CIEPŁE, GMINA GNIEW, STANOWISKO 6. OPRACOWANIE, ANALIZY I PUBLIKACJA MATERIAŁÓW Z WCZESNOPIASTOWSKIEGO CMENTARZYSKA

mkidn

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwa Projektu: Dziedzictwo kulturowe

Nazwa priorytetu: Ochrona zabytków archeologicznych

Całkowita wartość zadania: 196.200 zł, w tym:

– w 2018 roku: 105.600 zł,

– w 2019 roku: 90.600 zł.

Wkład Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 153.200 zł, w tym:

– w 2018 roku: 82.200 zł. (77,84%)

– w 2019 roku: 71.000 zł.  (78,37%)

Termin realizacji: 7 maja 2018 – 31 grudnia 2019

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji archeologicznej, wykonanie analiz specjalistycznych oraz publikację wyników badań stanowiska nr 6 w Ciepłem, gm. Gniew, woj. pomorskie. Jest to cmentarzysko szkieletowe płaskie o charakterze rzędowym, użytkowane od końca X do 2 połowy XII wieku. Od innych nekropolii tego okresu odróżnia je obecność centralnego placu z pochówkami zawierającymi luksusowe przedmioty będące w posiadaniu ówczesnych elit, złożone do grobów nietypowo ukierunkowanych, o konstrukcjach drewnianych, wokół których w nieregularnych rzędach rozlokowane były pozostałe groby.

Celem zadania jest wprowadzenie w obieg naukowy w kraju i zagranicą wielostronnego opracowania wyników badań biologicznych i społeczno-kulturowych ludności pochowanej na cmentarzysku w Ciepłem, jak też chronologii i proweniencji bogatych inwentarzy grobowych w świetle badań wykopaliskowych prowadzonych w latach 2005, 2008-2010, 2013-2014 oraz umiejscowienie tej ważnej nekropolii na mapie wczesnego państwa Piastów.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Scroll to Top

Ta strona korzysta z plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.