Accessibility declaration

Potrzebujesz wsparcia w dostępie do Muzeum Archeologicznego w Gdańsku? Skontaktuj się z koordynatorem do spraw dostępności:

Marcin Fedoruk
e-mail: m.fedoruk@archeologia.pl
tel.: (+48) 508 037 234

 

Accessibility declaration
Archaeological Museum in Gdańsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.archeologia.pl.

Daty publikacji i aktualizacji strony internetowej
Data publikacji strony internetowej: 2009.10.15 r. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.08.23 r.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, za wyjątkiem elementów opisanych niżej.
Filmy opublikowane w serwisie YouTube, a następnie osadzone na stronie Muzeum nie mają transkrypcji; zostały stworzone przed wejściem w życie deklaracji dostępności.
Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących.

Wersja mobilna strony
Stronę można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Została zaprojektowana w technice Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego.
Muzeum Archeologiczne w Gdańsku nie oferuje oddzielnej aplikacji mobilnej.

Skróty klawiszowe
Przycisk czytania treści przez lektora: Alt + P
Przycisk zatrzymania czytania: Alt + S
Przycisk zwiększania czcionki: Alt + O
Przycisk zmniejszania czcionki: Alt + U
Przycisk resetowania: Alt + R
Domyślny przycisk wysokiego kontrastu: Alt + H
Przejście do kolejnego elementu: Tab
Przejście do poprzedniego elementu: Shift + Tab

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.02.04 r., na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniego uaktualnienia: 2021.10.20.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy: sekretariat@archeologia.pl lub telefoniczny: 58 322 21 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich
https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego
Archaeological Museum in Gdańsk
ul. Mariacka 25/26
80-833 Gdańsk
tel.: 58 322 21 12
e-mail: sekretariat@archeologia.pl

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego
Wszystkie oddziały Muzeum Archeologicznego w Gdańsku można zwiedzać w towarzystwie profesjonalnego tłumacza polskiego języka migowego. Termin takiego zwiedzania trzeba umówić z przynajmniej kilkudniowym wyprzedzeniem. Skontaktuj się z koordynatorem do spraw dostępności: Marcin Fedoruk, e-mail: m.fedoruk@archeologia.pl, tel.: (+48) 508 037 234.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Naturalists' House, ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk

e-mail: sekretariat@archeologia.pl, tel. 58 322 21 12

Aktualnie w Domu Przyrodników trwa remont, oddział jest zamknięty.

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do Domu Przyrodników (siedziby Muzeum) znajduje się przy ul. Mariackiej, obok Bramy Mariackiej. Prowadzą do niego schody przy przedprożu. Bezpośrednio za drzwiami wejściowymi – w holu, po prawej stronie – znajdują się kasa biletowa oraz szatnia. Drugie wejście do Muzeum, od ul. Dzianej, jest zamknięte na co dzień, wykorzystuje się je tylko okazjonalnie, np. podczas Europejskiej Nocy Muzeów.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Na terenie Muzeum nie ma miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość skorzystania z parkingów ogólnodostępnych dla samochodów osobowych, zlokalizowanych wzdłuż sąsiednich ulic z wyodrębnionymi płatnymi miejscami do parkowania.

Toalety
Toalety dla gości umieszczone są w piwnicy, do której prowadzą dwuetapowe schody z klatki schodowej, poprzez hol (wyjście naprzeciw recepcji, oznaczone jako droga ewakuacyjna). Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępna jest wystawa stała „Tajemnice Doliny Nilu”, zlokalizowana na parterze budynku (wejście z holu po 5 niskich stopniach). Częściowo dostępne są także wystawy na 1. i 2. piętrze, gdzie można się dostać przy użyciu windy zlokalizowanej w holu; jednak na drodze do windy trzeba pokonać kilka wysokich stopni schodów. Winda nie jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich ani dla osób z dysfunkcjami wzroku.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym. W siedzibie Muzeum nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone.

