Profesor Józef Kostrzewski (1885-1969) Badacz pradziejów Pomorza Wschodniego (w pięćdziesiątą rocznicę śmierci) 24 października 2019 r.

Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim,

Muzeum w Lęborku,

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach im. Juliana Rydzkowskiego,

Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego,

Pracownia Archeologiczna Renata Wiloch-Kozłowska Gdańsk

we współpracy z Muzeum Archeologicznym w Gdańsku

organizują w dniu 24 października 2019 roku sesję popularno-naukową pod nazwą:

 

Profesor Józef Kostrzewski (1885-1969). Badacz pradziejów Pomorza Wschodniego

(w pięćdziesiątą rocznicę śmierci)

Postać i działalność Józefa Kostrzewskiego, jednej z ikon polskiej archeologii wzbudza do dziś ogromne zainteresowanie. Urodzony w Węglewie koło Gniezna, twórca poznańskiej szkoły archeologicznej, studiował początkowo medycynę we Wrocławiu, a od 1909 r. nauki humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, wiedzę archeologiczną zgłębiał zaś w Londynie i Berlinie. Autor badań wykopaliskowych w Biskupinie, Gnieźnie i Poznaniu, autor syntez i monografii z zakresu prehistorii oraz wczesnego średniowiecza ziem polskich. Jego pięćdziesiątą rocznicę śmierci (zmarł 19 października 1969 roku w Poznaniu), obchodzimy w tym roku.

W jego bogatym życiorysie ważną rolę odgrywały też tereny Pomorza. Wielokrotnie odwiedzał tę część Polski, prowadząc prace zarówno terenowe oraz studia gabinetowe. Pomorskie zabytki, z różnych czasów były przez niego publikowane w ramach osobnych artykułów oraz większych syntetycznych monografii. Podkreślić należy, że to Józef Kostrzewski był autorem ostatniego na Pomorzu podręcznikowego ujęcia kultury łużyckiej z całego terenu naszych ziem (1958). Również jego praca Pradzieje Pomorza (1966) pomimo upływu ponad pół wieku od czasu jej wydania stanowi ostatnie syntetyczne ujęcie pradziejów tej części Polski.

Na sympozjum zostaną przedstawione referaty dotyczące wielu aspektów związanych z zaangażowaniem osoby Józefa Kostrzewskiego w pomorskiej archeologii. Poza zaprezentowaniem sylwetki tego badacza omówione zostaną jego działania terenowe na stanowiskach archeologicznych od czasów epoki kamienia do okresu średniowiecza. Autorzy przedstawią również spuściznę Józefa Kostrzewskiego, dotyczącą jego studiów i publikacji w ramach poszczególnych okresów.

Ponadto w czasie sesji planowana jest prezentacja książki, której autorami są poznańscy archeolodzy Jarmila E. Kaczmarek i Andrzej Prinke „Żywot długi, pracowity i spełniony. Profesor Józef Kostrzewski (1885-1969) – prehistoryk, patriota, europejczyk”.

Spotkanie odbywać się będzie w budynku Muzeum Archeologicznego w Gdańsku przy ul. Mariackiej 25/26. Początek sesji o godzinie 11:00. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych i ograniczoną ilością miejsc obowiązują zapisy. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) i przesłanie drogą mailową na adres p.fudzinski@archeologią .pl lub metodą tradycyjną (drukowaną) na adres Muzeum Archeologicznego w Gdańsku 80-833 Gdańsk, ul. Mariacka 25/26. Dopuszcza się zgłoszenie telefoniczne pod numerem 58 305-44-10. Zgłaszający się telefonicznie wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych na czas trwania sesji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wydrukowania listy uczestników sesji zawierającej stopień naukowy, imię i nazwisko, miejsce pracy lub nauki bądź zamieszkania – miasto, w planowanej publikacji pokonferencyjnej.

W spotkaniu będą mogły wziąć udział wyłącznie te osoby, które zarejestrują się i znajdą na liście uczestników . Termin zgłoszeń upływa 14 października 2019 roku

Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu, pobytu i noclegów uczestnikom sesji, nie dokonują też rezerwacji miejsc hotelowych.

 

PROGRAM SESJI:

• godz. 11:00 – powitanie uczestników i otwarcie sesji przez przedstawicieli organizatorów

• dr Andrzej Prinke (Poznań): Profesor Józef Kostrzewski jakiego nie znacie. Ze studiów nad biografią czołowego polskiego prehistoryka

• mgr Danuta Król (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku): Epoka kamienia w badaniach Józefa Kostrzewskiego na Pomorzu Wschodnim

• dr Piotr Fudziński (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku): Dorobek Józefa Kostrzewskiego w badaniach nad kulturą łużycką i pomorską na Pomorzu Wschodnim

• dr Anna Strobin (Instytut Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego): Józef Kostrzewski – badacz Pomorza Wschodniego późnej starożytności

• prof. dr hab. Wojciech Chudziak (Instytut Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu): Grodzisko w Jedwabnie na Ziemi Chełmińskiej w studiach profesora Józefa Kostrzewskiego nad kulturą prapolską

• prof. dr hab. Mariusz Ziółkowski (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego): Profesor Józef Kostrzewski i magister Jacek Delekta w Uniradzach (gm. Stężyca), czyli o sporze o etniczność wczesnośredniowiecznego Pomorza

• dr Andrzej Prinke (Poznań): Przedstawienie efektów pracy nad biografią Józefa Kostrzewskiego „Żywot długi, pracowity i spełniony. Profesor Józef Kostrzewski (1885–1969) – prehistoryk, patriota, Europejczyk”

• wolne głosy

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania

 

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.