“Goci. Mity i Rzeczywistość” – konferencja naukowa

Goci. Mity i Rzeczywistość

• 5 kwietnia 2019 r., godz. 10:00
• Sopot „Stronghold”, ul. Jana Jerzego Haffnera 63
• wstęp wolny
• wydarzenie na Facebooku: http://tiny.cc/Goci

Zapraszamy na drugą konferencję z cyklu „Goci. Mity i Rzeczywistość” (pierwsza odbyła się październiku 2018 roku).

PROGRAM KONFERENCJI
10:00 | Przywitanie gości
10:30 | Argumenty paleobotaniczne do dyskusji na temat zmian demograficznych i gospodarczych na Pomorzu w okresie wpływów rzymskich

Prof. dr hab. Małgorzata Latałowa – kierownik Pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki w Katedrze Ekologii Roślin (Wydział Biologii) na Uniwersytecie Gdańskim. Autorka prac dotyczących problematyki historii szaty roślinnej, wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze oraz zmian klimatu u schyłku ostatniego zlodowacenia i w holocenie w skali Pomorza, Polski i Europy. W ramach projektów archeologicznych zajmuje się rekonstrukcją warunków lokalnego środowiska oraz zagadnieniami związanymi z różnymi aspektami wykorzystywania zasobów roślinnych przez dawne społeczności.

Dr Joanna Święta-Musznicka – adiunkt w Pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki w Katedrze Ekologii Roślin (Wydział Biologii) na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalistka w zakresie palinologii i analiz makroskopowych szczątków roślinnych ze stanowisk naturalnych i archeologicznych. Autorka prac z zakresu m.in. paleolimnologii, paleoekologii torfowisk i historii zbiorowisk leśnych na Pomorzu oraz rekonstrukcji zmian przyrodniczych na terenie historycznego Gdańska w oparciu o materiały archeobotaniczne pozyskane na stanowiskach archeologicznych.

Dr Anna Pędziszewska – adiunkt w Pracowni Paleoekologii i Archeobotaniki w Katedrze Ekologii Roślin (Wydział Biologii) na Uniwersytecie Gdańskim. Jej prace skupiają się na holoceńskiej historii zbiorowisk leśnych i wpływie człowieka na środowisko przyrodnicze w przeszłości, które bada głównie w oparciu o analizy palinologiczne osadów jezior i torfowisk, m.in. na Pojezierzu Kaszubskim, wyspie Wolin i w Puszczy Białowieskiej. W ramach projektów archeologicznych podejmuje się rekonstrukcji uwarunkowań przyrodniczych w rejonie badań.

11:00 | Chronologia cmentarzysk kurhanowych kultury wielbarskiej w Polsce północnej i wschodniej

Dr hab. Adam Cieśliński – kierownik Zakładu Archeologii Europy Starożytnej w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Studia na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Johanna Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem oraz na Uniwersytecie w Marburgu. Zainteresowania badawcze: okres wpływów rzymskich oraz okres wędrówek ludów w strefie od Bałtyku po Morze Czarne, archeologia archiwalna. Od 2000 r. badacz cmentarzyska kurhanowego kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu (we współpracy z Muzeum w Koszalinie).

11:30 | Cmentarzysko kurhanowe w Nowym Łowiczu w kontekście badań nad chronologią kultury wielbarskiej

Mgr Andrzej Kasprzak – absolwent Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kustosz w Dziale Archeologii Muzeum w Koszalinie, gdzie zajmuje się młodszym okresem przedrzymskim, okresem wpływów rzymskich i okresem wędrówek ludów. Od wielu lat prowadzi badania wykopaliskowe (wspólnie z A. Cieślińskim) na rozległym cmentarzysku kurhanowym kultury wielbarskiej w Nowym Łowiczu. Od 2015 r. kieruje badaniami cmentarzyska z kręgami kamiennymi w Pławnie niedaleko Czaplinka.

Dr hab. Adam Cieśliński (współautor)

12:00 | Cmentarzysko w Babim Dole – Borczu. Pierwsze przebadane w całości cmentarzysko z kręgami i kurhanami na Pomorzu

Prof. dr hab. Magdalena Mączyńska – profesor emerytowany. Autorka 160 publikacji z zakresu archeologii okresu rzymskiego i wędrówek ludów, w tym ośmiu książek, m.in. monografii skarbu z Łubianej w powiecie kościerzyńskim. Jedną z ostatnich jej książek jest popularnonaukowe opracowanie okresu wędrówek ludów w Europie pt. „Światło z popiołu”, wydane w 2013 r. W dalszym ciągu czynna naukowo.

Dr Ireneusz Jakubczyk – studia w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, doktorat w 2013 r.: „Zapinki VI grupy Oscara Almgrena w kulturze przeworskiej”. Autor katalogu w wydanej w Moguncji monografii cmentarzyska gocko-alańskiego w Almałyk-dere na Krymie. Autor kolejnego tomu „Corpus der roemischen Importe – Polen: Mittelpolen”, będącego rezultatem czteroletniego stypendium NCN „Fuga” na Uniwersytecie Warszawskim.

12:30–13:00 | Dyskusja
13:00–13:30 | Przerwa, poczęstunek
13:30 | Gdzie szukać broni Gotów?

Dr hab. Bartosz Kontny – prof. Uniwersytetu Warszawskiego. Zatrudniony w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, prodziekan Wydziału Historycznego UW, instruktor CMAS M2; główne zainteresowania: archeologia okresów przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów w barbarzyńskiej Europie ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bronioznawczej; archeologia podwodna.

14:00 | Gockie historie niesamowite, czyli po co kobietom ucinali głowy

Prof. dr hab. Andrzej Kokowski – badacz dziejów Gotów, Wandalów i Sarmatów w okresie rzymskim, rekonstruktor wiedzy o zabytkach utraconych w wyniku wojny, popularyzator archeologii, autor wielkich międzynarodowych projektów naukowych – prawie 450 publikacji, w tym 25 książek.

14:30 | Nazwy naczyń w języku gockim. Semantyka i wyobrażenia kulturowe

Prof. dr hab. Andrzej P. Kowalski – pracuje w Zakładzie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Gdańskiego. Prowadzi badania nad kulturą społeczeństw pierwotnych. Interesuje się filozofią mitu, archeologią, a szczególnie lingwistycznymi rekonstrukcjami najdawniejszych pojęć z zakresu sztuki i form życia społecznego. Niedawno wydane książki: „Antropologia zamierzchłych znaczeń” (Toruń 2014), „Kultura indoeuropejska” (Gdańsk 2017).
15:00 | Dyskusja
15:30 | Poczęstunek

 

 

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.