Regulamin zwiedzania Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 5/2018
Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
z dnia 09.02.2018 r.

REGULAMIN ZWIEDZANIA
MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwiedzania, przebywania i poruszania się na terenie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (zwanym dalej „Muzeum”) i dotyczy wszystkich oddziałów Muzeum:
  MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU, ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk
  SPICHLERZ „BŁĘKITNY BARANEK”, ul. Chmielna 53, 80-748 Gdańsk
  PIWNICA ROMAŃSKA, Pl. Dominikański 1, 80-844 Gdańsk
  GRODZISKO W SOPOCIE, ul. Haffnera 63, 81-715 Sopot
  MUZEUM W GNIEWIE, ul. Zamkowa 2, 83-140 Gniew
 1. Przebywający na terenie Muzeum zobowiązani są do przestrzegania przepisów, zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych, a także do ochrony zabytków, zbiorów i dziedzictwa kulturowego będącego własnością Muzeum.
 2. Muzeum jest otwarte przez cały rok, od wtorku do niedzieli z wyjątkiem świąt. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia w dni świąteczne i okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Muzeum dostępne są na stronie www.archeologia.pl i w kasach Muzeum.
 4. Liczba zwiedzających przebywających w budynkach, na wystawach głównych, wystawach czasowych jest ograniczona. Wielkość grup regulowana jest przez obsługę, w zależności od ogólnej liczby zwiedzających.
 5. Przebywanie na terenie Muzeum poza godzinami otwarcia wymaga zgody Dyrektora Muzeum. W szczególnych przypadkach Dyrektor Muzeum może udostępnić ekspozycje do zwiedzania poza godzinami otwarcia.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do ekspozycji i budynków  Muzeum może zostać decyzją Dyrektora ograniczony lub całkowicie wyłączony dla zwiedzających.
 7. Teren Muzeum jest chroniony i monitorowany. Zwiedzający kupując bilet wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku przez monitoring.

§2. Sprzedaż biletów

 1. Zwiedzanie Wystaw Muzeum oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej są odpłatne.
 2. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej Muzeum oraz w kasie Muzeum.
 3. W ramach oferty programowej Muzeum organizuje wydarzenia bezpłatne. Informacje o tych wydarzeniach są dostępne na stronie internetowej.
 4. Kasa przyjmuje płatność w złotówkach oraz akceptuje karty płatnicze – informacja o obsługiwanych rodzajach kart dostępna jest w kasach Muzeum.
 5. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na bilety w innej cenie lub na inne wydarzenie.
 6. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały rezerwacji zwiedzania lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasie biletowej.

§3. Ulgi i zwolnienia z opłat

 1. Ulgi i zwolnienia z opłat przysługują za okazaniem stosownych dokumentów.
 2. Bilety ulgowe przysługują:
 1. uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i pracownikom służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
 2. osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
 3. nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, wyższych, nauczycielom i wychowawcom placówek oświatowo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych działających na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej,
 4. kombatantom.
 1. Bilety bezpłatne przysługują:
 1. dzieciom do lat siedmiu,
 2. koncesjonowanym  przewodnikom, pilotom wycieczek i nauczycielom, jako opiekunom grup zorganizowanych,
 3. osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz osobom, które zostały wyróżnione tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
 4. pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Zabytków oraz członkom Stowarzyszenia Muzealników Polskich, Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 5. członkom Stowarzyszenia Archeologów Polskich, Polskiego Towarzystwa Historycznego, Stowarzyszenia Historyków Sztuki,
 6. archeologom, historykom i historykom sztuki – pracownikom państwowych uczelni wyższych oraz Polskiej Akademii Nauk.
 7. Muzeum uczestniczy w specjalnych programach uprawniających do zniżek. Aktualny wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej.

§4. Zasady przebywania zwiedzających w Muzeum

 1. Przed wejściem na wystawy wymagane jest pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, parasoli, kijków turystycznych, wózków dziecięcych, nosideł na stelażach metalowych, dużych toreb, plecaków, walizek, reklamówek oraz innych przedmiotów niebezpiecznych dla eksponatów i utrudniających pozostałym osobom swobodne zwiedzanie ekspozycji. Obsługa Muzeum może zwrócić się do zwiedzającego o pozostawienie posiadanej przez niego rzeczy w szatni w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekspozycji.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez zabezpieczenia w odzieży, plecakach oraz torbach oddanych do szatni, a także za przedmioty pozostawione na terenie Muzeum w innych miejscach niż przeznaczone do przechowywania rzeczy.
 3. Na terenie ekspozycji zabronione jest wnoszenie i spożywanie żywności, napojów, alkoholu
  i środków odurzających.
 4. Na ekspozycjach obowiązuje zakaz dotykania eksponatów.
 5. Muzeum nie mogą zwiedzać osoby: nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających, zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu ludzi i zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania.
 6. W Muzeum obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych.
 7. Zobowiązuje się zwiedzających do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz postępowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami dobrego zachowania w miejscach publicznych.
 8. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, zwiedzający są zobowiązani do ścisłego przestrzegania poleceń obsługi i ochrony Muzeum.
 9. W Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.
 10. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Zakup biletu do Muzeum stanowi akcepcję niniejszego Regulaminu.
 2. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia zwiedzającego z terenu Muzeum bez roszczeń ze strony zwiedzającego.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostaje podany do wiadomości publicznej na www.archeologia.pl oraz w kasach Muzeum.
 4. Skargi i wnioski można składać osobiście, listownie, na adres email: sekretariat@archeologia.pl.

 

 

Scroll to Top

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.