MIĘDZY KULTURĄ ŁUŻYCKĄ A KULTURĄ POMORSKĄ PRZEMIANY KULTUROWE WE WCZESNEJ EPOCE ŻELAZA

15-16 października 2009 roku

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Stowarzyszeniem Promocji Zabytków Archeologicznych, Instytutem Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacją Ochrony Zabytków w Gdańsku organizuje w dniach 15-16 października 2009 r., sympozjum naukowe: Między kulturą łużycką a kulturą pomorską. Przemiany kulturowe we wczesnej epoce żelaza.

Organizacji spotkania patronować będzie komitet naukowy w składzie: prof.dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. dr Tadeusz Malinowski i prof.dr hab. Tadeusz Grabarczyk.
Podstawowym celem konferencji będzie omówienie i przedyskutowanie istotyprzemian kulturowych na podstawie źródeł archeologicznych. Dotyczy to szczególnie zmian w różnych aspektach szeroko rozumianej kultury -materialnej, społecznej i symbolicznej.

Przypomnimy w tych rozważaniach fakt, że w 2009 r. mija osiemdziesiąta rocznica ukazania się rozprawy Ernsta Petersena Die frühgermanische Kultur in Ostdeutschland und Polen. Pomińmy późniejszy, niechlubny życiorys autora. Zwróćmy uwagę na po raz pierwszy wydzieloną grupę wielkowiejską. To zespół cech archeologicznych, który rozmaicie bywał interpretowany, różnie też określano jego chronologię. Poczynając od studiów nad tą grupą J.Kostrzewskiego, poprzez działania L. J. Łuki, J. T. Podgórskiego i T. Malinowskiego dopracowano już się pewnego modelu. Wciąż jednak nie jest do końca określona rola tej grupy. Najczęściej traktuje się ją jako element łączący kultury łużycką i pomorską. Najnowsze odkrycia sugerują współistnienie na Pomorzu Gdańskim zarówno schyłkowej fazy kultury łużyckiej, grupy wielkowiejskiej jak również już najstarszych form związanych z kulturą pomorską. Wydaje się, że okres halsztacki C jawi się jako niezwykła mieszanka kulturowa tej części Pomorza. Wynika, zatem potrzeba spotkania archeologów, nie tylko związanych z tą problematyką na Pomorzu, ale i wszystkich, którzy żywo zainteresowani są zmierzchem epoki brązu i początkami wczesnej epoki żelaza.

 

Do wygłoszenia referatów organizatorzy zaproszą wybitnych specjalistów z kraju i z zagranicy, zarówno archeologów jak i specjalistów innych dziedzin nauki, współpracujących z archeologami (program w przygotowaniu; będzie wkrótce dostępny na stronie internetowej: www.archeologia.pl).

 

Sympozjum odbywać się będzie w budynku Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ul. Mariackiej 25/26. Szczegółowy program zostanie wysłany wyłącznie tym osobom, które w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sierpnia 2009 r., nadeślą wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa (w załączeniu). W sympozjum będą mogły wziąć udział wyłącznie te osoby, które znajdą się na liście uczestników.

 

Koszt uczestnictwa w sympozjum wynosi 70 PLN ( dla studentów 50% zniżki). Wpłaty bezpośrednio w kasie Muzeum w dniu rozpoczęcia spotkania.

 

Do uczestnictwa w sympozjum zapraszamy wszystkich archeologów i studentów archeologii interesujących się tą problematyką jak też badaczy z innych dziedzin, szczególnie tych, które współpracują z archeologami.

 

Pierwszego dnia sympozjum, w godzinach wieczornych przewiduje się spotkanie towarzyskie.

 

Organizatorzy nie zwracają uczestnikom spotkania kosztów dojazdu, pobytu i noclegów, nie dokonują też rezerwacji miejsc hotelowych. Do zaproszenia będzie załączona lista trójmiejskich hoteli rekomendowanych przez organizatorów sympozjum.

 

Dyrektor Muzeum Archeologicznego
w Gdańsku

Henryk Paner

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.