BADANIA NIEINWAZYJNE CMENTARZYSKA W CIEPŁEM I JEGO OKOLIC

mkidnProjekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Nazwa programu: Dziedzictwo kulturowe
Nazwa priorytetu: Ochrona zabytków archeologicznych

Całkowita wartość zadania: 38.810 zł
W tym: wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 32.500 zł (83,74%)
wkład Muzeum Archeologicznego w Gdańsku: 6.310 zł (16,26%)

Termin realizacji: kwiecień – grudzień 2013

Projekt obejmuje przeprowadzenie badań archeologicznych cmentarzyska w Ciepłem, gm. Gniew oraz jego zaplecza w celu określenia wielkości wczesnośredniowiecznego cmentarza, ustalenia granic przestrzeni grzebalnej, jak i rozpoznania okolicznej struktury osadniczej. W przedsięwzięciu wykorzystywane są nowoczesne, nieinwazyjne metody prospekcyjne, z zastosowaniem rozpoznania lotniczego, badań geofizycznych, powierzchniowych AZP (za pomocą GPS) oraz podstawowego rozpoznania geoarcheologicznego podporządkowanego. Zgromadzone nowe materiały źródłowe pozwolą poszerzyć wiedzę o interesującym mikroregionie osadniczym, w którym istotnym elementem jest nekropolia w Ciepłem, poznać jej rozmiar, zasięg, miejsce w sieci osadniczej, wyjaśnić relacje z trzema grodziskami (przede wszystkim z najbliżej usytuowanym) i osadami. Umożliwią też racjonalne planowanie dalszych prac badawczych w tym rejonie, uwzględniających wytyczne konserwatorskie, ratownicze oraz poznawcze.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.