Polityka Prywatności

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

Polityka Prywatności skierowana jest do Użytkowników serwisu internetowego www.archeologia.pl. Korzystając z naszego serwisu internetowego potwierdzasz pełną akceptację postanowień zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.

Mamy nadzieję, że niniejsza Polityka Prywatności pomoże Ci zrozumieć, jakie informacje gromadzimy w  związku z działalnością serwisu internetowego  www.archeologia.pl oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

DEFINICJE

Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące definicje:

Serwis – serwis internetowy, witryna główna mieszcząca się pod adresem www.archeologia.pl

Użytkownik – każda osoba fizyczna (internauta), prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, odwiedzająca Serwis (i wszystkie podstrony) i korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce

Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii

RODO -Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych  i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

Pliki cookies – (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony www. Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron www. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony www.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Aby chronić dane osobowe Użytkownika, wysyłamy je w sposób szyfrowany; do komunikacji z przeglądarką internetową korzystamy z protokołu SSL = secure socket layer. Można to poznać po symbolu kłódki, który widoczny jest na pasku adresu w przeglądarce podczas połączenia SSL.

Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod nasza kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Jesteśmy zobowiązani aby chronić wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa.

Dla własnego bezpieczeństwa Użytkownik posiadający konto powinien pamiętać, aby po zakończonej sesji wylogować się ze strony. W tym celu należy kliknąć link “Wyloguj się”. Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z zakończeniem dokonywanej operacji.

DANE ADMINISTRATORA ORAZ INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administratorem danych osobowych jest Muzeum Archeologiczne w Gdańsku (zwane dalej Muzeum), ul. Mariacka 25/26, 80-833 Gdańsk, tel. 58 322 21 00.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można kontaktować się pod adresem email: iod@archeologia.pl lub telefonicznie (tel. 58 322 21 12) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w stopniu, w jakim jest to konieczne ze względu na funkcjonowanie Serwisu oraz wykonywania naszej działalności. Gromadzimy wyłącznie te dane osobowe, które są nam przekazywane. Jeżeli korzystanie z  danych w oparciu o przepisy nie jest dozwolone bez zgody Użytkownika, zawsze zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy dane osobowe Użytkowników przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczone cele o których mowa w sekcji „Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych”. Okres przechowywania przez nas dokumentacji wynika z przepisów prawa dotyczących archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej na podstawie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w Muzeum.

Po tym okresie dane osobowe Użytkownika zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

W zakresie i z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów prawa Użytkownikowi przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych a także prawo do sprzeciwu. Zakres każdego z ww. praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia można  skorzystać zależeć będzie m.in. od podstawy prawnej oraz celu ich przetwarzania.

Użytkownik serwisu ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH I ICH UDOSTĘPNIANIE

Dane osobowe Użytkownika mogą być  udostępnione podmiotowi świadczącemu usługi związane ze wsparciem programistycznym i informatycznym oraz świadczącym usługi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych. W ramach zakupu usługi w Serwisie dane przekazywane są też do operatora systemu płatności online.

W każdym przypadku, gdy udostępniamy dane osobowe Użytkowników Serwisu, wymagamy od podmiotów zewnętrznych zachowania poufności i bezpieczeństwa powierzonych informacji oraz wykorzystania udostępnionych przez nas informacji jedynie w celu świadczenia usługi lub produktu związanego z serwisem lub naszymi działaniami.

Dane osobowe udostępnione  w ramach działania serwisu nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu przetwarzaniu. Nie zamierzamy także przekazywać danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

Wykorzystujemy pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na  urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na  urządzeniu końcowym Użytkownika.

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o Użytkowniku za pośrednictwem plików Cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu Użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji Użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki).

Informacje pozyskane za pośrednictwem Cookies nie są łączone z innymi danymi Użytkowników serwisu, nie służą też do ich identyfikacji. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów Cookies poprzez określenie np., że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak Użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów.

Jeśli Użytkownik nie chce by pliki Cookies były wykorzystywane w opisanym powyżej celu w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej przeglądarki internetowej.

Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki „Cookies”: to Opera, Mozilla FireFox, Google Chrome Microsoft Edge, Safari bądź klikając w poniższe linki:

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu . O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 25.04.2023 r.

 

Scroll to Top

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.