VI Pomorska Sesja Sprawozdawcza za lata 2021–2022

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Gdańsku zapraszają na VI Pomorską Sesję Sprawozdawczą za lata 2021–2022. Konferencja odbędzie się w dniach 24–25 listopada 2022 roku w Spichlerzu „Błękitny Baranek”.

Szanowni Państwo,

po kilkuletniej przerwie wznawiamy konferencję sprawozdawczą prezentującą wyniki archeologicznych prac terenowych na terenie województwa pomorskiego. Do uczestnictwa w niej zapraszamy wszystkich archeologów prowadzących badania wykopaliskowe na obszarze Pomorza oraz osoby zainteresowane archeologią tego regionu.

Podczas planowanego spotkania uczestnicy będą mogli przedstawić referaty i komunikaty z prac terenowych prowadzonych w ramach archeologicznych badań systematycznych, ratowniczych i sondażowych, zarówno w obrębie miast, jak i na obszarach wiejskich.

Zdjęcie przedstawia ludzi w holu muzeum. Niektórzy rozmawiają, inni podchodzą do stołu z książkami poświęconymi archeologii.
Pomorska Sesja Sprawozdawcza, zdjęcie z 2018 r.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Data wydarzenia: 24–25 listopada 2022 r.

Czas referatu podsumowującego wyniki dłuższych (kilkusezonowych) badań będzie wynosił 30 minut, natomiast komunikatu z jednorazowej akcji wykopaliskowej – 15 minut. W przypadku dużej liczby zgłoszeń czas ten może ulec skróceniu odpowiednio do 20 i 10 minut.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Aby wziąć udział w Sesji, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przysłać go na adres p.fudzinski@archeologia.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2022 r.

Organizatorzy nie zwracają uczestnikom kosztów dojazdu, pobytu ani noclegów, nie będą też dokonywać rezerwacji w hotelach.

MIEJSCE KONFERENCJI

Spichlerz „Błękitny Baranek”, ul. Chmielna 53, Gdańsk

Materiały z konferencji zostaną opublikowane, przy czym organizatorzy zastrzegają sobie prawo doboru tekstów i określenia ich maksymalnych rozmiarów, w zależności od liczby zgłoszeń. Teksty referatów i komunikatów wraz z ilustracjami muszą zostać dostarczone w wersji elektronicznej najpóźniej do 31 maja 2023 roku na adres: p.fudzinski@archeologia.pl.

Program VI Pomorskiej Sesji Sprawozdawczej za rok 2021-2022

Czwartek 24 listopada

10.00 Powitanie uczestników sesji

10.15 Promocja książki „Dwa cmentarzyska kultury pomorskiej w Borucinie gmina Stężyca”, wraz z wykładem M.Fudzińskiego (Gdynia) pod tytułem Historia pewnej publikacji oraz promocyjną sprzedażą tego wydawnictwa.

11.15 dr Jakub Niebieszczański (Wydział Archeologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), Tomasz Wiktorzak (Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy „Dolina Łupawskich Megalitów”), Wyniki badań nieinwazyjnych grobowców megalitycznych na stanowisku Łupawa 18, powiat Słupski, województwa Pomorskie, komunikat.

11.30 Cezary Bahyrycz (Fundacja Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), Tomasz Wiktorzak (Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy „Dolina Łupawskich Megalitów”), Wyniki badań nieinwazyjnych domniemanego grobowca megalitycznego w Strzyżynie, powiat Słupski, województwa Pomorskie, komunikat.

11.45 dr Sławomir Wadyl (Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), dr Paweł Szczepanik (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), dr Dagmara Werra (Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie), dr Krzysztof Kurzyk (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku), Kurhany w starej osadzie. Nieoczekiwane rozstrzygnięcie badań cmentarzyska kurhanowego w Obłężu, pow. słupski, komunikat.

12.00 dr Jakub Mosiejczyk (Archeo-Adventure, Pracownia Archeologiczna), dr Magdalena Wałaszewska (Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim), Pozytywne weryfikacje stanowisk archeologicznych na Kociewiu w trakcie badań przedinwestycyjnych na stanowiskach: Narkowy nr 1, Stanisławie-Szpęgawa nr 7, Opalenie nr 5, komunikat.

12.15 Dyskusja, przerwa na kawę

12.45 Piotr Klimaszewski (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku), dr Piotr Fudziński (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), dr Jakub Mosiejczyk (Archeo- Adventure, Pracownia Archeologiczna), Zniszczony grób ludności kultury pomorskiej z Będomina, gm. Nowa Karczma, komunikat.

