DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIENIE ONLINE KOLEKCJI DIAPOZYTYWÓW ZE ZBIORÓW MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W GDAŃSKU - ETAP III

mkidn

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa programu: Kultura cyfrowa

Całkowita wartość zadania: 69.090 zł, w tym:

- Wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 55.272 zł,

- Wkład własny: 13.818 zł

Termin realizacji: 1 czerwca 2018 – 31 grudnia 2018

Zadanie stanowi kolejny, trzeci etap zadania realizowanego przez Muzeum, w ramach którego wykonywana jest digitalizacja i udostępnienie diapozytywów prezentujących badania wykopaliskowe prowadzone na terenie Pomorza. W poprzednich latach (2016 -2017) wykonano digitalizację niemal 1900 diapozytywów.

Niniejsze zdanie obejmuje kwerendę, digitalizację i udostępnienie dalszej części kolekcji tj. 800 szt. przedstawiających działalność Muzeum Archeologicznego w Gdańsku w latach w latach 1974 - 1996. Wybrane diapozytywy prezentują archeologiczne badania wykopaliskowe – stacjonarne i ratownicze i powierzchniowe, wizerunki zabytków i widoki stanowisk archeologicznych. Wybrane do realizacji zadania dotyczą terenów dawnego województwa gdańskiego, obecnie części województwa pomorskiego. Zadanie obejmuje także zakup serwera plików NAS oraz dwóch zestawów komputerowych.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. polityka prywatności