Dzieje Sopotu

8 października 2018 (poniedziałek)
Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 63

Wraz z Muzeum Sopotu zapraszamy na konferencję naukową dotyczącą dziejów Sopotu. Często spotykamy się z pytaniami od zwiedzających na temat historii Sopotu. Organizowana przez nas konferencja ma na celu zgromadzenie materiałów, które w przyszłości, po opublikowaniu, będą doskonałym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim naszym znakomitym gościom, którzy zgodzili się wziąć czynny udział w konferencji.
Wstęp bezpłatny

Program konferencji:

11.00 – Przywitanie Gości

11.20 – „Uwarunkowania środowiskowe początków osadnictwa w rejonie Sopotu”
prof. dr hab. Szymon Uścinowicz – od 41 lat pracownik Oddziału Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdańsku. Główne zainteresowania badawcze: historia Morza Bałtyckiego, zmiany poziomu morza i ewolucja wybrzeży południowego Bałtyku w Holocenie.

11.40. – „Pradzieje Sopotu ”
Aleksandra Szymańska-Bukowska – archeolog, muzealnik, honorowy Starszy Kustosz Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Wieloletnia badaczka m.in. grodziska w Sopocie – inicjatorka powołania Skansenu oraz budowy Pawilonu Wystawienniczo-Edukacyjnego. Autorka książki „Sopot w zamierzchłej przeszłości. Grodzisko wczesnośredniowieczne”. Specjalizuje się w zakresie studiów nad przeszłością Pomorza Gdańskiego w starożytności i we wczesnym średniowieczu. Dorobek naukowy – około 75 publikacji.

12.00. – „Sopot w świetle kontraktów w Liber Contractuum opactwa oliwskiego z XVIII wieku”
Prof. dr hab. Sławomir Kościelak – profesor nadzwyczajny w Zakładzie Historii Nowożytnej Instytutu Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuję się w historii nowożytnej Pomorza Gdańskiego (Prus Królewskich), Kujaw i Wielkopolski ze szczególnym uwzględnieniem stosunków wyznaniowych, historii Kościoła, reformacji i kontrreformacji.

12.20. – „Sopot -Riwiera Północy w XIX i pierwszej połowie XX wieku”
Prof. dr hab. Tadeusz Stegner – pracuje w Instytucie Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się dziejami polskiej myśli politycznej, kwestiami narodowo-wyznaniowymi w Europie środkowo-wschodniej oraz zagadnieniami życia codziennego i historii turystyki. Ma w swoim dorobku ponad 100 publikacji.

12.40-13.20 – Przerwa –poczęstunek

13.20. – „Sopot wojenny – kurort w latach pierwszej oraz drugiej wojny światowej”
Dr Jan Daniluk – historyk, badacz dziejów przede wszystkim Gdańska i Sopotu (XIX-XX w.) oraz II wojny światowej; obecnie kieruje pracami nowego Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego.

13.40. – „Rola festiwali w powojennych dziejach Sopotu”
Wojciech Korzeniewski – animator kultury, impresario, dziennikarz, organizator, producent koncertów, targów i festiwali. Dwukrotnie odznaczony za zasługi dla polskiej kultury przez Ministerstwo Kultury i Sztuki  i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymał „Bursztynowego Słowika” za zasługi z okazji 30-lecia festiwalu w Sopocie. Autor i współautor książek i wydawnictw dot. historii festiwali i polskiego rocka. Współtwórca ruchu muzycznego MMG/Muzyka Młodej Generacji/ i festiwalu MMG w Jarocinie.

14.00. – „Sopocianie 1945-1948”
Karolina Babicz-Kaczmarek – historyk, muzealnik, absolwentka wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletni pracownik Muzeum Sopotu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół historii Sopotu i Pomorza Gdańskiego schyłku XIX i połowy XX wieku. Zajmuje się przede wszystkim historią społeczna i mikrohistorią. Autorka i współautorka  licznych wystaw. Od lat prowadzi projekt naukowo-badawczy „Sopocianie” poświęcony losom mieszkańców; edycja projektu dotycząca lat 1945-1948 została nagrodzona nagrodą główną w Konkursie na Wydarzenie Muzealne roku 2013

14.20. – „Przyszłość Sopotu”
Dr Jacek Karnowski – polityk i samorządowiec, doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. Od 1990 roku radny i wiceprezydent Sopotu, a od 1988 roku prezydent Sopotu. W latach 1990-1998 radny Sejmiku Województwa Gdańskiego, przewodniczący  Komisji Ochrony Środowiska. Od 2007 roku Wi9ceprezes Związku Miast Polskich. Delegat do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych przy Radzie Europy. Współprzewodniczący Zespołu ds. Rządu i Samorządu Terytorialnego.

14.40 – Zakończenie konferencji

15.00 – Poczęstunek na grodzisku

Współorganizator: Muzeum Sopotu
Dofinansowanie: Urząd Miasta Sopotu
Strona fb wydarzenia: https://www.facebook.com/events/535122130261529/

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.