Udogodnienia dla osób starszych
W przestrzeni wystawienniczej, w kilku miejscach na wszystkich piętrach, ustawiono ławki do odpoczynku.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Na sale wystawiennicze nie wolno wchodzić z wózkami ani z nosidłami na stelażach metalowych. Brak toalety z przewijakiem.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolicy znajduje się wiele punktów gastronomicznych.

 

the "Blue Lamb" Granary, ul. Chmielna 53, 80-748 Gdańsk

e-mail: blekitnybaranek@archeologia.pl, tel. 58 320 31 88

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do Spichlerza „Błękitny Baranek” znajduje się przy ul. Chmielnej 53. W środku, na prawo od wejścia znajduje się kasa biletowa, a naprzeciwko, pod schodami jest dostępna szatnia.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Tuż obok wejścia do muzeum jest oznakowane miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych: koperta przy chodniku, wzdłuż ulicy.

Toalety
Toalety dla gości znajdują się na parterze. Dostanie się do nich nie wymaga pokonania żadnych schodów. Jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępne są następujące wystawy: na 1. piętrze „Miasto pod miastem” i „Średniowieczna uliczka hanzeatycka”, a na 2. piętrze „Gdańsk w świecie Hanzy” i „Wyspa Spichrzów w Gdańsku”. Winda znajduje się tuż przy wejściu do budynku i jest przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Muzeum można zwiedzać z psem przewodnikiem. Przyciski w windzie są oznaczone w alfabecie Braille’a. Osoba niedowidząca może poprosić pracownika muzeum o bezpłatne wypożyczenie powiększalnika ułatwiającego odczytywanie tekstów drukowanych. W budynku nie ma pętli indukcyjnej ani oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym. Osoba z dysfunkcją słuchu może skorzystać ze wsparcia tłumacza polskiego języka migowego, wymaga to jednak wcześniejszego uzgodnienia terminu zwiedzania.

Udogodnienia dla osób starszych
W przestrzeni wystawowej, w kilku miejscach na wszystkich piętrach, znajdują się ławki, na których można odpocząć. Dodatkowo pracownicy muzeum są gotowi udzielić pomocy osobie starszej w razie zgłoszenia takiej potrzeby.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Sale wystawowe można zwiedzać z wózkiem. Toaleta na parterze wyposażona jest w przewijak. Kobieta karmiąca piersią może poprosić pracownika muzeum o wskazanie miejsca zapewniającego intymność i wygodę podczas karmienia.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolicy znajduje się wiele punktów gastronomicznych.

 

Piwnica Romańska, 1 Dominikański sq, Gdańsk 80-844

e-mail: piwnicaromanska@archeologia.pl, tel. 508 816 502

Otoczenie i wejście do budynku
Wejście do Piwnicy Romańskiej znajduje się na placu Dominikańskim, przy Gdańskiej Hali Targowej, nieopodal ceglanego ogrodzenia kościoła św. Mikołaja, około 20 m na południe od ul. Pańskiej. Do Piwnicy wchodzi się przez zielony pawilon oznaczony szyldem. Następnie schodzi się do podziemi. Wyjście znajduje się w drugim pawilonie, do którego prowadzi trasa podziemna.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych znajdują się w pasie ul. Pańskiej.

Toalety
Brak toalety dla zwiedzających.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą mieć trudności z poruszaniem się po Piwnicy Romańskiej. Na trasie zwiedzania są wielostopniowe schody, pomosty i wąskie przejścia. W budynku nie ma windy. Wystawa jest praktycznie niedostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Można zwiedzać z psem przewodnikiem. Brak udogodnień dla osób niedowidzących. Osoba z dysfunkcją słuchu może skorzystać ze wsparcia tłumacza polskiego języka migowego, wymaga to jednak wcześniejszego uzgodnienia terminu zwiedzania.

Udogodnienia dla osób starszych
W oddziale znajdują się krzesła, na których można odpocząć.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Brak udogodnień dla rodzin z małymi dziećmi. Prosimy wziąć pod uwagę, że przy kasie biletowej nie ma miejsca, aby zostawić wózek dziecięcy.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W okolicy znajduje się wiele punktów gastronomicznych.

