Regulamin zwiedzania Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

W czasie epidemii COVID-19 obowiązują specjalne regulaminy zwiedzania. Poszczególne oddziały Muzeum Archeologicznego w Gdańsku musiały dostosować swoje zasady do ogólnopolskich obostrzeń sanitarnych. Aby sprawdzić, jak funkcjonuje wybrany oddział, należy otworzyć jego stronę (Branches) i przejść do zakładki „Godziny otwarcia” – tam znajdują się szczegółowe informacje o aktualnych limitach i ograniczeniach.


Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 5/2018
Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku
z dnia 09.02.2018 r.

TERMS AND CONDITIONS OF VISITING
MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zwiedzania, przebywania i poruszania się na terenie Muzeum Archeologicznego w Gdańsku (zwanym dalej „Muzeum”) i dotyczy wszystkich oddziałów Muzeum:
  MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU, ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk
  SPICHLERZ „BŁĘKITNY BARANEK”, ul. Chmielna 53, 80-748 Gdańsk
  PIWNICA ROMAŃSKA, Pl. Dominikański 1, 80-844 Gdańsk
  GRODZISKO W SOPOCIE, ul. Haffnera 63, 81-715 Sopot
  MUZEUM W GNIEWIE, ul. Zamkowa 2, 83-140 Gniew
 1. Przebywający na terenie Muzeum zobowiązani są do przestrzegania przepisów, zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych, a także do ochrony zabytków, zbiorów i dziedzictwa kulturowego będącego własnością Muzeum.
 2. Muzeum jest otwarte przez cały rok, od wtorku do niedzieli z wyjątkiem świąt. Muzeum zastrzega sobie prawo zamknięcia w dni świąteczne i okołoświąteczne, wyznaczone przez Dyrektora Muzeum.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące dni oraz godzin otwarcia Muzeum dostępne są na stronie www.archeologia.pl i w kasach Muzeum.
 4. Liczba zwiedzających przebywających w budynkach, na wystawach głównych, wystawach czasowych jest ograniczona. Wielkość grup regulowana jest przez obsługę, w zależności od ogólnej liczby zwiedzających.
 5. Przebywanie na terenie Muzeum poza godzinami otwarcia wymaga zgody Dyrektora Muzeum. W szczególnych przypadkach Dyrektor Muzeum może udostępnić ekspozycje do zwiedzania poza godzinami otwarcia.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do ekspozycji i budynków  Muzeum może zostać decyzją Dyrektora ograniczony lub całkowicie wyłączony dla zwiedzających.
 7. Teren Muzeum jest chroniony i monitorowany. Zwiedzający kupując bilet wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku przez monitoring.

§2. Sprzedaż biletów

 1. Zwiedzanie Wystaw Muzeum oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej są odpłatne.
 2. Wysokość opłat określa cennik dostępny na stronie internetowej Muzeum oraz w kasie Muzeum.
 3. W ramach oferty programowej Muzeum organizuje wydarzenia bezpłatne. Informacje o tych wydarzeniach są dostępne na stronie internetowej.
 4. Kasa przyjmuje płatność w złotówkach oraz akceptuje karty płatnicze – informacja o obsługiwanych rodzajach kart dostępna jest w kasach Muzeum.
 5. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na bilety w innej cenie lub na inne wydarzenie.
 6. Faktury wystawiane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami na rzecz osób, instytucji i podmiotów gospodarczych, które dokonały rezerwacji zwiedzania lub dokonały opłaty za wstęp do Muzeum w kasie biletowej.

§3. Ulgi i zwolnienia z opłat

 1. Ulgi i zwolnienia z opłat przysługują za okazaniem stosownych dokumentów.
 2. Reduced tickets are available to:
 1. students of primary, lower and upper secondary schools, students of teacher training establishments and social service employees, students and people undergoing doctoral studies who are citizens of the European Union Member States,
 2. osobom powyżej 65 roku życia, emerytom, rencistom a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,
 3. teachers of primary, lower secondary, upper secondary and higher schools, teachers and tutors of educational and upbringing institutions, correctional facilities, shelters for minors and diagnostic and consultation centers operating in the Member States of the European Union,
 4. veterans.
 1. Free tickets are available to:
 1. children up to seven years old,
 2. licensed guides, tour guides and teachers as guardians of organized groups,
 3. persons awarded the Order of the White Eagle or the Order of Merit of the Republic of Poland, the honorary badge "Zasłużony dla Kultury Polskiej" and persons awarded the honorary title "Zasłużony dla Kultury Narodowej",
 4. employees of museums entered in the State Register of Monuments and members of the Association of Polish Museologists, the International Council of Museums (ICOM), the International Council for the Protection of Monuments (ICOMOS),
 5. members of the Association of Polish Archaeologists, the Polish Historical Society, the Association of Art Historians,
 6. archaeologists, historians and art historians - employees of state universities and the Polish Academy of Sciences.
 1. Muzeum uczestniczy w specjalnych programach uprawniających do zniżek. Aktualny wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej.

§4. Zasady przebywania zwiedzających w Muzeum

 1. Przed wejściem na wystawy wymagane jest pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, parasoli, kijków turystycznych, wózków dziecięcych, nosideł na stelażach metalowych, dużych toreb, plecaków, walizek, reklamówek oraz innych przedmiotów niebezpiecznych dla eksponatów i utrudniających pozostałym osobom swobodne zwiedzanie ekspozycji. Obsługa Muzeum może zwrócić się do zwiedzającego o pozostawienie posiadanej przez niego rzeczy w szatni w celu zapewnienia bezpieczeństwa ekspozycji.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez zabezpieczenia w odzieży, plecakach oraz torbach oddanych do szatni, a także za przedmioty pozostawione na terenie Muzeum w innych miejscach niż przeznaczone do przechowywania rzeczy.
 3. Na terenie ekspozycji zabronione jest wnoszenie i spożywanie żywności, napojów, alkoholu
  i środków odurzających.
 4. Na ekspozycjach obowiązuje zakaz dotykania eksponatów.
 5. Muzeum nie mogą zwiedzać osoby: nietrzeźwe lub pod wpływem środków odurzających, zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu ludzi i zbiorów, zakłócające porządek zwiedzania.
 6. W Muzeum obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt z wyjątkiem psów przewodników osób niepełnosprawnych.
 7. Zobowiązuje się zwiedzających do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz postępowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami dobrego zachowania w miejscach publicznych.
 8. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, zwiedzający są zobowiązani do ścisłego przestrzegania poleceń obsługi i ochrony Muzeum.
 9. W Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych.
 10. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.

§5. Postanowienia końcowe

 1. Zakup biletu do Muzeum stanowi akcepcję niniejszego Regulaminu.
 2. Nieprzestrzeganie przez zwiedzających niniejszego Regulaminu stanowi podstawę do wyproszenia zwiedzającego z terenu Muzeum bez roszczeń ze strony zwiedzającego.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostaje podany do wiadomości publicznej na www.archeologia.pl oraz w kasach Muzeum.
 4. Skargi i wnioski można składać osobiście, listownie, na adres email: sekretariat@archeologia.pl.

 

 

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.