Pomorania Antiqua

image001

POMORANIA ANTIQUA jest czasopismem naukowym wydawanym przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Ukazuje się od 1965 roku, t. I (Pomerania Antiqua) – t. XXV:2016. Początkową misją pisma była publikacja wyników badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim w związku z programem obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego. Ówczesny Komitet Redakcyjny (Witold Hensel, Rudolf Jamka, Konrad Jażdżewski, Józef Kostrzewski, Zdzisław Rajewski, Kazimierz Żurowski) ukształtował utrzymywaną dotychczas strukturę działów pisma, mianowicie: Rozprawy, Materiały, Recenzje i omówienia, Sprawozdania (z działalności instytucji archeologicznych), Miscellanea (listy, wspomnienia). Rozszerzono natomiast zakres tematyczny pisma. Obecnie publikowane są także teksty z zakresu historii średniowiecza.

Pismo jest umieszczone w bazach bibliometrycznych European Reference Index for the Humanities (EHIR) oraz The Central European Journal of Sciences and Humanities (CEJSH).

Pierwotną formą wydawniczą jest edycja papierowa: ISSN PL ISSN 0556-0691

REDAKCJA:

Redaktor Naczelny: Tadeusz Grabarczyk (Łódź)
Komitet Redakcyjny: Ewa Trawicka (Gdańsk), Romuald Schild (Warszawa), Błażej Śliwiński (Gdańsk), Witold Świętosławski (Gdańsk), Maciej Kaczmarek (Poznań)
Sekretarz Redakcji: Beata Ceynowa (Gdańsk)


Adres redakcji:
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
ul. Mariacka 25/26
80-833 Gdańsk
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. (58) 322-21-00

Termin nadsyłania tekstów do XXVII tomu POMORANIA ANTIQUA (za 2018 rok) upływa 31 maja 2018 r.


INFORMACJE DLA AUTORÓW:

Zasady edytorskie tekstów do publikacji [pobierz plik]
Wszelkie prace przygotowane z zamiarem ich opublikowania w naszym czasopiśmie należy przekazać w postaci plików tekstowych w jednym z wymienionych formatów: *.rtf, *.doc, *.docx lub *.odt i przesłać na adres internetowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki nie powinny przekraczać objętości 1,0-1,5 ark. wyd. (1 ark. wyd. = 40 tysięcy znaków wraz ze spacjami). Ilustracje do tekstu należy dołączyć osobno jako pliki *.jpg lub *.tiff o objętości przynajmniej 1 MB. Do tekstu publikacji należy dołączyć streszczenie w j. polskim i j. angielskim (wraz z tłumaczeniem tytułu i podpisami pod ilustracjami) oraz krótką notę o autorze zawierającą informację o stopniu naukowym, miejscu pracy, specjalizacji badawczej. Pod streszczeniem należy umieścić „Słowa kluczowe”.

Teksty powinny być pisane czcionką Times New Roman wielkości 11 lub 12 pkt. bez stosowania dzielenia wyrazów, interlinia 1-1,5. W przypadku używania czcionki szczególnej (np. j. greckiego, j. hebrajskiego, znaków fonetycznych j. praindoeuropejskiego, etc.) należy czcionkę dołączyć w osobnym pliku. Wskazane jest unikanie specjalnego formatowania. W przypadkach uzasadnionych autor może dołączyć plik PDF, zawierający zapis artykułu np. ze zbiorem znaków logicznych.

Przypisy, zgodnie z nadrzędną zasadą obowiązującą dla prac naukowych, nie powinny wprowadzać w błąd. Preferowany jest ich zapis w systemie klasycznym (tradycyjnym) właściwym dla danego języka tekstu. Dopuszczalny jest zapis w systemie harwardzkim lub numerycznym, o ile nie narusza wspomnianej zasady.

Tekst przygotowany do publikacji w języku obcym jest sprawdzany pod względem językowym przez specjalistów z danego języka lub wybitnych tłumaczy danego języka.

Każdy tekst jest poddawany recenzji. Wraz z przesłanym materiałem prosimy o dostarczenie (w wersji elektronicznej) jednej recenzji podpisanej przez pracownika naukowego. Na podstawie recenzji wydawany jest wniosek zatwierdzający lub odrzucający tekst do publikacji. Recenzenci posługują się formularzem recenzyjnym. O konkluzji recenzji autor zostaje poinformowany natychmiast po ich otrzymaniu przez redakcję.
Niezależnie od wspomnianej recenzji swoją opinię wyrazi także komitet redakcyjny periodyku Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

W stosunku do tekstów przyjętych do publikacji redakcja przestrzega zasad rzetelności i uczciwości naukowej związanych z tzw. zaporą ghostwritingową oraz z tzw. guest authorship lub honorary authorship. Od autorów tekstów przyjętych do druku redakcja wymaga deklaracji: (1) o autentyczności i oryginalności przyjętego do publikacji tekstu, (2) o nienaruszaniu praw autorskich osób trzecich oraz (3) zgodę na publikację streszczenia artykułu w bazie CEJSH.

Wydawca/MAG podpisuje z autorem/autorami umowę wydawniczą.

 

Oświadczenie [pobierz plik]

Ja, niżej podpisana/y . . . . . . . . . . . . . . . ., będąc autorem . . . . . . . . . . . . . . . ., zwanym w dalszej części oświadczenia: „Utworem”, niniejszym oświadczam, że jestem jedynym autorem Utworu, a Utwór jest oryginalny i autentyczny.
Dodatkowo oświadczam, że Utwór nie jest obciążony żadnymi prawami i roszczeniami osób trzecich, w tym prawami autorskimi i innymi prawami z dziedziny własności intelektualnej, a rozporządzanie Utworem nie jest ograniczone w żaden sposób. Jednocześnie wyrażam zgodę na publikację przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku przygotowanego przeze mnie streszczenia Utworu w bazie naukowej CEJSH – The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, jak również na zamieszczenie moich danych osobowych – jako autora Utworu – w tej bazie.

. . . . . . . . . . . . . . . . , dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . (podpis)

 

 

Formularz recenzyjny rocznika Pomorania Antiqua [pobierz plik]

 

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. polityka prywatności