zIMG 5888 male

31 maja 2017 (środa), godz. 13.00
 
Dom Przyrodników, ul. Mariacka 25/26

W ramach finisażu wystawy czasowej „Ukraina przed wiekami” zapraszamy na spotkanie z jej autorem Radosławem Liwochem z Muzeum Archeologicznego w Krakowie, który wygłosi wykład pt. „Ostatni poganie, pierwsi chrześcijanie. Wczesne średniowiecze na zachodzie współczesnej Ukrainy”.
 
Ale ludzie na Rusi i w ziemi Iauan [Bizancjum] są zapewne bardzo pobożni,
gdyż robią na swych wrotach i na drzwiach swych domów
i na ścianach swych domów „znaki innowierców” [krzyże i ikony].
rabbi Eliezer ben Natan (ok. 1080-1150 r.)
 
Zapisane zaledwie półtora wieku po chrzcie księcia kijowskiego Włodzimierza słowa Eliezera ben Natana z Moguncji, w których przyrównuje on pod względem pobożności Rusinów do Bizantyjczyków, świadczą o stosunkowo szybkim przyswojeniu sobie przez wschodnich Słowian kultury chrześcijańskiej. Referent postara się przedstawić pokrótce – opierając się na źródłach pisanych i zabytkach archeologicznych – proces przejścia od wierzeń pogańskich do chrześcijaństwa w odmianie bizantyjskiej i nieco go wyprzedzającą zmianę ustroju politycznego z plemiennego na państwowy, które nastąpiły nad Dnieprem i Dniestrem ok. tysiąca lat temu. Omówi i pokaże drobne pamiątki osobistej prawosławnej pobożności z wczesnego średniowiecza (krzyżyki, ikonki oraz, co może zaskakiwać, lunule), a także ówczesną zachodnioruską architekturę sakralną. Jednak zacznie od rozważań na temat Światowida ze Zbrucza, który jest symbolem pogańskiej przeszłości Słowian oraz współczesnych ruchów rodzimowierczych, a przypuszczać można, że był niegdyś swego rodzaju traktatem mitologicznym i teologicznym – nieskuteczną odpowiedzią schyłkowego pogaństwa na napór ideologiczny chrystianizmu.
 
Po wykładzie zapraszamy na kuratorskie oprowadzanie.
 
Wstęp wolny

 

dzien dziecka 2017 2

3 czerwca 2017 (sobota), godz. 12.00-16.00
 
Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 63

Zapraszamy dzieci na pokazy i warsztaty, zachęcamy do udziału w turniejach.
Czeka na was garncarz i łowca z epoki kamienia. Nauczycie się lepić naczynia z gliny, rzucać oszczepem i strzelać z łuku. Dorosłym proponujemy zagranie z dziećmi w gry planszowe, również te dawne, i wspólne układanie puzzli. Na sopockim Grodzisku jak zwykle zapłonie ognisko, dając gościom możliwość posilenia się upieczonymi na nim kiełbaskami (kiełbaski przynosicie sami).

Grodzisko
12.00 - 16.00 ognisko dla zwiedzających (możliwość upieczenia kiełbasek zorganizowanych we własnym zakresie)
12.00 - 13.00 trening łuczniczy
13.00 - 13.30 turniej łuczniczy dla dzieci z nagrodami
14.30 - 16.00 pokazy i warsztaty garncarskie

Obozowisko z epoki kamienia
12.00 - 16.00 prezentacja narzędzi z epoki kamienia, warsztaty z obróbki krzemienia, nauka miotania oszczepem
14.00 - 14.30 turniej miotania oszczepem dla dzieci z nagrodami

Ponadto: gry i zabawy z nagrodami (m.in. przeciąganie liny w parach, gry planszowe, układanie puzzli), możliwość przymierzenia elementów pancerzy wojów.

Wstęp wolny

 

Gry wwwarcheo Gniew

30 maja 2017 – 20 października 2017
 
Muzeum w Gniewie, ul. Zamkowa 2

Obecnie obserwuje się renesans gier planszowych. Każdego roku wydawanych jest w samej tylko w Polsce kilkadziesiąt nowych tytułów. Organizowane są wielkie festiwale dla pasjonatów tej formy rozrywki. My swoją wystawą sięgamy w przeszłość prezentując historię rozwoju gier planszowych, by wszystkim zainteresowanym pokazać, że gry od zawsze towarzyszyły człowiekowi.
Dzięki naszej wystawie dowiesz się czy łowcy mamutów znali gry, jakie gry odkrywamy w egipskich piramidach, czy Grecy oprócz zawodów na olimpiadach mieli czas na gry, w jakie gry grali legioniści rzymscy, czy szachy były najpopularniejszą grą w średniowieczu. Wystawa ta jest próbą poszukania odpowiedzi na pytania: czy gry zawsze towarzyszą człowiekowi, jeśli tak to jakie? Czy każda cywilizacja miała swój rodzaj gry dla niej charakterystyczny? Jakie gry cieszyły się popularnością przez wieki?
Na wystawie prezentowane są unikatowe zabytki związane z grami planszowymi pochodzących zarówno z Muzeum Archeologicznego w Gdańsku oraz ośrodków muzealnych z całej Polski m.in. Muzeum Narodowe w Szczecinie, Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.
Ważnym elementem będą także kopie gier, które udostępnione zostaną zwiedzającym do samodzielnej rozrywki, m.in. gry indiańskie, mankala (najstarsza gra świata), gra hneftafl (szachy wikingów), gra z Ur. Ekspozycje wzbogacą kolorowe plansze, na których zaprezentowane zostaną ilustracje związane z różnymi okresami historycznym, grami, jak i zasadami gry.
Chcemy by wystawa stała się miejscem rozrywki dla całych rodzin – kolorowa oraz otwarta forma ekspozycji pozwoli na spędzenie długich chwil w świecie najstarszych i najważniejszych gier planszowych świata. W ramach wystawy zorganizowane zostaną warsztaty gier planszowych.
 