 

Grodzisko w Sopocie, ul. Jana Jerzego Haffnera 63, 81-715 Sopot

e-mail: grodzisko@archeologia.pl, tel. 58 340 66 00

Otoczenie i wejście do budynku
Oddział Grodzisko w Sopocie składa się z pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego oraz skansenu. Pawilon znajduje się przy ul. Jana Jerzego Haffnera – tamtędy wchodzi się do muzeum. Natomiast skansen jest położony na wzgórzu; prowadzi do niego oznakowana ścieżka, na którą wchodzi się po przejściu przez pawilon.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Wzdłuż ul. Haffnera, na wysokości pawilonu wystawienniczo-edukacyjnego, znajduje się wydzielony parking dla autobusów, który od października do kwietnia jest ogólnodostępny (od maja do września jest zarezerwowany wyłącznie dla autobusów). Na terenie Grodziska, za ogrodzeniem, jest parking wewnętrzny, który może być udostępniony dla zwiedzających – w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami – po zgłoszeniu takiej potrzeby telefonicznie lub bezpośrednio w portierni.

Toalety
Na parterze pawilonu jest toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
W tym oddziale nie ma specjalnych udogodnień dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście do pawilonu jest płaskie, bez bariery w postaci schodów. Poruszanie się po parterze nie powinno sprawiać większych trudności. Jednak dostanie się na piętro może być trudne lub całkiem niemożliwe ze względu na brak windy. Droga do skansenu ma długość ok. 200 metrów, jest szeroka, lecz piaszczysta i prowadzi delikatnie pod górę (skansen leży na wzgórzu).

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Można zwiedzać z psem przewodnikiem. Brak udogodnień dla osób niedowidzących. Osoba z dysfunkcją słuchu może skorzystać ze wsparcia tłumacza polskiego języka migowego, wymaga to jednak wcześniejszego uzgodnienia terminu zwiedzania.

Udogodnienia dla osób starszych
Brak udogodnień dla osób starszych. Pracownicy Grodziska są gotowi udzielić pomocy po zgłoszeniu takiej potrzeby.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Zarówno do pawilonu, jak i do skansenu można wchodzić z małymi dziećmi. W toalecie nie ma przewijaka. Podczas zwiedzania rodzice (opiekunowie) powinni towarzyszyć dzieciom. Brak strefy samodzielnej zabawy dla dzieci.

Gastronomia
W budynku nie jest prowadzona działalność gastronomiczna. W najbliższej okolicy nie ma punktów gastronomicznych.

 

Museum in Gniew, ul. Zamkowa 2, 83-140 Gniew

e-mail: muzeumgniew@archeologia.pl phone number: (+48) 58 535 35 29

Otoczenie i wejście do budynku
Sale wystawowe Muzeum w Gniewie znajdują się na drugim piętrze zamku. Aby dostać się do muzeum, trzeba najpierw wejść na dziedziniec zamkowy, a następnie kierować się znakami.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Na wzgórzu zamkowym są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Toalety
Toalety dla gości znajdują się na drugim piętrze zamku. Nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych ruchowo
Wejście na teren zamku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Na dziedziniec prowadzi szeroka rampa. Jednak na drugie piętro zamku, gdzie znajdują się wystawy, prowadzą strome i wysokie schody. Brak windy.

Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących
Można zwiedzać z psem przewodnikiem. Brak udogodnień dla osób niedowidzących. Osoba z dysfunkcją słuchu może skorzystać ze wsparcia tłumacza polskiego języka migowego, wymaga to jednak wcześniejszego uzgodnienia terminu zwiedzania.

Udogodnienia dla osób starszych
Brak udogodnień dla osób starszych.

Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Ze względu na strome schody odradzamy zwiedzanie z wózkiem. W toalecie nie ma przewijaka.

Gastronomia
Na wzgórzu zamkowym jest restauracja hotelowa. Sezonowo są też dostępne małe punkty gastronomiczne na wolnym powietrzu.

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.