Przyjmowanie materiałów archeologicznych

W związku z bardzo dużą liczbą składanych wniosków o przyjęcie zabytków informujemy, że czas oczekiwania na odpowiedź wynosi maksymalnie 30 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku (na aktualnym wzorze) wraz z wymaganymi załącznikami.

 

Zarządzenie Nr 32/2021 Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z dnia 12.07.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 7/2020 Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z dnia 02.03. 2020 r. w sprawie zasad przygotowywania oraz przekazywania materiałów archeologicznych do działów merytorycznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w celu włączenia materiał w do zbiorów.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2021 – wzór wniosku o zgodę MAG na przyjęcie materiałów

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 32/2021 – wzór oświadczenia dot. niepozyskania zabytków z badań

Zarządzenie Nr 7/2020 Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z dnia 02.03.2020 r. w sprawie zasad przygotowywania oraz przekazywania materiałów archeologicznych do działów merytorycznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Załącznik nr 3a do Zarządzenia Nr 7/2020 – katalog Zabytków

Załącznik nr 3b do Zarządzenia Nr 7/2020 – katalog Zabytków GN

Załącznik nr 4a do Zarządzenia Nr 7/2020 – karta ewidencyjna EK

Załącznik nr 4b do Zarządzenia Nr 7/2020 – karta ewidencyjna WEŻ

Załącznik nr 4c do Zarządzenia Nr 7/2020 – karta ewidencyjna OWR

Załącznik nr 4d do Zarządzenia Nr 7/2020 – karta ewidencyjna ŚR

Załącznik nr 4e do Zarządzenia Nr 7/2020 – karta ewidencyjna GD

Załącznik nr 4f do Zarządzenia Nr 7/2020 – karta ewidencyjna GN

Załącznik nr  5 do Zarządzenia Nr 7/2020 – metryczka wzór

Załącznik nr  6a-g do Zarządzenia Nr 7/2020 – w sprawie przygotowywania materiałów archeologicznych do przekazywania oraz ich przekazania do Działów Merytorycznych w celu włączenia do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Zarządzenie Nr 16/2022 Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z dnia 04.05.2022 r. w sprawie przekazywania archeologicznej dokumentacji polowej do Archiwum Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2022 – karta stanowiska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2022 – inwentarz prób biologicznych i dendrochronologicznych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2022 – polowy inwentarz rysunków

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16/2022 – polowy inwentarz fotografii

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 16/2022 – końcowy spis zdawczo-odbiorczy archeologicznej dokumentacji polowej

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 16/2022 – oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych

Scroll to Top

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.