“Miniaturowe wyobrażenia koni z terenów wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej…” – wykład dra Pawła Szczepanika

Tymawa konik MAG ŚR 1381„Miniaturowe wyobrażenia koni z terenów wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Zabytki, ich funkcja i znaczenie” – wykład dra Pawła Szczepanika na zakończenie wystawy “Galopem przez wieki…” w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku
• 27 czerwca 2019 r., godz. 13:00
• Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, ul. Mariacka 25/26
• wstęp wolny

 

Miniaturowe wyobrażenia koni - plakatPAWEŁ SZCZEPANIK – doktor nauk humanistycznych w zakresie archeologii, magister etnologii. Adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie realizuje projekt „Religie i ich rzeczy. Analiza porównawcza wczesnośredniowiecznych przedmiotów związanych z religijnością odkrytych na terenie Polski” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu Sonatina. Jego zainteresowania badawcze związane są przede wszystkim z archeologią wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem religijności przedchrześcijańskiej oraz czasów chrystianizacji. Autor monografii „Słowiańskie Zaświaty. Wierzenia, wizje i mity” wydanej w Szczecinie w 2018 roku. Laureat konkursu Etiuda 3 organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki w 2015 roku, w ramach którego ukończył pracę doktorską pt. „Rzeczywistość mityczna Słowian Północno-Zachodnich we wczesnym średniowieczu i jej materialne wyobrażenia” napisaną pod kierunkiem prof. dra hab. Wojciecha Chudziaka, wyróżnioną przez Radę Wydziału Nauk Historycznych UMK w Toruniu. W ramach tego stypendium odbył również staż naukowy w Georg-August-Universität Göttingen. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych publikowanych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych i monografiach zbiorowych. Kierownik archeologicznych badań ratowniczych i weryfikacyjnych na kilkudziesięciu stanowiskach na ziemi bytowskiej i Pomorzu Środkowym. Aktywny uczestnik życia naukowego związanego z badaniami w tej części Polski. Popularyzator wiedzy na temat przeszłości Pomorza, autor artykułów w prasie lokalnej oraz wykładów popularnonaukowych.

ORGANIZATOR: Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

PARTNERZY: Narodowe Centrum Nauki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dołącz do wydarzenia na Facebooku: Miniaturowe wyobrażenia koni – wykład dra Pawła Szczepanika

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.