V POMORSKA SESJA SPRAWOZDAWCZA ZA ROK 2018

(22-23 LISTOPADA 2018 R.)

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku we współpracy z Instytutem Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, Instytutem Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Gdańsku, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków – Delegaturą w Słupsku, Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich – Oddział w Gdańsku oraz Fundacją Ochrony Zabytków w Gdańsku, w dniach 22-23 listopada 2018 r. organizują V Pomorską Sesję Sprawozdawczą za rok 2018.

Zostaną na niej przedstawione referaty oraz komunikaty z badań terenowych (systematycznych, ratowniczych, sondażowych) w obrębie aglomeracji miejskich, jak również prac wykopaliskowych prowadzonych na trasach dróg oraz badań na inwestycjach budowlanych i liniowych a także badań konserwatorskich i naukowych prowadzonych przez instytuty uniwersyteckie. Do prezentacji dopuszczone będą wystąpienia omawiające wyniki badań ratowniczych i wykopaliskowych wyłącznie z terenu województwa pomorskiego, pochodzące z bieżącego roku. Do uczestnictwa w sesji zapraszamy także specjalistów ze wszystkich dziedzin współpracujących z archeologią.
Przewiduje się, że czas prezentacji referatu nie może przekroczyć 30 minut, natomiast komunikatu 15 minut. W przypadku zgłoszenia dużej ilości wystąpień ich czas może ulec skróceniu. Wystąpienia będą prezentowane w ciągu chronologicznym od epoki kamienia do czasów nowożytnych.

Konferencja odbywać się będzie w Domu Przyrodników, przy ul. Mariackiej 25/26 w Gdańsku. Szczegółowy program sesji zostanie wysłany wyłącznie tym osobom, które w terminie do dnia 12 października 2018 r. nadeślą wypełniony formularz zgłoszenia uczestnictwa (w załączeniu). W spotkaniu będą mogły wziąć udział wyłącznie te osoby, które zarejestrują się i znajdą na liście uczestników.

Wszystkie materiały z sesji zostaną wydrukowane. Organizatorzy proszą o dostarczenie tekstu oraz ilustracji na płycie CD lub za pomocą programu WeTransfer.

W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż przewidywana, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia jej do jednego dnia.

Planowane jest zorganizowanie po pierwszym dniu sesji spotkania koleżeńskiego.

Opłata konferencyjna: 80 zł brutto

Wpłaty: Bank BGŻ BNP Paribas 83 2030 0045 1110 0000 0424 9830 z dopiskiem: V Pomorska Sesja 2018 oraz imieniem i nazwiskiem, w terminie do 19 października 2018 r. Osoby chcące otrzymać fakturę prosimy o podanie numeru NIP zakładu pracy.

Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu, pobytu i noclegów uczestnikom sesji, nie dokonują też rezerwacji miejsc hotelowych.
Kontakt: wypełniony formularz uczestnictwa, zgłoszenia, pytania itp. prosimy kierować na adres:

Archaeological Museum in Gdańsk
25/26 Mariacka st, Gdańsk 80-833

Koordynator: Piotr Fudziński, email: p.fudzinski@archeologia.pl tel. 58 320 21 88, wewn. 23

Pliki do pobrania:
V Pomorska Sesja Sprawozdawcza zaproszenie.pdf
V Pomorska Sesja Sprawozdawcza formularz zgłoszenia.docx
V Pomorska Sesja Sprawozdawcza formularz zgłoszenia.pdf
PROGRAM V Pomorskiej Sesji Sprawozdawczej [PDF]

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.