Odkrycia archeologiczne na Kaszubach i Kociewiu – powstaną nowe opracowania

Zespół poklasztorny w Pelplinie w 1994 r. Fot. Wiesław StępieńMuzeum Archeologiczne w Gdańsku zdobyło dofinansowanie na realizację zadań w programie „Ochrona zabytków archeologicznych”. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w łącznej kwocie ponad 150 tys. zł. Dzięki temu w latach 2019–2020 Muzeum opracuje badania: „Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim” oraz „Między Słupią a Wierzycą – cmentarzyska kultury pomorskiej z obszaru Kaszub i Kociewia”. Końcowym efektem tej pracy będzie wydanie książek

Działalność Muzeum Archeologicznego w Gdańsku obejmuje nie tylko gromadzenie i konserwowanie zabytków czy organizowanie wystaw. Ta samorządowa instytucja kultury podejmuje także działania naukowe, współpracując ze specjalistami z kraju i zagranicy. Począwszy od lat 60-tych XX wieku Muzeum wydało ponad 150 publikacji, które służą polskim archeologom w pracy badawczej.

„Wczesny i środkowy neolit na Pojezierzu Starogardzkim – opracowanie badań i publikacja”
Kwota dofinansowania: 100 000 zł

Realizacja tego projektu doprowadzi do podsumowania wieloletnich badań archeologicznych nad najstarszymi społecznościami rolniczymi Pojezierza Starogardzkiego. W latach 1980–2002 archeolodzy przebadali szereg stanowisk neolitycznych. Badania te dostarczyły ważnej wiedzy na temat osadnictwa, wymagają jednak uzupełnienia o wyniki analiz interdyscyplinarnych, między innymi na temat środowiska przyrodniczego oraz przemian kulturowych i gospodarczych, jakie zachodziły około 6 tys. lat temu nad dolną Wierzycą i jej dopływem – rzeką Janką.

Po raz pierwszy tak wszechstronnie zaprezentowane zostaną najważniejsze elementy życia pierwszych mieszkańców Pojezierza Starogardzkiego, którzy prowadzili osadniczy tryb życia – podkreśla Olgierd Felczak, kierownik Działu Epoki Kamienia i Wczesnej Epoki Brązu w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. – Dzięki publikacji poznamy charakter egzystencji dawnych społeczeństw i podstawowe cechy ich kultury materialnej. Dowiemy się między innymi o wyglądzie osiedli, uprawianych roślinach oraz o bardzo zróżnicowanej wytwórczości ceramicznej.

Zaplanowane działania promocyjne przyczynią się do większego zainteresowania najstarszymi dziejami regionu, również w kontekście ochrony miejscowego dziedzictwa kulturowego.

„Między Słupią a Wierzycą – cmentarzyska kultury pomorskiej z obszaru Kaszub i Kociewia”
Kwota dofinansowania: 51 500 zł

Istotą przedsięwzięcia jest zebranie rozproszonych i słabo znanych odkryć materiałów z cmentarzysk kultury pomorskiej, położonych w pasie geograficznym pomiędzy rzekami Słupią i Wierzycą, a więc na obszarze Kaszub i Kociewia. Obejmują one zarówno odkrycia pojedynczych grobów kultury pomorskiej (np. w Miłobądzu i Nowej Sikorskiej Hucie), jak i większych serii badanych ratowniczo, w akcjach odległych od siebie czasowo (np. w Chmielonku i Starej Jani).

Materiały z wymienionych stanowisk archeologicznych nie były publikowane w satysfakcjonujący sposób. Badacze dysponowali tylko krótkimi notatkami, bez ilustracji i wyników analiz specjalistycznych. Stąd pojawiła się potrzeba stworzenia jednej, syntetycznej publikacji.

Kompleksowe opracowanie, zestawienie wszystkich odkryć jest dla tych materiałów jedyną szansą na ich publikację. Dotyczy to zwłaszcza odkryć przypadkowych z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych – mówi dr Piotr Fudziński, kierownik Działu Wczesnej Epoki Żelaza w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku. – Lista stanowisk do analizy i publikacji obejmuje łącznie dwadzieścia dwa stanowiska. Materiały do publikacji są przechowywane w zbiorach Muzeum Archeologicznego w Gdańsku.

Opracowanie archeologiczne zostanie pogłębione o wyniki analiz specjalistycznych, takich jak badania antropologiczne, metaloznawcze oraz analizy domieszek kości zwierzęcych.

Dzięki publikacji wszystkie zestawione źródła będą stanowić punkt odniesienia i poszukiwania analogii dla badaczy zainteresowanych epoką żelaza, nie tylko na Pomorzu, ale w całej Polsce – podkreśla Fudziński.

mkidn 01 cmyk

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.