ODBUDOWA XIII-WIECZNEJ PIWNICY ROMAŃSKIEJ WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM NA CELE SKANSENU ARCHEOLOGICZNEGO PRZY PLACU DOMINIKAŃSKIM W GDAŃSKU - ETAP V

mkidn

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Nazwa priorytetu: Ochrona zabytków

Całkowita wartość zadania: 224.256 zł
W tym: wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 112.128 zł (50%)
wkład Muzeum Archeologicznego w Gdańsku: 112.128 zł (50%)

Termin realizacji: lipiec - grudzień 2013

Czytaj więcej...

BADANIA NIEINWAZYJNE CMENTARZYSKA W CIEPŁEM I JEGO OKOLIC

mkidnProjekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Nazwa priorytetu: Ochrona zabytków archeologicznych

Całkowita wartość zadania: 38.810 zł
W tym: wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 32.500 zł (83,74%)
wkład Muzeum Archeologicznego w Gdańsku: 6.310 zł (16,26%)

Termin realizacji: kwiecień - grudzień 2013

Czytaj więcej...

ORGANIZACJA WYSTAWY CZASOWEJ P.T. "ARCHEOLOGICZNE ŚWIADECTWA KULTU MARYJNEGO W ŚREDNIOWIECZNYM GDAŃSKU"

mkidnProjekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Nazwa priorytetu: Wspieranie działań muzealnych
Całkowita wartość zadania: 61.712 zł
W tym: wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 48.000 zł (77,78%)
wkład Muzeum Archeologicznego w Gdańsku: 13.712 zł (22,22%)

Termin realizacji: luty - grudzień 2013

Czytaj więcej...

WYPOSAŻENIE PRACOWNI KONSERWATORSKIEJ MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU W NIEZBĘDNY SPRZĘT DO KONSERWACJI ZABYTKÓW

mkidnProjekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe

Nazwa priorytetu: Wspieranie działań muzealnych

Całkowita wartość zadania: 152.000 zł

W tym: wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 96.000 zł (62,9% całkowitych kosztów)

Wkład Muzeum Archeologicznego w Gdańsku: 56.600 zł  (37,1%)

Czytaj więcej...

ODBUDOWA XIII-WIECZNEJ PIWNICY ROMAŃSKIEJ WRAZ Z PRZYSTOSOWANIEM POMIESZCZEŃ NA CELE SKANSENU ARCHEOLOGICZNEGO PRZY PLACU DOMINIKAŃSKIM W GDAŃSKU - ETAP II

mkidn

Zadanie obejmuje kontynuację prac konserwatorskich i robót budowlanych zaplanowanych w ramach odbudowy piwnicy romańskiej na Placu Dominikańskim w Gdańsku. Zachowana piwnica romańska stanowi relikt budynku pierwotnego dominikańskiego założenia klasztornego i jest datowana przez gdańskich archeologów na trzecią ćwierć XIII w. 

Czytaj więcej...

BUDOWA PAWILONU WYSTAWIENNICZO-EDUKACYJNEGO PRZY GRODZISKU W SOPOCIE

loga pr pwu ue mag sop

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku wraz z Gminą Miasta Sopotu realizuje projekt „Budowa pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego przy Grodzisku w Sopocie”, współfinansowany przez Unię Europejską.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 7.582.918 PLN w tym:

Dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego - 54% całkowitych kosztów
Pozostały wkład finansowy zapewniają: samorząd woj. pomorskiego (25,2%) oraz Gmina Miasta Sopotu – (20,8%)
Planowany czas realizacji: czerwiec 2009 – kwiecień 2012.

Czytaj więcej...

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. polityka prywatności