Miejsce: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, oddział Muzeum w Gniewie, ul. Zamkowa 2
Wernisaż: 30 maja 2017, godz. 13.00
Termin: 30 maja 2017 – 20 października 2017
Kurator wystawy: Krzysztof Godon
Organizator: Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
 
Godziny otwarcia:
wtorek – niedziela 9:00-17:00

 

bayuda

30 maja 2017 (wtorek), godz. 12.00
 
Dom Przyrodników, ul. Mariacka 25/26

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich/Oddział w Gdańsku i Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zapraszają na wykład dr hab. Henryka Panera pt. Archeologiczne dziedzictwo Pustyni Bayuda w Sudanie.
Pustynia Bayuda zajmuje obszar blisko 140 000 km2 i leży pomiędzy Chartumem i tzw. wielkim zakolem Nilu na południe od Pustyni Nubijskiej z która wspólnie zamykają Saharę od strony wschodniej. Najbardziej czytelne w jej krajobrazie są trzy ogromne wadi:  tj. Wadi Abu Dom zamieszkałe przez plemię Hassanija, oraz Wadi Muqaddam i Wadi El Melik – zamieszkałe przez plemiona Hawwawir i Kabbabish, które nieustannie wędrują pomiędzy tymi dwoma ostatnimi miejscami.
Aż do końca XX wieku Bayuda, poza nielicznymi wyjątkami nie była systematycznie badana przez archeologów. W roku 1997 ekipa brytyjskich archeologów przeprowadziła badania powierzchniowe na trasie planowanej drogi z Chartumu do Ed Debby, rejestrując 192 stanowiska na odcinku 237 km. W ostatnich latach głośne stało się też odkrycie przez Tima Kendala miasta meroickiego w miejscu zwanym Al Merach. Czas jego funkcjonowania określono na V-VI w p.n.e. Od roku 2009 rozpoznanie pustyni prowadzili gdańscy archeolodzy a od roku 2010 obszar Wadi Abu Dom jest szczegółowo badany przez archeologów z uniwersytetu w Munster. Kilka ostatnich sezonów trwały też prace prowadzone przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na terenie klasztoru chrześcijańskiego w Ghazali.
Obecnie dziedzictwo archeologiczne Pustyni Bayuda jest zagrożone zniszczeniem na skutek szeroko zakrojonych prac ziemnych prowadzonych przez poszukiwaczy złota.
 
Wstęp wolny

anegdota archeologiczna

26 maja 2017 (piątek), godz. 16.00
 
Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 63

Spotkanie archeologów i muzealników będzie poświęcone wielkim postaciom polskiej archeologii, jesteśmy bowiem przekonani, że warto przypominać ich sylwetki i działalność. Mamy nadzieję rozpocząć dyskusję a następnie działania, mające na celu przywrócenie pamięci o ludziach i zdarzeniach, które powoli stają się coraz dalszą przeszłością. Temat spotkania – anegdota archeologiczna ma skłonić uczestników do wspomnień, które złożą się na historię archeologii opowiedzianą przez barwne wizerunki ludzi i ich zmagań z rzeczywistością.

Na zdjęciu profesorowie Józef Kostrzewski, Konrad Jażdżewski i Jerzy Kmieciński na stanowisku w Węsiorach w roku 1961.

 

otwarcie wystawy0czasowej historia polski wg komiksu

29 kwietnia 2017 – 30 września 2017

Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 63


Przed Państwem niecodzienna wystawa. Jest ona nietypowa z dwóch powodów. Po pierwsze to lekcja historii zaprezentowana za pomocą ilustracji komiksowych, a po drugie to pionierskie ujęcie tego typu tematu w historii muzealnictwa. O tym, że jest to sposób bardzo atrakcyjny przekonacie się Państwo sami przechodząc od planszy do planszy. Bowiem komiks potrafi opowiadać w sposób lekki i przyjemny. Do ważnych faktów historycznych autor wystawy dodał także wiele ciekawostek i anegdot.

Układ ekspozycji jest chronologiczny i podzielony na rozdziały. Są wśród nich opowieści o królach, o wojnach, o klęsce powstań, walkach o wolność, ale też o naszej kulturze, nauce, sztuce i słynnych miejscach, z których możemy być dumni, miastach, które odegrały ważną rolę w historii naszej ojczyzny.

