Acceptance of archaeological materials

W związku z bardzo dużą liczbą składanych wniosków o przyjęcie zabytków informujemy, że czas oczekiwania na odpowiedź wynosi maksymalnie 30 dni roboczych od złożenia kompletnego wniosku (na aktualnym wzorze) wraz z wymaganymi załącznikami.

 

INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 11 MARCA 2024 ROKU OBOWIĄZUJE NOWE ZARZĄDZENIE W SPRAWIE ZASAD PRZYGOTOWANIA ORAZ PRZEKAZYWANIA MATERIAŁÓW ARCHEOLOGICZNYCH DO DZIAŁÓW MERYTORYCZNYCH MAG W CELU WŁĄCZENIA DO ZBIORÓW.

 Wnioski można składać:

  • LISTOWNIE:
    • korespondencję prosimy przysyłać na adres: MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W GDAŃSKU, UL. MARIACKA 25/26, 80-833 GDAŃSK
    • przesyłki kurierskie prosimy adresować na adres: SPICHLERZ BŁĘKITNY BARANEK, UL. CHMIELNA 53, 80-748 GDAŃSK
  • OSOBIŚCIE: W SEKRETARIACIE MUZEUM (ODDZIAŁ SPICHLERZ BŁEKITNY BARANEK)
  • ELEKTRONICZNE NA ADRES: promesy@archeologia.pl (dokumenty podpisane elektronicznie) lub za pomocą ePUAP (adres skrytki): /mag/SkrytkaESP

 

Zarządzenie Nr 18/2024 z dnia 08.04.2024 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 17/2024 MAG dot. zasad przygotowywania oraz przekazywania materiałów archeologicznych do MAG

Załącznik 1 do Zarządzenia 18/2024.WNIOSEK O WYDANIE PISEMNEGO OŚWIADCZENIA O GOTOWOŚCI PRZYJĘCIA RUCHOMYCH ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH.

 

Zarządzenie Nr 17/2024 Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z dnia 11.03.2024 r. w sprawie: zasad przygotowywania oraz przekazywania materiałów archeologicznych do działów merytorycznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w celu włączenia materiałów do zbiorów.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora MAG nr 17/2024 z dnia 11.03. 2024 roku
ZASADY PRZYGOTOWYWANIA ORAZ PRZEKAZYWANIA MATERIAŁÓW ARCHEOLOGICZNYCH DO DZIAŁÓW MERYTORYCZNYCH MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU, W CELU WŁĄCZENIA MATERIAŁÓW DO ZBIORÓW MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU.

Załącznik nr 3a do Zasad przygotowywania oraz przekazywania materiałów archeologicznych do działów merytorycznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w celu włączenia materiałów do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku WZÓR KATALOGU ZABYTKÓW EK,WEŻ,OWR,ŚR,GD

Załącznik nr 3b do Zasad przygotowywania oraz przekazywania materiałów archeologicznych do działów merytorycznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w celu włączenia materiałów do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku WZÓR KATALOGU ZABYTKÓW GN

Załącznik nr 4a do Zasad przygotowywania oraz przekazywania materiałów archeologicznych do działów merytorycznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w celu włączenia materiałów do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – karta ewidencyjna EK

Załącznik nr 4b do Zasad przygotowywania oraz przekazywania materiałów archeologicznych do działów merytorycznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w celu włączenia materiałów do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – karta ewidencyjna WEŻ

Załącznik nr 4c do Zasad przygotowywania oraz przekazywania materiałów archeologicznych do działów merytorycznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w celu włączenia materiałów do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – karta ewidencyjna OWR

Załącznik nr 4d do Zasad przygotowywania oraz przekazywania materiałów archeologicznych do działów merytorycznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w celu włączenia materiałów do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – karta ewidencyjna ŚR

Załącznik nr 4e do Zasad przygotowywania oraz przekazywania materiałów archeologicznych do działów merytorycznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w celu włączenia materiałów do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – karta ewidencyjna GD

Załącznik nr 4f do Zasad przygotowywania oraz przekazywania materiałów archeologicznych do działów merytorycznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w celu włączenia materiałów do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – karta ewidencyjna GN

Załącznik nr 5 do Zasad przygotowywania oraz przekazywania materiałów archeologicznych do działów merytorycznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w celu włączenia materiałów do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – WZÓR METRYCZKI MAGAZYNOWEJ MAG

Załącznik nr 6a-g do Zasad przygotowywania oraz przekazywania materiałów archeologicznych do działów merytorycznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w celu włączenia materiałów do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – WYTYCZNE DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRZYJĘCIA MATERIAŁÓW ARCHEOLOGICZNYCH DO POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW MERYTORYCZNYCH MAG

Załącznik nr 7 do Zasad przygotowywania oraz przekazywania materiałów archeologicznych do działów merytorycznych Muzeum Archeologicznego w Gdańsku, w celu włączenia materiałów do zbiorów Muzeum Archeologicznego w Gdańsku – WZÓR oświadczenia dot. NIEPOZYSKANIA ZABYTKÓW Z BADAŃ

 

Zarządzenie Nr 16/2022 Dyrektora Muzeum Archeologicznego w Gdańsku z dnia 04.05.2022 r. w sprawie przekazywania archeologicznej dokumentacji polowej do Archiwum Muzeum Archeologicznego w Gdańsku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2022 – karta stanowiska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2022 – inwentarz prób biologicznych i dendrochronologicznych

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 16/2022 – polowy inwentarz rysunków

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16/2022 – polowy inwentarz fotografii

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 16/2022 – końcowy spis zdawczo-odbiorczy archeologicznej dokumentacji polowej

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 16/2022 – oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych

Scroll to Top

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.