Praca, wolontariat, praktyki

Praca na stanowisku Specjalisty do spraw remontowo-budowlanych

Zdjęcie przedstawia dłonie oparte na planie technicznym.

Wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godzin tygodniowo.

Specjalista do spraw remontowo-budowlanych w Dziale Administracyjno-Gospodarczym będzie uczestniczył w usuwaniu skutków występujących awarii i innych zdarzeń nieprzewidzianych oraz w realizacji planowanych remontów i modernizacji obiektów budowlanych należących do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Będzie wykonywał obowiązki ciążące na inwestorze w zakresie określonym Prawem Budowlanym, zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w celu utrzymania ich w dobrym stanie technicznym i sprawności poprzez prawidłowo prowadzoną gospodarkę remontową i dokonywanie bieżących przeglądów technicznych.

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe oraz 3-letni staż pracy lub średnie oraz 5-letni staż pracy;
 2. doświadczenie w zakresie budownictwa ogólnego lub konserwatorstwa zabytków architektury lub administrowania nieruchomościami;
 3. umiejętność stosowania następujących ustaw: Prawo Budowlane, o ochronie zabytków;
 4. podstawowa znajomość Prawa Zamówień Publicznych i KPA w zakresie przygotowania i udziału w procedurach wyboru wykonawcy;
 5. umiejętność czytania dokumentacji technicznej;
 6. biegła znajomość obsługi komputera – pakiet Microsoft Office;
 7. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 8. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Prosimy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia o naborze: Specjalista do spraw remontowo-budowlanych.

Termin składania dokumentów: do 29.06.2022 r.

Praktyka na stanowisku Junior HelpDesk

Zdjęcie przedstawia laptop oraz dłonie należące do dwóch różnych osób. Jedna dłoń przybliża się do ekranu komputera, wskazując coś palcem.

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zaprasza na praktykę w dziale IT na stanowisku Junior HelpDesk. Jeśli chcesz zdobyć doświadczenie i referencje do pracy w przyszłościowym zawodzie informatyka – ta propozycja jest dla Ciebie.

Od kandydatów oczekujemy dwóch cech: motywacji do pracy i zapału do przyswajania wiedzy.

Wyzwania, z którymi na pewno zmierzysz się podczas praktyki:

 • instalacja, aktualizacja i konserwacja oprogramowania oraz sprzętu komputerowego,
 • rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów komputerowych,
 • tworzenie kont użytkowników,
 • zdalna instalacja oprogramowania na komputerach użytkowników,
 • prowadzenie szczegółowej inwentaryzacji sprzętu,
 • proponowanie najlepszych możliwych rozwiązań i ulepszeń,
 • realizowanie zamówień na sprzęt IT.

Godziny pracy: 8:00–15:00, od poniedziałku do piątku.

Miejsce: Spichlerz „Błękitny Baranek”, ul. Chmielna 53, Gdańsk.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Dyrda, k.dyrda[at]archeologia.pl, tel. (+48) 58-305-44-10, wewn. 41.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zostać wolontariuszami w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. Poszukujemy osób otwartych, komunikatywnych i pomysłowych, które chcą zaangażować się w ciekawe działania kulturalne. Zachęcamy do współpracy osoby chcące doskonalić swoje umiejętności w zakresie muzealnictwa, konserwacji zabytków archeologicznych, edukacji muzealnej oraz promocji. Oferujemy wolontariat/praktyki studentom: archeologii, historii, historii sztuki, etnologii, turystyki, public relations itp. Liczba godzin realizowanych w ramach wolontariatu/praktyk jest ustalana indywidualnie w zależności od dyspozycyjności wolontariusza oraz zadań poszczególnych działów. Wszystkim naszym wolontariuszom/praktykantom w okresie współpracy z naszą instytucją oferujemy:
 • podpisanie porozumienia o współpracy, a po jej zakończeniu – zaświadczenie wraz z referencjami,
 • zapoznanie ze strukturą działania instytucji kultury,
 • bezpłatne wejścia do muzeum podczas trwania wolontariatu,
 • uczestnictwo w organizowanych wykładach, wernisażach,
 • współpracę z zespołem doświadczonych pracowników przy tworzeniu nowych projektów.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o wolontariacie napisz lub zadzwoń do koordynatora wolontariatu: Krzysztof Dyrda, k.dyrda@archeologia.pl tel. +48 (58) 305-44-10 Czekamy na Ciebie! Do pobrania: Oferty pracy: Obecnie nie prowadzimy naboru. Archiwum ofert: https://mag.bip.gov.pl/search/joboffers/

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.