdańsku, w latach 2006-2008, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2022, ss. 72. PL ISBN 978-83-962432-5-6 | POBIERZ PDF
Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim w świetle badań nad dolną Wierzycą i Janką 
(Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniae, tom VIII), pod redakcją Olgierda Felczaka, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2020, ss. 342. PL ISBN 978-83-956473-2-1
Wielka wojna z Zakonem w latach 1409-1411
, Anna Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2004, ss. 22. ISBN 83-85824-70-7
Wierzenia przedchrześcijańskie na ziemiach polskich, red. M. Kwapiński, H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1993, ss. 170. ISBN 83-85824-00-6
Wydobyte z ziemi – tajemnice chmieleńskiego grodu. Wyniki badań archeologicznych, red. Z. Ratajczyk, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2018, ss. 66, PL ISBN 978-83-85824-86-2
Wyspa władców Ostrów Lednicki. Wystawa, Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2005, ss. 12.

Z
Z bursztynem przez tysiąclecia, Barbara Kosmowska-Ceranowicz, Elżbieta Choińska-Bochdan, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2003, ss. 160. ISBN 83-85824-02-2
Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu wschodnim, red. M. Fudziński, H. Paner, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2014 ss. 405. PL ISBN 978-83-85824-59-6
Z otchłani wieków Pomorza Gdańskiego. Zeszyt okazjonalny dla upamiętnienia Tysiąclecia Gdańska, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1998-1999, ss. 260. ISBN 83-85824-65-0
Zespół osadniczy z epoki kamienia – Rzucewo, gmina Puck, stanowisko 1 [w:] Fontes Commentationesque ad Res Gestas Gedani et Pomeraniæ, t. VII, red. D. Król, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk, 2018, ss. 255. ISBN 978-83-85824-94-7
Zdrowie i higiena w dawnym Gdańsku – katalog, red. E. Trawicka, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2020, ss. 84. ISBN 978-83-956473-1-4
Zielona Brama w Gdańsku, red. J. Pałubicki, Materiały z sesji z 12 maja 2003 w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 2004, ss. 220. ISBN 83-85824-14-6

Ż
Życie codzienne w starożytnej Grecji, Witold Dobrowolski, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Gdańsk 1994, ss. 24. ISBN 83-85824-05-7

Прокрутити вгору

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.