Rozpoczniecie Państwo podróż w czasie. Przeniesiecie się do naszej prahistorii, kiedy to pierwsi ludzie zmagali się z żywiołem i dzikim zwierzem. Poznacie dawne wierzenia, obrzędy i magię naszych praojców. Będziecie świadkami nadejścia na ziemie Polan chrześcijaństwa i niełatwego wcielania jego doktryn w miejsce prastarych pogańskich obyczajów. Dowiecie się o mitach i legendach, na których wyrosła słowiańska kultura, jak obrastała w wierzenia spisane później w klechdach. Jak chrześcijaństwo zmieniało społeczną mentalność, a jednocześnie przybliżało Polskę do europejskich państw. Opowiemy o bitwie pod Grunwaldem, o odkryciach i wynalazkach, obyczajach różnych epok, o bitwach II wojny światowej, o naszej najnowszej historii – o „Solidarności” i odzyskaniu niepodległości oraz o problemach i radościach z tym związanych. Wydarzenia, które chcemy przywołać za pomocą kadrów komiksu będą prezentować także i tę martyrologiczną część dziejów naszego kraju – bohaterskie i patriotyczne czyny będące zarzewiem wolności, którą możemy się cieszyć dzisiaj.

Czytaj więcej...

plakat klejna

23 kwietnia 2017 – 18 czerwca 2017

Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 63

Alfons Klejna (1935-2010) był wszechstronnym fotografem związanym z Pomorzem. Można powiedzieć, że był artystą znanym, a zarazem nieznanym. Jako fotograf współpracował z wieloma instytucjami, uczelniami, wydawnictwami i muzeami tworząc tysiące zdjęć publikowanych w wielu książkach, czasopismach i albumach. Nie doczekał się jednak nigdy wystawy swych prac oraz osobnego albumu, choćby w części pokazującego jego zróżnicowany dorobek artystyczny. Był natomiast współautorem, wraz z Józefem Borzyszkowskim, albumu pt. „Boże Męki – krzyże i kapliczki przydrożne Kaszub”, który zajął I miejsce na V Kościerskich Targach Książki Kaszubskiej i Pomorskiej.

Alfons Klejna przez całe swoje zawodowe życie związany był z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku, w którym od 1960 roku przepracował 40 lat. W tym okresie był równocześnie nauczycielem fotografii w Liceum Sztuk Plastycznych w Orłowie. Wykształcił wiele pokoleń fotografów, którym przekazał swoją wiedzę i wrażliwość na piękno Pomorza.

Jako fotograf muzealny uczestniczył w licznych badaniach archeologicznych dokumentując nie tylko odkryte obiekty i zabytki, ale także ludzi – odkrywców, archeologów, czy przygodnych obserwatorów. Ta ostatnia kategoria zdjęć ma charakter unikatowy ze względu na ujęcie z artystycznym wyczuciem codzienności pracy archeologa. Fotografie te w większości nie były publikowane ani pokazywane szerszej publiczności, a z uwagi na swój niepowtarzalny urok niewątpliwie powinny. Właśnie one będą stanowić główny element ekspozycji.

Czytaj więcej...

XXIV KN2-4 czerwca 2017

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zaprasza do udziału w kolejnej XXIV Ogólnopolskiej Konferencji Nubiologicznej, która odbędzie się w dniach od 2 do 4 czerwca 2017 r. w Gdańsku. Organizowane corocznie spotkania dotyczą przede wszystkim prac badawczych prowadzonych przez polskie misje archeologiczne i w mniejszym stopniu etnograficzne na terenie Nubii, zarówno egipskiej, jak i sudańskiej. Opracowanie wyników badań wymaga współpracy archeologów ze specjalistami z różnych dziedzin, od historyków i historyków sztuki po antropologów, zoologów i archeometrów.
Stała obecność polskich badaczy w Nubii datuje się od lat 60. XX w., od czasu międzynarodowej akcji ratowania zabytków w związku z budową tamy w Asuanie, natomiast archeolodzy naszego Muzeum pracują tam od początku lat 90. ubiegłego wieku. Dziś na terenie Nubii działa wiele polskich ekip związanych z ośrodkami akademickimi i muzeami.
Gdańska Konferencja Nubiologiczna jest ważnym forum wymiany informacji i dyskusji pomiędzy badaczami zajmującymi się tematyką nubijską. Wystąpienia wygłaszane przez uczestników publikowane są w wydawanym przez Muzeum angielskojęzycznym periodyku „Gdańsk Archaeological Museum African Reports”.

Czytaj więcej…

Gniew 051 kwietnia – 31 października

Muzeum w Gniewie, ul. Zamkowa 2

Z dniem 1 kwietnia rozpoczynamy sezon turystyczny w Muzeum w Gniewie.
Zapraszamy od wtorku do niedzieli, w godzinach od 9:00 do 17:00.
Wejścia co godzinę: pierwsze o 9.30, ostatnie o 16.30.
Zwiedzanie tylko z przewodnikiem.
W poniedziałki oprowadzanie po wystawach również jest możliwe ale po wcześniejszej rezerwacji – tel. (58) 535-35-29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.