PRADZIEJE POMORZA GDAŃSKIEGO

dom przyrodnikow logo

Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ul. Mariackiej 25/26

Pradzieje Pomorza Gdańskiego
Wystawa prezentuje najdawniejsze dzieje Pomorza Gdańskiego i jest najważniejszą stałą ekspozycją Muzeum Archeologicznego w Gdańsku. Przybliża odrębny i specyficzny charakter miejscowych społeczeństw pradziejowych. Powstała ona między innymi dzięki wieloletnim badaniom archeologicznym prowadzonym przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Ponadto szereg eksponatów pozyskano od ofiarodawców, współpracujących z naszą instytucją.

Czytaj więcej...

SCHORZENIA LUDNOŚCI PRAHISTORYCZNEJ NA ZIEMIACH POLSKICH

dom przyrodnikow logoMuzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ul. Mariackiej 25/26

Celem wystawy jest przybliżenie współczesnemu odbiorcy problematyki związanej ze stanem zdrowia naszych przodków.
Dziedziną wiedzy, która zajmuje się badaniem kondycji zdrowotnej pokoleń żyjących w odległych wiekach, jest paleopatologia. W oparciu o dodatkową wiedzę z innych dziedzin np. archeologii, antropologii, medycyny, paleopatologia odtwarza historię chorób. Dąży do ustalenia kolebki - czyli miejsca narodzin poszczególnych schorzeń, dróg ich rozprzestrzeniania się, zasięgu występowania, dynamiki rozwoju i stopnia wpływu chorób na życie całych społeczeństw jak i poszczególnych jednostek.
Pokazane na wystawie eksponaty, które przedstawiają różne odmiany i zmiany chorobowe, pochodzą z cmentarzysk młodszej epoki kamienia, czyli neolitu, z okresu wpływów rzymskich i ze średniowiecza. Umieszczone na dwóch piętrach, wraz ze stałą wystawą pradziejową, znajdują archeologiczny kontekst.

Czytaj więcej...

1000 LAT GDAŃSKA W ŚWIETLE WYKOPALISK

dom przyrodnikow logoMuzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ul. Mariackiej 25/26

Szczątki drewnianej zabudowy miasta X - XIII wieku odkryto w roku 1948 na głębokości około 2 m. pod dzisiejszą nawierzchnią ulic. Sięgały one 5 m. głębokości.
Brak dostępu powietrza, wilgotne podłoże oraz inne naturalne warunki konserwujące sprawiły , że do naszych czasów w bardzo dobrym stanie dotrwały pozostałości domów, ulic i wałów obronnych, a także bogactwo drobnych narzędzi, fragmentów sprzętów domowych, części ubiorów i ozdób. W ciągu 27 lat badań archeologicznych wydobyto około 70 000 zabytków, świadczących o zajęciach i poziomie życia mieszkańców.

Czytaj więcej...

Z BURSZTYNEM PRZEZ TYSIĄCLECIA

dom przyrodnikow logoMuzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ul. Mariackiej 25/26

Jest to pierwsza po drugiej wojnie światowej stała ekspozycja bursztynu w Gdańsku . Nawiązuje ona do dawnych gdańskich tradycji. Zabytki prezentowane są w dwóch działach

bursztyn w przyrodzie
bursztyn w kulturze

Czytaj więcej...

MIASTO POD MIASTEM

blekitny baranek logoBłękitny Baranek, ul. Chmielna 53, Gdańsk

UWAGA! oddział BŁĘKITNY BARANEK – NIECZYNNY do odwołania.


Wystawa wprowadza zwiedzających w świat archeologii. Jej celem jest przybliżenie pracy archeologa zarówno na miejscu na wykopalisk jak i w muzeum, a ponadto przedstawienie wyników wieloletnich badań archeologicznych prowadzonych na terenie miasta w Gdańska.

Czytaj więcej...

ŚREDNIOWIECZNA ULICZKA HANZEATYCKA

blekitny baranek logoBłękitny Baranek, ul. Chmielna 53, Gdańsk

UWAGA! oddział BŁĘKITNY BARANEK – NIECZYNNY do odwołania.


Zapraszamy do zwiedzenia zrekonstruowanej uliczki hanzeatyckiego miasta z przełomu XIV i XV wieku. Odnajdziemy na niej mieszkańców dawnego Gdańska w strojach z epoki, zajrzymy do ich domów, miejsc pracy i do karczmy.

Czytaj więcej...

GDAŃSK W ŚWIECIE HANZY

blekitny baranek logoBłękitny Baranek, ul. Chmielna 53, Gdańsk

UWAGA! oddział BŁĘKITNY BARANEK – NIECZYNNY do odwołania.


Ekspozycja, na której pokazujemy zabytki pozyskane podczas prac wykopaliskowych w historycznej części miasta. Prezentowane artefakty obrazują potęgę handlową Gdańska oraz życie codzienne jego mieszkańców od okresu późnego średniowiecza do XIX wieku.

Czytaj więcej...

WYSPA SPICHRZÓW W GDAŃSKU

blekitny baranek logoBłękitny Baranek, ul. Chmielna 53, Gdańsk

UWAGA! oddział BŁĘKITNY BARANEK – NIECZYNNY do odwołania.


Wystawa poświęcona Wyspie Spichrzów, jej historii i badaniom archeologicznym.

 

Czytaj więcej...

NAJSTARSZE DZIEJE KĘPY DOMINIKAŃSKIEJ

piwnica romanska logo

Piwnica Romańska, Plac Dominikański 1, Gdańsk

Wystawa prezentowana jest w odrestaurowanym XIII-wiecznym klasztornym refektarzu – najstarszym zachowanym wnętrzu w Gdańsku.

Ekspozycja przedstawia wyniki wieloletnich prac wykopaliskowych prowadzonych pod Placem Dominikańskim i Halą Targową, których efektem było odkrycie reliktów wczesnej architektury klasztoru oo. Dominikanów: refektarza, kuchni, fundamentów pierwszego kościoła, a ponadto wczesnośredniowiecznej osady i cmentarza użytkowanego od X do XIX wieku.

Czytaj więcej...

GRODZISKO

grodzisko logo

Grodzisko w Sopocie, ul. Haffnera 53, Sopot

Od kilkunastu lat skansen archeologiczny „Grodzisko w Sopocie” zaprasza do zwiedzania zrekonstruowanego wczesnośredniowiecznego grodu. Funkcjonował on w okresie przedpiastowskim, od połowy IX wieku do, jak się przypuszcza, momentu powstania grodu gdańskiego w końcu X wieku. Prawdopodobnie pełnił funkcję strażnicy, której zadaniem było kontrolowanie i obserwacja przybrzeżnego pasa nadmorskiego. Udało się ustalić, że obiekt ten trzykrotnie uległ spaleniu, przy czym dwukrotnie go odbudowywano.

O jego istnieniu przez wieki przypominał jedynie ukryty w lesie wysoki wał w kształcie podkowy, otaczający wewnętrzny majdan od południa, zachodu i północy. Po przeprowadzonych pracach wykopaliskowych, posiłkując się ich wynikami, zrekonstruowano chaty, bramę i częściowo palisadę tej obronnej osady. Odtworzone w ten sposób na potrzeby wystawiennicze grodzisko, poprzez swój wystrój, prezentacje rzemiosł i organizowane imprezy historyczne, przybliża zwiedzającym warunki życia i codzienne zajęcia dawnych mieszkańców Pomorza.

Czytaj więcej...

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. polityka prywatności