13.00 dr Paweł Szczepanik (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Jakub Wojtecki (Academia ArƟum Humaniorum, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Mateusz Skrzatek (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Nowo odkryte cmentarzysko kurhanowe w podbytowskim Udorpiu, komunikat.

13.15 Waldemar Jaszczyński (Muzeum Zamkowe w Malborku), Kontynuacja naukowych badań archeologicznych w Parparach gm. Sztum, Węgry stanowisko nr 32, komunikat.

13.30 Andrzej Bartczak (Barta, Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Andrzej Bartczak), dr Anna Nierychlewska (Łódź), Wyniki archeologicznych badań wykopaliskowych prowadzonych w 2021 roku na stanowiskach archeologicznych AZP 7-31/5 7-31/6 i 7-31/11 7-30/53 w Żoruchowie, gm. Główczyce, woj. Pomorskie, komunikat.

13.45 dr Sławomir Wadyl (Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Wyniki badań cmentarzyska z kurhanami typu Orzeszkowo w Nowym Chorowie, pow. Słupski w roku 2022 roku,referat.

14.15 Ewa Fudzińska (Muzeum Zamkowe w Malborku), dr Piotr Fudziński (Tczew), Osadnictwo średniowieczne na stanowiskach w Subkowskim Polu i Subkowych oraz Lubiszewie-badania w 2021-2022 roku, komunikat.

14.30 Dyskusja, przerwa w obradach

15.30 prof. dr hab. Waldemar Ossowski, dr Joanna Dąbal (Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego), Badania weryfikacyjne stanowiska z X wieku w piwnicach Ratusza Głównego Miasta w Gdańsku, przeprowadzone w 2022 roku, komunikat.

15.45 dr Magdalena Żurek (Instytut Archeologii Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie), Zamek pokrzyżacki w Przezmarku, gm. Stary Dzierzgoń- badania w 2022 roku, średniowiecze, referat.

16.15 Katarzyna Zdeb, dr Magdalena Żurek (Instytut Archeologii Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie), Szkliwiona rynienka z wykopalisk miejskich- przyczynek do badań nad biomarkerami pozyskanymi z naczyń szkliwionych, referat.

16.45 Dyskusja.

17.00 Zakończenie obrad

 

 

Piątek 25 listopada

9.00 Marek Truszkowski, dr Michał Starski (Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Badania archeologiczne studni na Zamku Wysokim w Człuchowie, komunikat.

9.15 dr Bogusz Wasik (Muzeum Zamkowe w Malborku), Wyniki badań archeologiczno- architektonicznych, przeprowadzonych w 2022 roku na zamku kapituły pomezańskiej w Kwidzynie, komunikat.

9.30 dr Michał Starski (Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego), Wczesnonowożytna kamienica mieszczańska w Pucku. Wyniki badań miasta lokacyjnego w 2022 roku, referat.

10.00 Maciej Szyszka (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku), Dom Beginek i mur miejski. Badania ratunkowe północnego ciągu ulicy Pańskiej w Gdańsku, referat.

10.30 Aleksandra Jabłońska, Magdalena Kulesz-Hodysz, Aleksander Kwapiński (Signum, Aleksander Kwapiński Sopot), Badania sondażowe przy ulicy Angielska Grobla i Długa Grobla w Gdańsku, komunikat.

10.45 Dyskusja, przerwa na kawę.

11.15 Marta Wołyńska (Muzeum Narodowe w Gdańsku), Wybrane zabytki z badań archeologicznych przy ulicy Łąkowej w Gdańsku (osiedle Sadowa)-sezon 2021, referat.

11.45 dr Jakub Mosiejczyk (Archeo-Adventure, Pracownia Archeologiczna), dr Joanna Dąbal (Instytut Archeologii Uniwersytetu Gdańskiego), Wstępne wyniki z badań archeologicznych przy ul. Kraszewskiego w Prabutach, referat.

12.15 Renata Wiloch-Kozłowska (Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Renata Wiloch-Kozłowska), Archeologia to także współczesność. Najnowsze znaleziska z Gdańska, referat.

12.45 Wioleta Jaskólska, Agnieszka Ostalczyk (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie), Nagrody za znalezienie zabytków archeologicznych z terenu Pomorza w latach 2019-2022, komunikat.

13.00 Podsumowanie konferencji i zakończenie obrad.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.