ODBUDOWA XIII-WIECZNEJ PIWNICY ROMAŃSKIEJ WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ NA CELE SKANSENU ARCHEOLOGICZNEGO PRZY PLACU DOMINIKAŃSKIM W GDAŃSKU – ETAP II

mkidn

Zadanie obejmuje kontynuację prac konserwatorskich i robót budowlanych zaplanowanych w ramach odbudowy piwnicy romańskiej na Placu Dominikańskim w Gdańsku. Zachowana piwnica romańska stanowi relikt budynku pierwotnego dominikańskiego założenia klasztornego i jest datowana przez gdańskich archeologów na trzecią ćwierć XIII w.

Oprócz ponad 750-letniej metryki o wartości historycznej obiektu stanowi zastosowanie unikatowych na ziemiach polskich rozwiązań architektonicznych i dobry stan zachowania pomimo późniejszych przebudów i całkowitego zniszczenia nadziemnej partii budowli. W ramach etapu I zadania (realizowanego w roku 2009) wykonano prace mające na celu powstrzymanie procesów szkodliwych dla substancji oryginalnej zabytku, jej wzmocnienie i zabezpieczenie.
Prace konserwatorskie zaplanowane w ramach II etapu mają na celu stabilizację stanu zachowania substancji zabytkowej piwnicy romańskiej, jej naprawę i częściową rekonstrukcję w celu przywrócenia XIII-wiecznego układu przestrzennego jej wnętrza. W szczególności zakres planowanych prac konserwatorskich obejmuje:
– uzupełnienie ubytków cegły w murach, wstawienie nowych cegieł w miejscach cegieł całkowicie zdezintegrowanych z zachowaniem lokalnego wątku oraz rekonstrukcję brakujących fragmentów murów, wstawienie nowych cegieł oraz rekonstrukcję centralnego filara krzyżowego piwnicy,
– uzupełnienie wątku ceglanego zachowanych fragmentów sklepienia w partiach przyściennych,
– uporządkowanie i uzupełnienie spoin w murach i krzyżowym filarze. Prace budowlane zaplanowane w ramach II etapu zadania obejmują zabezpieczenie głębokich wykopów wokół murów piwnicy w celu przeprowadzenia prac konserwatorskich oraz przeprowadzenie robót w części dawnej podziemnej chłodni
– projektowanej Sali ekspozycji skansenu.
Po zakończeniu wszystkich prac konserwatorskich i budowlanych zaplanowanych w II i III etapie odbudowy piwnicy romańskiej Muzeum Archeologiczne w Gdańsku planuje utworzyć i prowadzić w obiekcie Skansen Archeologiczny obejmujący najcenniejsze znaleziska XIII wiecznej architektury w rejonie dawnego klasztoru 0jców Dominikanów w Gdańsku.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.